Blog Landis+Gyr

  Integrace fotovoltaických elektráren – evropská výzva

  Integrace energie z obnovitelných zdrojů do sítě nízkého napětí (NN) je téma, o kterém jsme diskutovali s více než 40 provozovateli distribučních soustav v Evropě a dospěli jsme k závěru, že velká část nových žádostí o připojení, zejména pro fotovoltaické elektrárny, je zamítána nebo výrazně odkládána.

  Problém připojení fotovoltaických elektráren k síti nízkého napětí je mezi evropskými provozovateli distribučních soustav (PDS) velmi rozšířený a v odvětví vyvolává značné obavy. Abychom tento problém osvětlili, pojďme se hlouběji seznámit s různými aspekty tohoto problému a prozkoumat možná řešení.

  Přečíst článek

  5 kroků k inteligentnější měřicí infrastruktuře

  Ať už se jedná o první instalaci, druhou vlnu implementace nebo transformační modernizaci, budování pokročilé měřicí infrastruktury (AMI) je cesta. Jaké kroky podniknete, když se rozhodnete posunout svou AMI na další úroveň?

  Přečíst článek

  Budoucnost patří technologii „tap and go“ – bezkontaktní platby revolučním způsobem zvyšují přístupnost veřejného nabíjení elektromobilů

  Bezkontaktní platební terminály jsou vyzdvihovány jako revoluční novinka, která by měla zásadním způsobem zvýšit přístupnost veřejně dostupného nabíjení elektromobilů. Nabízejí rychlou a pohodlnou platební metodu pro rostoucí počet soukromých a komerčních uživatelů elektromobilů a jsou považovány za nedílnou součást přechodu z tradičních automobilů na elektromobily do roku 2030. Tento přechod je nesmírně důležitý, má-li Velká Británie do roku 2050 dosáhnout čistých nulových emisních cílů.

  Pobídky pro přechod.

  Většina řidičů elektromobilů již nabíjí doma díky velkým pobídkám ze strany OZEV (Office for Zero Emission Vehicles) zaměřeným na poskytování základní nabíjecí infrastruktury. Kdo však potřebuje každý den dojíždět, musí se spoléhat na veřejnou nabíjecí infrastrukturu.

  Dnes je v celé Británii více než 30 poskytovatelů služeb pro elektromobilitu. To znamená 30 různých nabíjecích aplikací, účtů, předplatných a potenciálně 30krát větší zmatek pro nové uživatele elektromobilů. Zatímco někteří poskytovatelé nabízejí roamingové smlouvy podobné roamingu dnešních mobilních operátorů, stále existují poskytovatelé, kteří takovou možnost nenabízejí. Aby se snížily potíže s identifikací a platbou, roste počet nabíječek s možnostmi bezkontaktní platby debetní nebo kreditní kartou.

  Bezkontaktní technologie je již zavedena v mnoha dalších oblastech, od prodejních automatů a samoobslužných prádelen až po samoobslužné čerpací stanice. Díky tomu je postup platby rychlý a snadný. Jako smysluplné se jeví učinit tuto technologii jádrem naší elektromobilní sítě a považovat ji za klíčový faktor přechodu naší země na plnění plánu nulových emisí.

  Pro všechny veřejné nabíjecí stanice pro elektromobily (EVCP) s výkonem nad 50 kW jsou již povinně zavedeny debetní nebo bezkontaktní platby a Ministerstvo dopravy oznámilo, že by se jimi měla řídit celá síť. Snadno si lze představit, že by to mohlo brzy být povinné pro všechny nabíjecí stanice. V důsledku toho by firmy, které hodlají instalovat nebo modernizovat veřejné EVCP, měly zvážit začlenění bezkontaktních platebních metod do svých instalací, a tím se vyhnout nutnosti další modernizace nebo zmaření aktiv.

  Vedoucí úloha v oblasti inovací

  Záměrem naší společnosti Landis+Gyr je naplňování zásady nepřetržitého rozvoje a inovací řešení energetického managementu. Pro úspěšné zvládnutí rozsáhlé změny v chování a využívání produktů, které by pro Velkou Británii měly zajistit dosažení cíle v podobě nulové uhlíkové stopy, je klíčové vyvinout řadu integrovaných řešení s optimálním účinkem. Nabízíme portfolio veřejných a domácích nabíječek pro elektromobily, které vyhoví všem zákazníkům, což usnadňuje přechod od benzínu nebo nafty k elektrickým vozidlům pro každého.

  V oblasti domácího nabíjení představuje spojení domácího EVCP s technologií chytrého měřiče, nebo dokonce domácí výroba energie pomocí solární technologie v kombinaci se skladováním energie v bateriích účinný způsob, jak vytvořit bezproblémové řešení pro uživatele. Ve veřejném prostoru je nezbytné zajistit, aby každá fáze procesu nabíjení byla co nejrychlejší a nejjednodušší. Ve Velké Británii je v současné době přibližně 60 různých nabíjecích sítí, a pouze malá část z nich umožňuje přímou platbu kartou. Ve většině případů musí řidiči stáhnout aplikaci, přejít na webové stránky nebo mít předem zaregistrovanou kartu RFID (Radio Frequency Identify).

  Tento proces jsme zjednodušili integrováním platebního terminálu do nabíječky Landis+Gyr Etrel INCH DUO. Tato kombinace nabízí bezproblémové řešení plateb pro komerční provozovatele EVCP ve Velké Británii. Umožňuje přístup komukoli a umožňuje zaplatit za nabití bez jakékoli předběžné registrace, takže je okamžitě k dispozici každému uživateli, který disponuje platební kartou, smartphonem či přenosným zařízením. Řidiči elektromobilů jednoduše zahájí nabíjení přiložením platební karty, jakmile je platba schválena.

  Pohodlí je přesvědčivé: téměř třetina britských plateb byla v roce 2021 provedena bezkontaktně, což znamená nárůst objemu transakcí v roce 2020 o 36 %. Roste společenská poptávka po okamžitém uspokojování potřeb, o čemž svědčí strmý nárůst dodávek z online obchodů do druhého dne nebo dokonce ještě ve stejný den, který se stal známý jako Amazon efekt – lidé prostě už nechtějí čekat na nic.

  Obchodní příležitost

  Nedostatek EVCP ve Velké Británii a rostoucí poptávka dávají provozovatelům nabíjecích služeb příležitost zvýšit počet instalovaných zařízení po celé zemi. Nejvýkonnější nabíjecí centrum pro elektromobily v Evropě bylo nedávno spuštěno v Oxford Super Hubs deseti zařízeními Landis+Gyr Etrel INCH DUO vybavenými integrovaným platebním terminálem. V současné době mají řidiči k dispozici 20 nabíjecích zařízení se střídavým proudem o výkonu 22 kW, 12 nabíjecích zařízení Tesla Supercharger se stejnosměrným proudem o výkonu 250 kW a 10 rychlonabíječek se stejnosměrným proudem o výkonu 300 kW. Centrum je přímo připojeno k infrastruktuře národní elektrické rozvodné sítě, která je schopná zajistit dodávky. Centrum má kapacitu 10 MW elektrické energie s podporou budoucího rozšíření na kapacitu až pro 400 vozidel s využitím obnovitelné energie.

  Aby se snížily počáteční náklady na hardware pro provozovatele EVCP, dále aby se snížily provozní náklady a byla zajištěna lepší návratnost investic, lze na místě připojit několik nabíječek ke stejnému platebnímu terminálu. Tímto způsobem lze vytvořit nabíjecí centrum, kde by potenciálně až 300 nabíjecích zařízení mohlo pro platby používat jediný platební terminál.

  Přečíst článek

  Jak útoky ransomwaru ohrožují veřejné služby (a jak zabránit jejich narušení) - část 1

  Útoky ransomwaru jsou celosvětově největším kybernetickým rizikem pro veřejné služby a kritickou infrastrukturu. Základem každé strategie kybernetické bezpečnosti je odhalení škodlivých aktivit během přípravné fáze útoku, aby se zabránilo jeho narušení a šíření.

  Přečíst článek

  Monitoring sítě – přehlednost a řízení aktivní sítě

  Spolu s tím, jak svět směřuje k udržitelnější a decentralizovanější energetické budoucnosti, čelí i provozovatelé sítí stále větším výzvám, a to zejména v oblasti udržování odolnosti sítě, správy aktiv a energie, vyvažování sítě, bezpečnosti a zabezpečení. Jaké jsou tyto výzvy a jak možné je řešit?

  Přečíst článek

  Posílení spotřebitelů v energetické krizi

  Růst cen energií v posledních 12 měsících zaskočil mnoho spotřebitelů a významně přispěl k finančnímu tlaku na podniky a domácnosti během současné hospodářské krize. Ve Spojeném království není dne, kdy by energie, konkrétně její cena, nedominovala rozhovorům, zprávám a komentářům v médiích.

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše