blog-background-1920px

Vattenfall Eldistributions och Landis+Gyrs pilotprojekt i full gång

2017-jun-21 09:00:36

ThinkstockPhotos-530589668.jpg

I mars började Landis+Gyrs och Vattenfalls AIM-pilotprojekt för att implementera nästa generations smarta mätare och system. Projektet fortskrider i full fart. I samband med projektet pilottestar Vattenfall även Landis+Gyrs servicemodell SaaS.

Vattenfalls och Landis+Gyrs AMI-projekt startade i mars. Systemet som har installerats bygger på den senaste smarta mättekniken och utrullningen av mätare har inletts på två pilotområden. Det ena pilotområdet är ett stadsområde i Märsta och det andra ligger ute på landsbygden i Främmestad i Götaland.

”Projektet har fått en bra start och samarbetet med Vattenfall löper utmärkt. Vi började installera mätarna i slutet av maj och pilotområdena kommer att vara klara för drift före semestersäsongen. Det betyder att vi snart får ta del av resultaten”, berättar Landis+Gyrs projektledare Kari Nykänen.

Landis+Gyr är en av tre leverantörer som Vattenfall pilottestar smart mätteknik med. I Vattenfalls och Landis+Gyrs projekt testar man Landis+Gyrs Gridstream-lösning som bygger på öppna standarder och på kommunikationstekniken G3 PLC. Öppenhet kombinerat med stöd för IPv6 och en hög nivå på IT-säkerhet garanterar att elnätsföretagen får en säker lösning som uppfyller deras krav nu och i framtiden. Förutom G3 PLC inkluderar Gridstream även stöd för P2P- och RF Mesh-kommunikation.

 

 

Pilotprojektet samlar erfarenheter om Landis+Gyrs SaaS-modell

Pilotprojektet omfattar cirka 1 100 mätpunkter och Landis+Gyr levererar AMI-systemet, elmätare av modellen E450 G3 PLC samt applikationerna InSight och Device Management som underlättar systemets administration och drift. Mätarmodellen E450 har ett Customer Information Interface (HAN-port) som gör det möjligt för konsumenterna att ansluta olika typer av tredjepartslösningar för övervakning, styrning och kontroll. Landis+Gyr ansvarar även för att driftsätta AMI-systemet och integrera det med Vattenfalls övriga system såsom mätapparatregister, mätdatabaser etcetera. Leveransen inkluderar även SaaS, en servicemodell där Landis+Gyr tillsammans med sina partner tar hand om IT- och systemmiljöerna och administrationen för dessa.

”Vi vill hantera den dagliga användningen av systemet själva för att behålla kunskaperna gällande AMI-processerna som krävs inom företaget, men tack vare SaaS slipper vi arbetet med att upprätthålla systemmiljön och dess driftsäkerhet. Det underlättar vårt arbete avsevärt”, berättar Christer Johansson, affärsstrateg mätning på Vattenfall Eldistribution AB.

SaaS inkluderar bland annat övervakning av IT-infrastrukturen och AMI-systemet, uppdateringar, support och licenser. SaaS har väckt stort intresse bland svenska elnätsbolag eftersom administration av systemmiljön kräver specialiserad kunskap och resurser. Därför blir det ofta mer kostnadseffektivt att lägga ut verksamheten.

Läs mer om Landis+Gyrs serviceutbud här.

Följ oss på LinkedIn:   Landis+Gyr in the Nordics Följ oss på Twitter:   Landis+Gyr Nordics

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR