Landis+Gyr Blogg

  Helen Elnät AB: en komplett lösning för smart mätning

  Helen AB är ett av Finlands största energibolag med uppemot 400 000 kunder. Bolaget har fått ett internationellt miljöpris för världens energieffektivaste energiproduktion. Företaget utvecklar kontinuerligt mer miljövänliga och innovativa lösningar med målet att uppnå en 100-procentigt koldioxidneutral elproduktion.

  Läs artikeln  

  Smarta energiprojekt i Europa, Mellanöstern och Afrika


  Landis+Gyr är känd som en ledande leverantör av smarta energihanteringslösningar. I samarbete med våra kunder har vi genomfört otaliga AMI- och ICG-lösningar samt smarta nätprojekt. Vi har erfarenhet av att leverera smarta mätare för några av världens största projekt – allt från i sin helhet genomförda fjärravläsningslösningar till innovativa nätmoderniseringsprojekt. Vi sätter vår erfarenhet på kartan och med hjälp av den presenterar vi en del av de smarta energihanteringsprojekt som vi genomfört i samarbete med våra kunder.

  Läs artikeln