Úspory jako hlavní benefit aneb tok energií pod kontrolou

Anotace:            

  • Synergie úloh regulace a monitoringu dodávky energií dle sjednaných odběrových diagramů s dálkovými odečty spotřeby energií koncových zákazníků.
  • Bilance toků energií od nákupu po spotřebu.
  • Řízení a monitoring dodávky primární energie dle sjednaných odběrových diagramů.
  • Monitoring výroby sekundární energie a její distribuce - ztráty v distribuci, vlastní spotřeba zdrojů tepla.
  • Automatizovaný dálkový odečet spotřeby zákazníků.
Přečíst článek

W1000 2.0 – Uvedení nové verze webové aplikace pro zobrazení naměřených dat v oblasti Smart Meteringu

Po dvou instalacích v pilotních projektech přichází nyní W1000 2.0 jako oficiální verze pro všechny stávající i nové zákazníky.

Přečíst článek

Nová nabídka SaaS (Software as a Service) portálu pro e-PointWEB

Společnost Landis+Gyr Česká republika podepsala smlouvu se společností Vodafone o spolupráci na základě globální platformy pro přenos dat GDSP – Global Data Service Platform. Tato smlouva nám nabízí nevšední příležitost oslovení trhu. Platforma nám umožňuje nabízet koncovým zákazníkům službu GDATA , která ve spojení s portálem e-PointWEB poskytuje službu sběru a zpracování dat z měřidel pomocí řešení umístěného v cloudu.

Přečíst článek

Úspěšné aktualizace systémů Landis+Gyr MessageHandler Lite2 a MessageHandler Standard2

Společnost Landis+Gyr k termínu 1.4.2016 úspěšně dokončila aktualizace systémů MessageHandler Lite2 a MessageHandler Standard2. Obě verze systému MessageHandler navazují na osvědčený produkt MessageHandler Lite, který téměř 10 let podporoval distribuční společnosti a průmyslové podniky v procesech výměny dat na trhu s elektrickou energií.

Přečíst článek

Záruka budoucnosti komunikačních technologií v oboru inteligentního měření (Smart metering)

Společnost Landis+Gyr rozšiřuje své smart grid řešení Gridstream®komunikační technologii G3-PLC. Tato nová technologie umožňuje rychlejší a bezpečnější komunikaci s využitím infrastruktury sítě typu smart grid a poskytuje flexibilitu připojení s novými inteligentními aplikacemi.

Přečíst článek

Nová generace řešení systému HDO pro plánovaný smart grid v Belgii

Letos v červenci zvítězila společnost Landis+Gyr v tendru na instalaci řídicích jednotek HDO pro dva z osmi provozovatelů distribučních soustav v Belgii, společnosti Sibelga a ORES. 

Přečíst článek

Články podle tématu

Vidět vše