Blog Landis+Gyr

  Landis+Gyr Czech Republic

  Landis+Gyr Czech Republic

  Landis+Gyr je předním světovým dodavatelem řešení v oboru měření elektrické energie, plynu, tepla/chladu a vody pro energetické společnosti. Společnost už od roku 1896 pomáhá svým zákazníkům plnit provozní a zákonem i odběrateli stanovované požadavky s využitím všech dostupných technologických možností a výhod. Díky svému zaměření na kvalitu, spolehlivost a inovace dnes skupina Landis+Gyr nabízí ucelený sortiment měřidel energie a integrovaných řešení pro smart metering, která pomáhají energetickým společnostem i koncovým uživatelům lépe využívat omezené zdroje, šetřit provozní náklady a chránit životní prostředí cestou lepšího hospodaření s energií – a budování smart grid.

  Vstříc férovějšímu světu – Jeden měřič tady a teď!

  Holandské konsorcium vedené dvěma největšími provozovateli sítí v Holandsku představilo iniciativu jak vytvořit ze světa lepší místo pro život. Za mottem „Iniciativa pro férový měřič“ je myšlenka používat pouze ekologicky udržitelná a sociálně přijatelná zařízení ve spádové oblasti konsorcia – nadějí je změnit tím celý elektronický trh. 

  Přečíst článek

  Landis+Gyr zavádí inteligentní elektroměry v Portugalsku

  Landis+Gyr, přední globální dodavatel řešení energetického managementu a smart grid, pracuje v průběhu let 2017-2018 v partnerství se společností Siemens pro EDP (Energias de Portugal) na zavádění inteligentních elektroměrů.

  Přečíst článek

  Řada měřičů ULTRAHEAT společnosti Landis+Gyr je nyní ještě robustnější

  Společnost Landis+Gyr rozšířila své produktové portfólio o nový ultrazvukový měřič ULTRAHEAT®T330 / ULTRACOLD®T330 pro aplikace topení a chlazení v domácnostech. Typ T330 poskytuje špičkovou přesnost měření a stabilitu, robustní konstrukci a snadnou manipulaci.

  Nový měřič ULTRAHEAT®T330 kombinuje nové pokročilé počítadlo s ověřenými funkcionalitami řady měřičů ULTRAHEAT, pokrývá široké spektrum aplikací v domácnostech a rozšiřuje měření individuální spotřeby v budovách s více jednotkami, místním topením a stavebními technologiemi.

  Přečíst článek

  Společnost Landis+Gyr podepsala smlouvu na služby AMI se společností Caruna ve Finsku

  Landis+Gyr, který je globálním lídrem v transformování postupů dodávky a řízení energie, má za sebou již velké zkušenosti jako poskytovatel řešení inteligentních měřičů a v nabízení řízených služeb pro ditribuční společnosti. Společnost má více jak 15 milionů měřících míst v řízených službách v USA a je také hrdá na to, že je od roku 2002 vedoucím poskytovatelem AMI služeb ve Finsku. V současnosti provedla společnost Landis+Gyr další důležitý krok v rozšiřování svých obchodních aktivit ve službách v Evropě připojením servisního provozu v Caruně.

  Přečíst článek

  Dánská společnost SK Forsyning se chystá nasadit řešení Gridstream® AMI

  Společnosti SK Forsyning a Landis+Gyr podepsaly smlouvu na komplexní řešení inteligentního měření. Kromě měřičů AMI a softwaru bude společnost Landis+Gyr dodávat široký rozsah služeb po dobu 12 let, aby podpořila účinné zahájení a následný provoz řešení inteligentního měření.

  Přečíst článek

  G3 znamená také zlepšování "případů užití"

  Oproti předchozím PLC technologiím poskytuje G3-PLC rozšířené možnosti pro rychlejší sběr naměřených dat s menší chybovostí a lepším zabezpečením. To ovšem není jediný důvod pro budoucí používání G3 v komunikaci po elektrické síti. Umožňuje totiž zpracování velkých objemů dat v městských aglomeracích, zlepšuje účinnost případů užití (use cases) a zajišťuje spolehlivost dodávky.

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše