Posílení spotřebitelů v energetické krizi

Růst cen energií v posledních 12 měsících zaskočil mnoho spotřebitelů a významně přispěl k finančnímu tlaku na podniky a domácnosti během současné hospodářské krize. Ve Spojeném království není dne, kdy by energie, konkrétně její cena, nedominovala rozhovorům, zprávám a komentářům v médiích.

Přečíst článek

7 bodů ke zvážení při budování měřicího ekosystému

Veřejné služby dnes čelí nebývalým výzvám a příležitostem, protože se snaží splnit rostoucí požadavky svých zákazníků a zúčastněných stran. Aby tyto požadavky mohly být splněny, je nutné mít ekosystém pokročilé měřicí infrastruktury (AMI), který dokáže poskytovat spolehlivá a přesná data, podporovat různé případy použití a generovat užitečné informace, které pomohou optimalizovat provoz a služby zákazníkům. Co je však třeba vzít v úvahu při budování měřicího ekosystému? Zde máme sedm bodů ke zvážení při budování pokročilé měřicí infrastruktury (AMI).

Přečíst článek

Náhrada HDO – AEW Energie AG posiluje ovládání zátěže  ve švýcarském  Aargau

Různé společnosti dodávající energii v současné době zvažují nahrazení tradiční technologie HDO. Společnost AEW Energie AG z Aargau doporučuje jednat proaktivně a je přesvědčena, že realizace inteligentního měření a řízení zátěže na stejné technologii nabízí velký synergický potenciál při zavádění a provozu. 

Přečíst článek

Integrace obnovitelných zdrojů energie s řízením napětí DER

Rok 2022 byl rekordní pro kapacitu obnovitelných zdrojů, která dosáhla 340 GW. Podle Mezinárodní energetické agentury se očekává, že elektřina vyrobená pouze z fotovoltaiky poroste o 15 % ročně až do roku 2030. Integrace fotovoltaických elektráren však přináší výzvy jak pro provozovatele sítí, tak pro provozovatele elektráren. Inteligence na okraji sítě a vzdálené řízení DER mohou pomoci chránit, automatizovat i vyvažovat naše stále dynamičtější sítě.

Přečíst článek

Účinnější řízení obnovitelných energetických zdrojů: jak pomáhají programy řízení napětí

Přechod k výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů patří mezi základní předpoklady zelenější a udržitelnější budoucnosti pro každého z nás. V integraci obnovitelných zdrojů do sítě bylo dosaženo velkého pokroku a podle Mezinárodní energetické agentury bude výroba elektřiny konkrétně z fotovoltaiky růst až do roku 2030 o 15% ročně. To je nepochybně úspěch - ovšem integrace fotovoltaických elektráren se setkává také s mnohými výzvami.

Přečíst článek

Články podle tématu

Vidět vše