Blog Landis+Gyr

  Komplexní kybernetická bezpečnost pro smartgrid

  V poslední epizodě podcastu „OT Security Made Simple“ Klaus Mochalski, zakladatel a generální ředitel společnosti Rhebo, rozmlouvá s Toddem Wiedmanem, hlavním bezpečnostním ředitelem společnosti Landis+Gyr, společně se zabývají řadou témat a osvětlují vyvíjející se výzvy a řešení v oblasti zabezpečení AMI.

  Přečíst článek

  Kybernetická bezpečnost v éře Veřejných služeb 4.0

  Sbližování informačních a komunikačních technologií (IKT) a provozních technologií v inteligentních sítích je dvousečná zbraň. Na jedné straně IKT umožňují výrazně zlepšit spolehlivost, bezpečnost a efektivitu sítě tím, že usnadňují výměnu informací, řídí distribuované zdroje výroby i ukládání a zároveň umožňují aktivní účast koncového spotřebitele. Na druhou stranu mohou útočníci zneužít zranitelnosti komunikačních systémů k finančnímu zisku nebo politickému vlivu.

  Přečíst článek

  Bezpečnost informací není pouze doplňkem

  Internet věcí (IoT) otevírá bránu pro nekonečné možnosti v energetickém sektoru. Takové všestranné možnosti však mohou vytvářet i jiný druh energie: poněkud škodlivý druh. Hrozba neočekávaných narušení bezpečnosti se netýká pouze ušlých zisků nebo snížené spokojenosti zákazníků, ale ve výsledku i osobních údajů spotřebitelů a nakonec také stability elektrické sítě.

  Přečíst článek

  EU zavádí první právní předpisy pro kybernetickou bezpečnost

  Kybernetická bezpečnost je v energetickém sektoru velmi diskutovaným tématem, řada energetických společností si však dosud nebyla zcela jistá, jak ji rozvíjet v konkrétních obchodních podmínkách. Letos v létě byla v Evropské unii vydána dvě prohlášení, která poskytují právní pokyny a podporují definici směru dalších kroků. Pro každodenní správu zabezpečení informací poskytují praktický rámec průmyslové normy.

  Přečíst článek

  Zapojte AMI kybernetickou bezpečnost do struktury vaší organizace

  Útok, který způsobil výpadek osvětlení na Ukrajině koncem roku 2015, uvedl kybernetickou bezpečnost energetického sektoru do centra pozornosti. V každodenní praxi energetických společností jsou podobné útoky běžné již delší dobu, avšak dnešní hackeři pracují stále systematičtěji a s větší profesionalitou.

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše