Landis+Gyr blogi

  Kuluttajille enemmän vaikutusmahdollisuuksia energiakriisissä

  Energian hinnan nousu 12 viime kuukauden aikana on päässyt yllättämään monet kuluttajat ja lisännyt osaltaan merkittävästi yritysten ja kotitalouksien taloudellisia paineita vallitsevan talouskriisin aikana. Britanniassa energia – ja etenkin energian hinta – hallitsee päivittäistä keskustelua ja uutisointia.

  Lue lisää  

  7 tärkeintä seikkaa etäluentaekosysteemin rakentamisessa

  Energiayhtiöillä on tänä päivänä ennennäkemättömiä haasteita ja toisaalta myös mahdollisuuksia pyrkiessään vastaamaan asiakkaiden ja sidosryhmien kasvaviin vaatimuksiin. Vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan älykäs, etäluettava mittausinfrastruktuuri (AMI), joka tuottaa luotettavaa ja tarkkaa dataa, tukee monenlaisia käyttötapauksia ja tarjoaa organisaatiolle käyttökelpoista tietoa toiminnan ja asiakaspalvelun optimoimiseksi. Mutta mitä sitten mittausekosysteemin rakentamisessa pitäisi ottaa huomioon? Tässä on seitsemään olennaista seikkaa, joita on syytä miettiä etäluentainfrastruktuuria rakennettaessa.

  Lue lisää  

  Verkkokäskyohjauksen uusiminen – AEW Energie AG tehostaa kuormanhallintaansa Sveitsin Aargaussa

  Osalla energiayhtiöistä on ajankohtaista perinteisen verkkokäskyohjauksen korvaaminen uudemmalla tekniikalla. Sveitsin Aargaun kantonissa toimiva AEW Energie AG suosii etupainoista toimintaa ja on vakuuttunut siitä, että saman teknologian käyttö sekä etämittaukseen että kuormanhallintaan tarjoaa synergiaetuja niin käyttöönotossa kuin operoinnissakin.

  Lue lisää  

  Uusiutuvan energian ja hajautetun tuotannon jännitteen säädön yhteen sovittaminen

  Vuosi 2022 oli 340 gigawatin tuotantoteholla uusiutuvan energian ennätysvuosi, ja kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi pelkästään aurinkosähkön tuotannon kasvavan vuosittain 15 % vuoteen 2030 saakka. Aurinkosähkön verkkoon kytkemisessä on kuitenkin omat haasteensa niin sähköverkkojen kuin voimalaitosten operoijille. Verkkojen suojaamisessa, automatisoinnissa ja tasapainotuksessa voi olla apua älykkäistä verkon ja kuluttajan rajapinnan (grid edge) ratkaisuista ja hajautetun tuotannon etäohjauksesta.

  Lue lisää  

  Miten jännitteensäätö auttaa uusiutuvan energian hallinnassa?

  Vihreämmän ja kestävämmän tulevaisuuden tärkeimpiä edellytyksiä on siirtyminen kohti uusiutuvia energianlähteitä sähkön tuotannossa. Uusiutuvien energianlähteiden käyttöönotossa on edistytty erinomaisesti: kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sähköntuotanto aurinkopaneeleilla kasvaa 15 prosenttia vuosittain vuoteen 2030 asti. Kehitys on askel oikeaan suuntaan, mutta aurinkovoimaloiden integrointi sähköverkkoon on suunniteltava huolellisesti.

  Lue lisää  

  Artikkelit aiheen mukaan

  Näytä kaikki