Landis+Gyr Blogg

  7 saker att beakta vid uppbyggnad av ett AMI-ekosystem

  Nätbolagen står i dag inför hittills okända utmaningar och möjligheter, när de strävar efter att möta de ökande kraven från sina kunder och intressenter. För att svara på dessa behov krävs ett ekosystem för avancerad mätinfrastruktur (AMI) som kan erbjuda pålitliga och exakta data, stöda flera användningsfall och skapa användningsbara insikter för att hjälpa dem att optimera sin verksamhet och kundservice. Vad är bra att tänka på vid uppbyggnad av ett ekosystem för mätning? Sju saker att beakta vid uppbyggnad av ett AMI-ekosystem.


  Läs artikeln  

  Hjälp till konsumenter i energikrisen

  De höjda energipriserna de senaste tolv månaderna har överraskat många konsumenter och avsevärt bidragit till den ekonomiska pressen på företag och hushåll under den pågående ekonomiska krisen. I Storbritannien går det inte en dag utan att energi- och elkostnaden i synnerhet dominerar konversationer, nyhetsinslag och kommentarer i medierna.

  Läs artikeln  

  Att ersätta rundstyrning – schweiziska AEW Energie AG stärker laststyrningen i Aargau

  Hur man ska ersätta konventionell rundstyrning är en aktuell frågaför många energileverantörer just nu. Schweiziska AEW Energie AG rekommenderar ett proaktivt tillvägagångssätt och anser att smarta elmätare och laststyrning med samma teknik kan erbjuda stora synergivinster vid både implementering och drift.

  Läs artikeln  

  Integrering av förnybar energi med spänningsstyrning av distribuerade energiresurser

  Fjolåret var ett rekordår för förnybar energi med en global kapacitet på hela 340 GW. Bara inom solel väntas en ökning på 15 procent per år fram till 2030 enligt Internationella energirådet IEA. Men att integrera solel innebär utmaningar för både elnätsföretag och solcellsparker. Elnätsintelligens och fjärrstyrning av distribuerade energiresurser kan bidra till att skydda, automatisera och balansera våra alltmer dynamiska elnät.

  Läs artikeln  

  Hantering av förnybara energikällor: fördelarna med spänningsreglering

  Övergången till förnybar energiproduktion är en förutsättning för att skapa en grönare och mer hållbar framtid för oss alla. Stora framsteg har skett inom integration av förnybara energikällor i elnät och enligt internationella energirådet IEA kommer produktionen av solel att öka med 15 procent per år fram till 2030. Det är goda nyheter – men integration av solel medför även ett antal utmaningar.

  Läs artikeln