Blog Landis+Gyr

  Utility 4.0 – přichází Internet energie

  Dekarbonizace, decentralizace a digitalizace stále ovlivňují energetiku. Provozovatelé rozvodných systémů proto získávají nové role a reagují na nové výzvy při zabezpečování spolehlivosti a přizpůsobivosti sítí. Jak si stojíte vy v době IoT na cestě konvergence OT a IT?

  Přečíst článek

  Seminář v Landis+Gyr Praha “Novinky v legislativě EU pro smart metering”

  V únoru organizovala společnost Landis+Gyr Česká republika seminář pro zákazníky v Praze zaměřený na nové návrhy v legislativě Evropské unie pro smart metering. Tento seminář byl pro zákazníky relevantní, protože v současné době probíhají v České republice diskuse o zavedení inteligentního měření a připravuje se nová národní analýza nákladů a přínosů (CBA). Proto jsou informace z Bruselu pro energetické společnosti zásadní.

  Přečíst článek

  Role provozovatelů distribučních soustav na novém energetickém trhu

  U tohoto kulatého stolu diskutujeme o tom, co můžeme očekávat od provozovatelů distribučních soustav na „novém energetickém trhu“. Přesněji vyjádřeno budeme diskutovat o přetváření trhu, vyvolaném rychle vzrůstajícím počtem obnovitelných zdrojů, změnami energetické politiky, regulacemi, digitalizací a jejím dopadu na stávající energetický obchodní model a technologickým prostředím.

  Přečíst článek

  Evropský „Zimní balíček“ míří vysoko

  30. listopadu 2016 předložila Evropská komise návrh nejrozsáhlejší reformy energetické politiky v Evropské unii za posledních téměř 10 let. Takzvaný „Zimní balíček“, oficiálně nazvaný „Čistá energie pro všechny Evropany“, je objemný balík legislativních návrhů, rozhodnutí Komise a oficiálních zpráv a sdělení. 

  Přečíst článek

  Zapojte AMI kybernetickou bezpečnost do struktury vaší organizace

  Útok, který způsobil výpadek osvětlení na Ukrajině koncem roku 2015, uvedl kybernetickou bezpečnost energetického sektoru do centra pozornosti. V každodenní praxi energetických společností jsou podobné útoky běžné již delší dobu, avšak dnešní hackeři pracují stále systematičtěji a s větší profesionalitou.

  Přečíst článek

  Na cestě k odolné evropské energetické unii

  . . .nejambicióznější evropský projekt od založení společenství uhlí a oceli.“1

  Energetická unie pro Evropu, ustanovená v únoru letošního roku, představuje novou iniciativu EU zaměřenou na formulaci integrované evropské energetické strategie zabývající se bezpečností a diverzifikací zdrojů, energetickou účinností, snížením emisí skleníkových plynů (obnovitelnými zdroji), inovacemi a interním energetickým trhem. Ve sdělení z 25. února 2015 jsou stanoveny vize a cíle pro budoucí energetickou politiku EU a seznam 15 bodů akčního plánu. Tyto vize a cíle je ještě třeba promítnout do reálné politiky ve formě konkrétních iniciativ, a to jak legislativních návrhů, tak nelegislativních zásad se dvěma soubory opatření ročně – zimním a letním balíčkem.

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše