Blog Landis+Gyr

  Integrace fotovoltaických elektráren – evropská výzva

  Integrace energie z obnovitelných zdrojů do sítě nízkého napětí (NN) je téma, o kterém jsme diskutovali s více než 40 provozovateli distribučních soustav v Evropě a dospěli jsme k závěru, že velká část nových žádostí o připojení, zejména pro fotovoltaické elektrárny, je zamítána nebo výrazně odkládána.

  Problém připojení fotovoltaických elektráren k síti nízkého napětí je mezi evropskými provozovateli distribučních soustav (PDS) velmi rozšířený a v odvětví vyvolává značné obavy. Abychom tento problém osvětlili, pojďme se hlouběji seznámit s různými aspekty tohoto problému a prozkoumat možná řešení.

  Přečíst článek

  5 kroků k inteligentnější měřicí infrastruktuře

  Ať už se jedná o první instalaci, druhou vlnu implementace nebo transformační modernizaci, budování pokročilé měřicí infrastruktury (AMI) je cesta. Jaké kroky podniknete, když se rozhodnete posunout svou AMI na další úroveň?

  Přečíst článek

  GridFlex Control: Převzetí kontroly nad aktivní sítí

  Ve stále více decentralizované síti čelí provozovatelé distribučních soustav problémům při udržování odolnosti sítě, vyrovnávání sítě, bezpečnosti a zabezpečení, jakož i při optimalizaci správy aktiv. Schopnost účinně sledovat a kontrolovat rozvodnou síť a její aktiva má zásadní význam pro identifikaci problémů a přijímání preventivních a nápravných opatření před tím, než dojde k ovlivnění spolehlivosti rozvodné sítě. Digitalizace energetického systému prostřednictvím zavádění inteligentních měřicích a řídicích zařízení naštěstí otevírá prostor pro manévrování v další fázi energetického přechodu.

  Přečíst článek

  Enedis pokládá ve Francii základy pro síť budoucnosti

  Když největší francouzský distributor elektřiny Enedis v roce 2007 zahájil projekt Linky na výměnu 35 milionů domácnostních elektroměrů za chytrá měřidla, jednala společnost nad rámec požadavků EU a položila tak základy pro budoucí chytrou síť v zemi.

  Přečíst článek

  Landis+Gyr Korint: Již 50 let tradice ve výrobě elektroměrů

  Rozlehlý výrobní závod v Korintu o ploše 56 000 metrů čtverečních se nachází v sousedství ikonického Korintského průplavu a v průběhu své barvité historie se stal největším evropským závodem na výrobu elektroměrů Landis+Gyr. V roce 2012 však závod musel prokázat svou houževnatost, přestát těžké podmínky na trhu a znovu navázat na své vynikající kvality z hlediska výroby, sociálních přínosů a minimálního dopadu na životní prostředí.

  Přečíst článek

  Kajave se integruje s finským národním datovým centrem

  Finsko je jednou z nejvyspělejších zemí v Evropě, pokud jde o digitalizaci v odvětví energetiky, a proto zřídilo národní datové centrum, které centralizuje výměnu informací. Cílem je zjednodušit a urychlit každodenní operace mezi spotřebiteli a účastníky sítě. Společnost Kajave Oy využívá k přenosu dat o spotřebě elektřiny do tohoto centra službu konektoru Landis+Gyr Datahub, která spotřebitelům a účastníkům sítě umožňuje bezpečný a okamžitý přístup.

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše