blog-background-1920px

Kohti vahvaa eurooppalaista energiaunionia

24. syyskuuta 2015 klo 10.58.07

eu_flags_landisgyr3Euroopan energiaunioni käynnisti helmikuussa uuden EU-aloitteen, jonka tavoitteena on laatia yhtenäinen eurooppalainen energiastrategia. Sen osa-alueita ovat sähkönjakelun varmuus ja hajauttaminen, energiatehokkuus, vähähiilisyys (uusiutuvat energialähteet), innovaatiot ja sisäiset energiamarkkinat. Energiaunionista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič kuvailee hanketta Euroopan kunnianhimoisimmaksi hankkeeksi sitten hiili- ja teräsyhteisön perustamisen (paketin esittely 25.2.2015 Brysselissä).

Komission helmikuussa antamassa tiedonannossa kuvattiin EU:n tulevan energiapolitiikan visiot ja tavoitteet sekä listattiin 15 toimenpidettä niiden saavuttamiseksi. Visiot ja tavoitteet on vielä muunnettava konkreettisiksi aloitteiksi, lakiesityksiksi ja muiksi poliittisiksi asiakirjoiksi. Toimenpidepaketteja on vuosittain kaksi, ja ne julkaistaan kesäisin ja talvisin.

Ensimmäinen paketti julkaistiin 15. heinäkuuta. Pakettiin kuului energiamerkintöjä koskevia lakiesityksiä, Euroopan päästökaupan tarkistus, julkinen kuuleminen Euroopan energiamarkkinoiden muuttamisesta sekä tiedonanto aiheesta ”Energian kuluttajien aseman vahvistaminen”. Tiedonannossa todetaan selkeästi, että nykyiset sähkön vähittäismarkkinat eivät toimi, ja siinä määritellään kolme strategista pilaria tilanteen korjaamiseksi: kuluttajien vaikutusmahdollisuudet, älykodit ja älykkäät verkot sekä tiedonhallinta ja tietosuoja.

Komissio toteaa, että kaikilla kuluttajilla pitäisi olla mahdollisuus seurata kulutustaan helposti reaaliajassa tai lähes reaaliajassa. Lisäksi se näkee, että älykkäät mittarit ovat avainroolissa tarkkojen kulutustietojen saatavuudessa vapaasti ja toistuvasti. Lisäksi älykkäiden mittausjärjestelmien tulisi olla kytkettävissä kodin energianhallintajärjestelmiin, jotta kuluttajat voivat osallistua kysyntäjousto-ohjelmiin.

Komissio pyrkii varmistamaan, että Euroopassa asennettavista älykkäistä mittausjärjestelmistä on kuluttajalle kouriintuntuvaa hyötyä. Komissio seuraa tiiviisti älykkäitä mittareita koskevien standardien täytäntöönpanoa. Lisäksi se aikoo analysoida, sovelletaanko älykkäitä verkkoja ja älykkäitä mittausjärjestelmiä koskevia eurooppalaisia standardeja sekä mittausjärjestelmiin suositeltuja toimintoja johdonmukaisesti. Näin se varmistaa, että niillä saadaan aikaan halutut toiminnot ja yhteentoimivuus.

Konkreettisia lakiesityksiä voidaan odottaa jo kesällä 2016 julkaistavan paketin yhteydessä.

 

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit

Aiheeseen liittyvät artikkelit