Netze BW a Landis+Gyr propagují digitalizaci v Německu

Německo již po desetiletí zastává ve střední Evropě roli průkopníka transformace způsobu výroby, distribuce a spotřeby energie. Proto by nemělo být překvapením, že v čele trendu zvyšování úrovně digitalizace na energetickém trhu stojí přední energetická společnost ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Přečíst článek

Plnění požadavků SAIDI/SAIFI pro zlepšení spolehlivosti sítě

Společnost Landis+Gyr spolupracuje se severskými provozovateli sítí na zavádění inteligentních měřidel a technologií smart grid pro zvýšení kvality energie.

Přečíst článek