blog-background-1920px

Hollantilainen jakeluverkko-operaattori lyhentää jakeluhäiriöitä automaatioratkaisulla

6. maaliskuuta 2015 klo 14.56.00

Enexis

Uusien älykkäiden laitteiden ja ohjelmien sekä laajentuvan digitalisoinnin myötä olemme entistä riippuvaisempia sähköstä. Siksi jakelun luotettavuudesta tulee yhä tärkeämpää, ja kuluttajat ovat entistä herkempiä keskeytyksille. Enexis, suuri hollantilainen verkko-operaattori ja yksi Euroopan energia-alan edelläkävijöistä, on ollut tietoinen tästä kehityksestä jo pitkään. Vastatakseen markkinoiden vaatimuksiin Enexis on yhteistyössä Landis+Gyrin kanssa ottanut käyttöön ratkaisun keski- ja pienjänniteverkkojen automatisointiin. Ratkaisun päätavoitteena on parantaa sähkönjakelun laatua eli vähentää sähkökatkojen määrää ja kestoa.

Tulokset kertovat onnistumisesta

Sähkönjakelun laatua mitataan yleensä jakeluhäiriöiden keston ja esiintymistiheyden perusteella käyttäen System Average Interruption Duration Index (SAIDI)- ja System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) -luotettavuusindeksejä. SAIDI osoittaa vuoden aikana tapahtuneiden jakeluhäiriöiden keskimääräisen keston, kun taas SAIFI ilmaisee keskimääräisen keskeytysten määrän kullekin asiakkaalle.

Enexis oli asettanut kunnianhimoisen tavoitteen: SAIDI-indeksiä haluttiin vähentää 87 minuutista viiteen minuuttiin puolella niistä asiakkaista, joiden sähkönjakelu oli automatisoitujen keski- ja pienjänniteverkkojen piirissä. Automatisointi kattaa tällä hetkellä noin 10% koko asiakaspohjasta.

Enexisin ja Landis+Gyrin yhteistyö on ollut erittäin tehokasta: automatisoitujen verkkojen asiakkaiden jakeluhäiriöt vähenivät viiden sijasta kolmeen minuuttiin.

”Ensisijaisesti halusimme pitää SAIDI-indeksimme vuoden 2008 suoritustasolla, kun huomioimme verkon infrastruktuurin ikääntymisen ja siitä aiheutuvan jakeluhäiriöiden lisääntymisen”, sanoo Ivan Theunissen, Enexisin projektipäällikkö. ”Vaikka SAIFI ei ollut selkeästi osa alkuperäistä suunnitelmaa, laajempi tietämys kuormitustilanteesta tuo meille tietoa tarvittavista korjaustoimista, jotka puolestaan parantavat SAIFI-indeksiä. Laskelmia tästä ei vielä ole.”
    
Enexiksen projekti jakeluhäiriöiden keston pienentämiseksi alkoi etävalvonta- ja etäohjausjärjestelmiä kehittävän PowerSensen kanssa. Jälkiasennettava ratkaisu on suunniteltu olemassa olevan verkon digitalisointiin. Alun perin sen kehitti tanskalainen sähköyhtiö DONG optiseen vikojen havaitsemiseen, ja vuonna 2006 kehitysprojekti jatkui PowerSense –yritykssä, jonka osakkeista DONG Energy omisti 30 prosenttia, kunnes Landis+Gyr hankki PowerSensen vuonna 2014.

”Olemme todella tyytyväisiä projektin edistymiseen, ja yhteistyö Landis+Gyrin kanssa on toiminut hienosti,” Theunissen kommentoi. Tällä hetkellä Enexis on asentanut yli 500 etävalvontayksikköä, joiden avulla automatisoidaan jakeluverkkoa. Vuonna 2015 suunnitelmissa on asentaa vielä 300 yksikköä.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit