Landis+Gyr dodá AMI řešení 2. generace společnosti Falkenberg Energi ve Švédsku

Falkenberg Energi si zvolila platformu Landis+Gyr Gridstream© Connect s měřiči E360 NB-IoT komunikujícími způsobem point-to-point a SaaS (software jako službu) pro zlepšování své činnosti a možnost budoucího rozvoje.

Přečíst článek

Největší světová instalace inteligentní sítě dosáhla nového milníku

Společnost Tokyo Electric Power (TEPCO) překročila počet deseti milionů moderních elektroměrů a zařízení instalovaných a komunikujících v rámci největší energetické sítě IoT (internet věcí) na světě. Tento mnohostranný projekt tak nyní dosáhl takové šíře a rychlosti rozvoje, které jsou v energetických odvětvích unikátní.

Přečíst článek

Zajímavá školení uskutečněná v roce 2016

Školení pro National Grid Saudská Arábie – nejkomplexnější a nejdelší dosud provedené školení v Landis+Gyr Praha

Přečíst článek

Converge jako systém pro Smart Metering v Maďarsku

V září roku 2016 jsme dosáhli dalšího významného milníku: vyhráli jsme kontrakt na dodávku druhého systému Converge v E.ON Maďarsko, který není závislý na prvním, přičemž v novém řešení bude Converge určen pro Smart Metering.

Přečíst článek

Změna datového modelu a obousměrné rozhraní na Energy IP (Siemens) ve společnosti Infrax

Východisko projektu

Flandry, severní a holandsky mluvící část Belgie, zahájí v roce 2019 rollout inteligentního měření.  V rámci přípravy tohoto rolloutu rozhodla aliance všech belgických distribučních společností vybudovat národní centrum pro naměřená data. Všechny distribuční společnosti budou od roku 2019 posílat svá naměřená data v oblasti ICG (industrial, commercial and grid, tj. v oblasti průmyslu, obchodu a sítí) i v rezidenční oblasti do nově vytvořené platformy ATRIAS, která se stává národním centrem.

Přečíst článek

Seminář v Landis+Gyr Praha “Novinky v legislativě EU pro smart metering”

V únoru organizovala společnost Landis+Gyr Česká republika seminář pro zákazníky v Praze zaměřený na nové návrhy v legislativě Evropské unie pro smart metering. Tento seminář byl pro zákazníky relevantní, protože v současné době probíhají v České republice diskuse o zavedení inteligentního měření a připravuje se nová národní analýza nákladů a přínosů (CBA). Proto jsou informace z Bruselu pro energetické společnosti zásadní.

Přečíst článek