blog-background-1920px

Díky řešení ANM (automatizované řízení sítě) se mikrosíť stává skutečností

12. ledna 2015 9:43:00 SEČ

Dostupnost informací v reálném čase je aktuálně v přenosových sítích nízká, a to i přes existenci příslušných zařízení, aplikací inteligentní sítě a nástrojů pro vizualizaci, datových analýz a provozních procesů. Tím, co dosud chybí, je potřebný stupeň automatizace, který by umožnil efektivní provoz přenosové sítě na místní úrovni.Řešení Landis+Gyr pro automatizované řízení sítě (ANM) nedávno prošlo ověřováním nezávislým výzkumným centrem Tecnalia sídlícím ve Španělsku a zaměřujícím se na inteligentní sítě. Cílem provedené studie bylo prokázání účinku ANM na zlepšení kvality napětí, správu decentralizované výroby elektrické energie a vyvažování dodávek a odběru elektřiny v rámci sítě za náročných podmínek.

Řešení Landis+Gyr ANM poskytuje zákazníkovi zřetelné výhody, například:

  • Řízení zdrojů obnovitelné energie prostřednictvím řízení decentralizované výroby energie snižuje dopad na síť vyšší úrovně.

  • Aktivní regulace napětí zajišťuje zlepšenou kvalitu energie, snížení ztrát a delší životnost distribučních transformátorů.

  • Prediktivní řízení kapacity zahrnuje vyvažování odběru a dodávek energie v rámci kapacitních limitů sítě, čímž se snižuje dopad nerovnoměrností na síť vyšší úrovně v důsledku vytváření samostatně fungujících mikrosítí.

  • Poskytování dat a hodnot v reálném čase ze sítě do systémů na vyšších úrovních umožňuje účinnou vizualizaci energetického systému a analýzy dat.

Centrum Tecnalia provádělo na základě svých poznatků a znalostí shromážděných při jiných projektech inteligentních sítí a s využitím laboratorních možností řízení sítě několik různých scénářů určených k testování a vyhodnocení výkonu síťových prvků ve spojení s ANM. Tyto scénáře zahrnovaly vyhodnocování výsledků působení řídicích prvků, například napěťových regulátorů (transformátor vedení a/nebo distribuční transformátor), různých kombinací zátěže a způsobů generování i systému ukládání v různých síťových podmínkách.

Díky řešení Landis+Gyr ANM se úspěšný provoz mikrosítě jako součásti rozsáhlejší infrastruktury inteligentní sítě stává skutečností. Tato platforma umožňuje předpovídání nesouladu mezi odběrem a dodávkou elektrické energie ve zvolené oblasti, automatické provádění nápravných opatření v rámci sítě, a v důsledku toho potom maximalizaci efektivnosti a spolehlivosti provozu.

Tecnalia je prvním centrem pro aplikovaný výzkum ve Španělsku a jednou z nejvýznačnějších laboratoří v Evropě, má přibližně 1500 zaměstnanců, obrat 110 milionů € a více než 4000 klientů účastnících se nejrůznějších evropských projektů v oblasti inteligentních sítí.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles

Related posts