blog-background-1920px

Näin otat Clean-up-prosessin haltuun

23. elokuuta 2017 klo 12.35.28

ThinkstockPhotos-515975560.jpgTyössäni Landis+Gyrillä on seitsemän vuoden aikana tullut koettua ja nähtyä lukuisia etäluentaprojektien clean-up-prosesseja, ja olen perehtynyt etäluettavien PLC-sähkömittareiden kommunikaatiohäiriöihin myös opinnäytetyössäni. Vastaan on tullut sekä onnistuneita että vähemmän onnistuneita tapoja tehdä clean-up-työtä.

Vieraillessani verkkoyhtiöissä ja työskennellessäni eri projekteissa olen huomannut, että verkkoyhtiöiden haasteet clean-upiin (kenttälaitteiden kommunikaation optimointiprosessi) liittyen ovat usein samanlaisia, esimerkiksi PLC-häiriöiden esiintyminen ja niiden ratkaiseminen tai puutteet clean-up-prosessissa. Käytössä oleva teknologia tietenkin vaikuttaa clean-upiin, mutta sen tarve on joka tapauksessa ilmeinen, käytetäänpä mitä teknologiaa tahansa.

Onnistuneen clean-upin perusteet

Clean-up ei tänä päivänä ole pelkästään kadonneiden lukemien ja niihin liittyvien mittareiden etsimistä kentällä tai niiden vaihtamista. Vaikka toki sen päätarkoitus onkin saada mittarinlukemat kerättyä. Huomiota pitäisi kiinnittää myös kommunikaation laadun parantamiseen niin, että suoraluennat, hälytykset ja kytky/katkot toimivat luotettavasti. Myös osittain vioittuneet tai väärin kytketyt mittarit ja laitteet olisi hyvä löytää järjestelmästä jo hyvissä ajoin.

Clean-up ei tänä päivänä ole pelkästään kadonneiden lukemien ja niihin liittyvien mittareiden etsimistä kentällä tai niiden vaihtamista. Onnistuneessa clean-upissa huomiota kiinnitetään moneen eri osa-alueeseen.

Onnistuneessa clean-upissa huomiota kiinnitetään moneen eri osa-alueeseen: tavoitteisiin, prosesseihin, työvälineisiin, ohjelmistoihin, laitteistoihin sekä ymmärrykseen ja oppimishaluun käytetyistä teknologioista. Tärkeintä on muistaa, että tavoitteena pitäisi olla ongelman ratkaiseminen yhdellä kenttäkäynnillä tai ainakin kommunikaatioyhteyden luominen väliaikaisratkaisulla, jotta muihin toimenpiteisiin jää aikaa ja lukemat saadaan järjestelmään.

Seuraa meitä Twitterissä:   Landis+Gyr Nordics

Jotta clean-up toimisi oikein, on sille tärkeätä luoda selkeä prosessi: kuka tekee, mitä tekee ja kuka vastaa mistäkin. Lisäksi ennen varsinaisten toimenpiteiden aloittamista on tärkeää tehdä esiselvitys, jossa kartoitetaan ongelman syitä ja mietitään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja mittarinlukemien saamiseen ja kuuluvuuden parantamiseen. Näin kenttätyön määrä ja kustannukset saadaan minimoitua ja ongelmat monesti myös ratkaistua jo järjestelmästä. Kentällä olosuhteet ovat nimittäin usein haastavia: on vaikeaa aukoa etäyhteyksiä järjestelmiin vaikkapa kerrostalon kellarissa, missä GSM-verkko ei toimi, tai tarkistaa asioita tietokoneelta ulkona vesisateessa. Clean-up-työtä helpottaa myös se, että kenttähenkilöllä on kaikki työhön tarvittavat tiedot saatavilla helposti, mikä tarvittaessa auttaa löytämään vaihtoehtoiset ratkaisut helpommin.

Apua häiriölähteiden ratkaisemiseen

Käytettäessä PLC-teknologiaa etäluentaan puhutaan välillä verkon häiriöistä. Yleisimpiä häiriölähteitä ovat erinäiset vioittuneet powerit, EMC-ohjeiden vastaisesti kytketyt taajuusmuuttajat, kaukolämpöpumppujen taajuusmuuttajat ja vioittuneet antennivahvistimet.

Verkkoyhtiöillä on monia erilaisia tapoja ratkoa häiriölähteitä. Yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa ei olekaan, sillä ratkaisu riippuu verkkoyhtiön omista prosesseista ja rajoista, esimerkiksi toimenpiteiden rajoituksista asiakkaan laitteiden suhteen tai näkemyksistä vaikkapa filttereiden käyttämiseen. Joka tapauksessa, tehokkaan taustatyön avulla ongelma voidaan ratkaista kertakäynnillä. Samalla saadaan häiriökohteiden ratkominen kustannustehokkaaksi. Jos listataan yksittäisiä ratkaisuvaihtoehtoja häiriölähteiden aiheuttamiin ongelmiin, niitä voivat olla muun muassa vaiheistuksien vaihto (häiriölähde eri vaiheelle kuin mittari jne.), toistimen käyttö, lisäkeskittimen käyttö, mittarin kommunikaatioteknologian vaihto, viallisen häiriötä tuottavan laitteen vaihto tai esimerkiksi filtteröinti.

Koska ratkaisut PLC-häiriöihin ovat moninaiset, olemme luoneet Landis+Gyrin asiakkaille sivuston, jonne verkkoyhtiöt voivat koota erinäisten häiriökohteiden ratkaisut jaettavaksi myös muille verkkoyhtiöille. Näin tietoa saadaan välitettyä kaikille PLC-clean-upin parissa työskentelevälle eikä ongelmien kanssa tarvitse painia yksin. Mikäli olet kiinnostunut häiriösivustostamme, ota meihin yhteyttä (jarno.visakivi@landisgyr.com), niin voimme luoda verkkoyhtiöllenne sivuston käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet koskevat vain Landis+Gyrin jo olemassa olevia asiakkaita.

 Seuraa meitä LinkedInissä:   Landis+Gyr in the Nordics

 

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit