blog-background-1920px

3 hyvää syytä seurata etäluentainfrastruktuurin toimintaa

31. maaliskuuta 2016 klo 12.20.22

Active_Monitoring-083625-edited.jpgEtäluentaratkaisun jatkuva seuranta on erittäin tärkeää sen vakaan toiminnan varmistamiseksi. Jos käytät ja ylläpidät etäluentaratkaisua itse, Landis+Gyrin Valvontapalvelu on helppo tapa huolehtia seurannasta. Palvelussa verkkoyhtiön järjestelmäkokonaisuuteen asennetaan valvontasovellus, joka mahdollistaa järjestelmän tilan ympärivuorokautisen seurannan sekä hälytykset mahdollisista häiriöistä. Sovittaessa Landis+Gyr myös vastaa häiriöiden analysoinnista ja korjaavista toimenpiteistä. Järjestelmän aktiivisella seurannalla saavutat paljon:

1. Säästät aikaa: reagoit nopeasti häiriöiden sattuessa

Kuten missä tahansa teknisissä laitteissa ja ohjelmistoissa myös etäluentainfrastruktuurissa saattaa esiintyä häiriöitä: järjestelmän käyttäjä voi tehdä virheitä, mittareilta kerättävä massiivinen tietomäärä voi kuormittaa tietokantaa tai kommunikaatioverkon häiriöt voivat häiritä mittarinluentaa ja tiedonkeruuta. Myös etäluentapalvelimilla voi olla käyttöjärjestelmän toimintahäiriöitä, jotka vaikuttavat etäluentajärjestelmän toimintaan.

Landis+Gyrin Valvontapalvelun avulla järjestelmässä esiintyvät häiriöt saadaan selville nopeasti ja korjaavat toimenpiteet voidaan aloittaa välittömästi. Näin voidaan välttää joskus päiviäkin kestävä selvitystyö ja mittaustiedot saadaan varmasti laskutusta ja tasehallintaa varten. Valvontapalvelulla havaitset ongelmat heti niiden tapahduttua ja vältät ikävät yllätykset esimerkiksi pitempien lomien tai viikonlopun jälkeen.

2. Ennakoit ongelmat: voit tehdä huoltotoimenpiteet ennakoiden

Etäluentaratkaisun ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet vaativat asiantuntemusta ja ymmärrystä infrastruktuurin tärkeimpien parametrien vaikutuksesta järjestelmän toimintakykyyn. On tärkeää ymmärtää, milloin raja-arvot ovat ylittymässä esimerkiksi kovalevyn kapasiteetin tai tietokannan kuormituksen osalta.

Usein verkkoyhtiöt saavat tietoa konesalipalvelun tuottajalta vain palvelinten senhetkisestä tilasta. Ongelmien ennaltaehkäisyyn tarvitaan kuitenkin pitkän aikavälin tietoa järjestelmän sisäisistä mittareista ja raja-arvoista. Tämän tiedon voi tarjota vain järjestelmän toimittaja. Valvontapalvelu varmistaa, että valvonnan kohteena ovat oikeat mittarit ja raja-arvot. Näin ongelmat voidaan ennakoida ja ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet voidaan tehdä, kun järjestelmän toiminnan kannalta kriittiset arvot ovat ylittymässä.

Free Test: What is the condition of your utility's monitoring? Test it now!

3. Huolehdit vähemmän: tiedät järjestelmäsi kunnon

Valvontapalvelu helpottaa verkkoyhtiön päivittäistä työtä, sillä se tukee etäluentainfrastruktuurin hallintaa. Palveluun kuuluu aina sähköpostihälytysten lähetys ympäri vuorokauden, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin ongelmiin. Valvontapalvelu myös tarjoaa tehokkaan asiantuntijatuen, sillä sovittaessa Landis+Gyr voi ottaa vastuun ongelman analysoinnista ja korjaamisesta. Selvitys- ja korjaustyötä tehdessään Landis+Gyrin asiantuntijoilla on käytössä kattavat historiatiedot järjestelmästä.

Palvelua on jo otettu käyttöön Pohjoismaissa – onko teidän verkkoyhtiönne seuraavana vuorossa?

Lue lisää Valvontapalvelusta!

Related articles

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit