blog-background-1920px

Náhrada HDO – AEW Energie AG posiluje ovládání zátěže  ve švýcarském  Aargau

24. února 2023 17:40:41 SEČ

aarauRůzné společnosti dodávající energii v současné době zvažují nahrazení tradiční technologie HDO. Společnost AEW Energie AG z Aargau doporučuje jednat proaktivně a je přesvědčena, že realizace inteligentního měření a řízení zátěže na stejné technologii nabízí velký synergický potenciál při zavádění a provozu. 

Nový svět vyžaduje nové technologie. Rostoucí decentralizované dodávky nebo nárůst elektromobility vyžadují od místních energetických distribučních společností především jednu věc: flexibilitu. Nahrazení konvenční technologie HDO  přináší výzvy jak jinak omezit jevy  jako je lokální přepětí nebo  špičky zatížení v síti. Proto je potřeba hledat nová řešení,  s jejichž pomocí lze  vznikající dynamiku odběru flexibilně řídit. Pomocí GridFlex Control lze například všechna tepelná čerpadla, bojlery, kotle nebo pouliční osvětlení seskupit v zásobovací oblasti bez ohledu na to, kde jsou jednotlivá zařízení fyzicky připojena. To umožňuje flexibilní a dynamické uspořádání, seskupení nebo oddělení. 

Jako dlouholetý partner společnosti Landis+Gyr se společnost AEW Energie profiluje jako lídr v oblasti řízení zátěže a digitalizace a je také průkopníkem v adaptaci nejnovějších technologií při zavádění inteligentních měřičů a od roku 2020 také při plánování a implementaci řešení GridFlex Control. Společnost AEW Energie se aktivně zabývala novými řešeními, protože budoucí výzvy v distribuční síti nelze podle této energetické distribuční společnosti řešit klasickým řízením HDO. Výměna elektroměrů pro domácnosti jde proto u společnosti AEW ruku v ruce s výměnou HDO. „Naším cílem je v konečném důsledku nahradit klasické HDO  zaváděním inteligentních elektroměrů,“ říká Patrick Hauser ze společnosti AEW Energie AG. „Podle současného plánování to bude u společnosti AEW Energie nejpozději do roku 2030. V mnoha obcích, kde společnost AEW působí, již byla výměna dokončena.“ 

G3-PLC – náročné zavádění, ale velký potenciál 

První generace kombinovaného řešení inteligentního měření a řízení zátěže založená na technologii PLC-PLAN+ byla rychle zavedena a stabilně fungovala. Podle společnosti AEW Energie nabízí nová generace PLC-G3 větší potenciál a mnoho nových možností, ale v projektu se vyskytla zpoždění a problémy. Jako průkopnický projekt byla technologie stále v počátečních fázích, což vedlo ke složitostem při plánování a k nezdarům. Kromě toho v době zavedení probíhaly ve společnosti AEW další projekty náročné na zdroje. „Nyní jsme si však jisti, že stanovených cílů dosáhneme,“ řekl Hauser. Inteligentní měřiče nyní přebírají funkci dnešního systému HDO a nabízejí významné výhody. Signály HDO  řídí mimo jiné časy vysokého a nízkého tarifu a také časy blokování spotřebičů, jako jsou elektrické kotle nebo tepelná čerpadla. Dříve se změny signálů musely provádět u zákazníků . Nová technologie umožňuje obousměrnou komunikaci, tedy centrální řízení a údržbu jednotlivých příkazů v systému. 

Patrick_Hauser_CZ-1

„Jsme přesvědčeni, že realizace inteligentního měření a řízení zátěže na stejné technologii nabízí velký synergický potenciál při zavádění a provozu,“ vysvětluje Hauser a dodává: „V podstatě hlavní výzvou v obou oblastech je stabilní komunikace s velkým počtem koncových zařízení u našich zákazníků.“ V rámci zavádění inteligentních měřičů provádíme u  všech  zákazníků výměnu zařízení na místě, což je pro dodavatelskou společnost velký logistický a koordinační úkol. Hauser k tomu poznamenává: „Pokud se kromě elektroměru  vymění i přijímač HDO, je náročnost pro instalujícího jen nepatrně vyšší . Současná výměna tedy nabízí velký potenciál úspor, který jsme chtěli využít.“ 

V budoucnosti bude řešení GridFlex Control využíváno k řízení různých problémů, jako jsou síťové špičky, změny zatížení a dopadů z nabíjení elektromobilů. Přestože v současné době lze na celostátní úrovni využít pouze několik případů, společnost AEW doufá, že v budoucnu bude schopna provozovat svou síť stabilně i při zvýšených požadavcích a že bude schopna zajistit potřebné kapacity pro průmyslové podniky  a spotřebitele. „A to s cílem vždy nabídnout našim zákazníkům vysokou kvalitu péče.“ 

Při výměně HDO  je třeba postupovat proaktivně 

Různé společnosti dodávající energii v současné době zvažují nahrazení tradiční technologie HDO. Ačkoliv v současné době není potřeba, aby většina provozovatelů distribučních soustav podnikala nějaké kroky (vzhledem k tomu, že distribuční soustavy jsou dostatečně rozsáhlé), doporučuje Hauser jednat proaktivně. Doplňuje důvod: „To se v budoucnu pravděpodobně změní s rozšířením fotovoltaických systémů a elektromobility. Pokud budete jednat, až když se objeví problémy ve velkém měřítku, bude pozdě. Navíc náklady na pozdější modernizaci budou mnohem vyšší.“ 

O společnosti AEW Energie AG  

AEW Energie AG je nezávislá společnost sídlící ve švýcarském kantonu Aargau. Svými bezpečnými a ke klimatu šetrnými dodávkami energie společnost AEW významně přispívá k atraktivitě místa a kvalitě života v regionu. Jejím cílem je dosáhnout klimatické neutrality (čistá nula) nejpozději do roku 2040. Jako integrovaný poskytovatel energetických služeb se společnost AEW věnuje výrobě elektřiny a tepla/chladu a zároveň je jedním z předních provozovatelů sítě a dodavatelem pro své zákazníky. V oblasti výroby elektřiny se společnost AEW zaměřuje na vodní,  solární a větrnou energii. Dále poskytuje služby jak v oblasti sítí a energetiky, tak služby telekomunikační.  

 

Objednat odborníka

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles