blog-background-1920px

Pieni työkalu – suuret säästöt

23. toukokuuta 2017 klo 8.01.25

small_tool_enables_great_savings.jpgEnergiankuluttajilla on yhä suurempi merkitys energiatehokkuuden lisäämisessä. Useissa Euroopan maissa viranomaissäädökset edellyttävät älykästä mittausta koskevissa vaatimuksissa, että kuluttajille on tarjottava tietoa omasta kulutuksestaan energiankäyttöön liittyvien päätösten tueksi. Kaikki alkaa kuluttajan tietoisuuden lisääntymisestä, mutta IoT-maailma tarjoaa mahdollisuuksia myös paljon muuhun.

Oletko “Green Champion” vai “Mover & Shaker”? Yhdysvaltalainen organisaatio Smart Grid Consumer Collaborative (SGCC) tutki hiljattain kuluttajien mieltymyksiä älykkään sähköverkon mahdollistamien palveluiden ja teknologioiden suhteen. Tutkimuksessa kuluttajat luokiteltiin viiteen ryhmään sen perusteella, kuinka motivoituneita he ovat säästämään energiaa (lue koko tutkimus). Tutkimus osoitti, että kuluttajan halu säästää energiaa oli luokituksesta riippumatta yhteydessä yksinkertaiseen tosiasiaan: mitä motivoituneempi loppukäyttäjä on, sitä valmiimpi hän on panostamaan kulutuksen pienentämiseen. Toisaalta, mitä vähemmän energiatehokkuuden parantaminen vaatii sitä helpompaa kuluttaja on sitouttaa siihen.

Reaaliaikaista tietoa sähköisessä muodossa

Yksi keino lisätä kuluttajien tietoisuutta on tarjota heille mahdollisimman paljon tietoa kulutuksesta. Accenturen tekemässä tutkimuksessa 58 % loppukäyttäjistä toivoi verkkoyhtiön tarjoavan heille suosituksia ja ideoita energian säästämiseksi ja lähes kaikki (92 %) halusivat personoituja ilmoituksia sähköisesti. Suurin osa kuluttajista on toistuvasti yhteydessä muihin yrityksiin esimerkiksi mobiililaitteilla, joten luonnollisesti odotukset verkkoyhtiölle ovat samanlaisia.

Landis+Gyr investoi teknologiaan, joka antaa verkkoyhtiöille mahdollisuuden tiivistää yhteistyötään asiakkaidensa kanssa kuluttajan energiankäyttöä tukevien ohjelmistojen, järjestelmäalustojen ja tuotteiden avulla.

CII-kuluttajarajapinta lisää kulutuksen läpinäkyvyyttä

Landis+Gyr on kehittänyt IDIS-mittareihinsa standardoidun kuluttajarajapinnan (Consumer Information Interface), joka mahdollistaa kuluttajien energiankäyttötottumusten muuttamisen. rajapinnan avulla mittausdata voidaan välittää kuluttajalle paikallisesti reaaliajassa, ilman verkkopalveluille tyypillisiä viiveitä. Sen avulla voidaan muodostaa yhteys periaatteessa mihin tahansa kotiverkossa käytettävään tiedonsiirtoteknologiaan tai sovellukseen. Näin asiakas voi joustavasti - teknologiasta riippumatta - valita, minkä yrityksen tarjoamalla laitteella tai sovelluksella hän energiankulutustaan hallitsee.

Kuluttajille tarjottavan tiedon määrä ja toistuvuus ovat täysin verkkoyhtiön päätettävissä. Periaatteessa etäluettavan mittarin kaikki DLMS/COSEM-muotoinen data voidaan siirtää, ja mittarin konfigurointi voidaan suorittaa etäyhteydellä.

Tietoturvanäkökulmat tärkeässä osassa rajapinnan kehitystyössä

Tiedon toimittaminen mittarilta kuluttajasovelluksiin vaatii korkean tietoturvatason. CII-rajapinnan kehitystyössä onkin keskitytty vahvasti sekä tietoturvaan että yksityisyyden suojaan. Etäluentajärjestelmä salaa tiedot salausavaimella ja lähettää ne mittarille ja kuluttajille. Data näytetään kuluttajan sovelluksessa, jos kuluttajasovelluksen salausavain vastaa järjestelmän salausavainta. Tämä estää kolmansien osapuolten luvattoman pääsyn tietoihin ja varmistaa tietoturvan. IDIS-yhteensopivuuden ansiosta data voidaan siirtää mistä tahansa Landis+Gyrin IDIS-mittarista kuluttajarajapintaan ja edelleen loppukäyttäjän laitteeseen tai sovellukseen. Dataliikenne on yksisuuntaista eli mittarin toimintojen tai kulutustietojen manipulointi on mahdotonta.

Lukemattomia mahdollisuuksia älykodin toteuttamiseen

Kulutustietojen läpinäkyvyys on vain ensimmäinen askel lisättäessä kuluttajien tietoisuutta energiankulutuksesta. IoT:hen rakentuvan älykotikonseptin kannalta yhteentoimivuus on tärkeää. Kuluttajan keskusyksikön on saatava etäluettavalta mittarilta – eli verkkoyhtiöltä – dataa ymmärrettävässä muodossa, jotta se voi ohjata lämmitystä, valaistusta ja muita sähkölaitteita. Landis+Gyrin kuluttajarajapinta helpottaa älykkään mittauksen ja kotiautomaation yhteensovittamista ja edistää osaltaan IoT:n kehitystä tarjoamalla uuden, energiatehokkuutta lisäävän ratkaisun.

Lue lisää kuluttajan sitouttamisesta energiatehokkuuteen.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit

Aiheeseen liittyvät artikkelit