blog-background-1920px

TAURON Distribution S.A. zavádí systém Gridstream CONVERGE v Polsku

13. února 2015 12:00:00 SEČ

iStock_000018235295XXLarge

Společnost Landis+Gyr od září 2013 do listopadu 2014 úzce spolupracovala s polským provozovatelem distribuční sítě TAURON Distribution S.A. na rozšíření systému AMM (Advanced metering management) Gridstream® CONVERGE do pěti poboček v městech Jelenia Góra, Legnica, Opole, Wałbrzych a Wrocław.

Prostřednictvím systému CONVERGE lze dosáhnout celkové efektivity systému AMM provozovatele distribuční sítě, protože systém CONVERGE poskytuje běžná a standardizovaná řešení pro měření energie. To umožňuje snadné provádění srovnávacích analýz a porovnávání dat mezi všemi pěti pobočkami.

Systém Gridstream CONVERGE splňuje požadavky společnosti TAURON na správu dat, především na zkrácení doby přenosu naměřených hodnot externím i interním zákazníkům a rychlé vytváření reportů pro energetický regulační úřad (URE) a polskou agenturu Energy Market Agency (ARE).

Systém kromě toho zajišťuje bilanci na sítích VN/NN pomocí sběru dat v distribučních stanicích. Bude také provádět sběr dat z 65 000 měřicích míst, což vyžaduje kalkulaci 910 000 zátěžových profilů v 15minutových intervalech.

Společnost TAURON Distribution také musela do svých systémů měření implementovat změny, které umožní provádět měření využívání energie a její kvality a vytvářet reporty. Systém CONVERGE umožní provozovateli distribuční sítě zvýšit efektivitu sběru a správy dat pro fakturaci a zkrátit tento proces z dřívějších několika dnů na několik hodin. Systém CONVERGE navíc provádí sběr a zpracování dat z rozvoden 110kV a malých podniků ze tří tarifních skupin.

Marcin Pastuszka, projektový manažer společnosti TAURON Distribution, vysvětluje: „Potřebovali jsme provést okamžité změny systémů měření a hledali jsme řešení, které by nám mohlo pomoci plnit stále se zvyšující nároky v celé naší organizaci. Systém CONVERGE všechny tyto požadavky splňuje.“

Společnost TAURON plánuje budoucí rozšíření tohoto řešení na další části svých sítí a vytvoří tím největší systém měření nejen v Polsku, ale také v Evropě. Jak uvedl pan Andrzej Szymanski, CEO, Landis+Gyr Poland, „Společnost Landis+Gyr je připravena podporovat budoucí aktivity energetické společnosti v této oblasti.“

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles