blog-background-1920px

Vstříc férovějšímu světu – Jeden měřič tady a teď!

18. září 2017 8:53:39 SELČ

Holandské konsorcium vedené dvěma největšími provozovateli sítí v Holandsku představilo iniciativu jak vytvořit ze světa lepší místo pro život. Za mottem „Iniciativa pro férový měřič“ je myšlenka používat pouze ekologicky udržitelná a sociálně přijatelná zařízení ve spádové oblasti konsorcia – nadějí je změnit tím celý elektronický trh. 

Revoluce začínají od drobných věcí. Proto se Alliander a Stedin rozhodli přispět ke změně světa z Holandska. Konsorcium vedené dvěma největšími dodavateli energie v Holandském království, sní o obnově celého elektronického sektoru. Obě společnosti dohromady zásobují 4 miliony domácností elektřinou a plynem, celé konsorcium pokrývá zhruba 65% ze sedmi milionu domácností v Holandsku. To je dostatečně velké číslo k tomu, jak vzbudit zájem subdodavatelů o změnu myšlení a novou definici dodavatelského řetězce.

“Vždyť jestliže instalujeme desítky milionů měřičů s cílem nepřímo zlepšovat svět, proč nemít za cíl vytvořit měřič, který má přímý dopad na náš svět?“

Dominique Hermans, Circular Economy Advisor, Alliander.

Idea férového měřiče se zrodila v roce 2013, když Alliander a Stedin chtěli objednat několik milionů inteligentních měřičů jako součást velkého projektu:

“Ta myšlenka pochází z uskutečňování záměru, že inteligentní měřič je součástí Evropské politiky k řešení změny klimatu. Ideou je, že zvyšováním uvědomění spotřebitelů energie o jejich spotřebě mohou měřiče nepřímo stimulovat energetické úspory. Vždyť jestliže instalujeme desítky milionů měřičů s cílem nepřímo zlepšovat svět, proč ne rovnou s cílem aby měřič měl přímý pozitivní vliv na náš svět?“ ptá se Dominique Hermans, poradce pro cirkulární ekonomiku ve společnosti Alliander. A tak se zrodila vize, vize zařízení, která by měla vyhovět sociálním a ekologickým ideálům, pokud je to možné, a to skutečně od těžby surovin až po jejich likvidaci.

Společný cíl

Jakmile tato myšlenka dostala rozměr, vznikla aliance mezi společnostmi  Alliander, Stedin, Delta a Westland Infra a v roce 2013 byl podepsán Ekologický projekt s holandskou vládou.

Jako součást národní implementace směrnice EU o chytrých sítích a měřičích podepsalo nově vzniklé konsorcium a vláda kontrakt, který slibuje využít pouze subdodavatele, kteří dokáží, že jejich zařízení je vyrobeno férovým způsobem.

Při realizaci této smlouvy bylo nutno překonat spoustu překážek. Především bylo nutno definovat, co vlastně znamená férovost v dodavatelském řetězci. Pak teprve byl hodnocen průmysl. 

“Nemůžeme si být jistí, jestli v těchto oblastech vznikly nějaké případy ohledně inteligentních měřičů, ani bychom je nemohli vyloučit. Takže naší nejvyšší prioritou bylo ptát se našich dodavatelů na transparentnost.“

Reinout Wissenburg, Veřejné záležitosti & Udržitelnost, Stedin.

“Museli jsme si ujasnit, co myslíme pojmem ‘férový’, protože to v tomto průmyslovém odvětví byla nová koncepce“, vysvětluje Reinout Wissenburg, odpovědný za Veřejné záležitosti & Udržitelnost ve společnosti Stedin. “Takže jsme začali řešit čtyři známé neznámé oboru elektroniky: pracovní podmínky, problém nerostných surovin, omezenost zdrojů a e-odpad. V podstatě si nemůžeme být jistí, jestli nedošlo k nějakým případům v této oblasti s našimi inteligentními měřiči, ani jestli jsme jim mohli zabránit. Takže naší nejvyšší prioritou bylo ptát se našich dodavatelů na transparentnost.“

Zapojení průmyslu nebylo vždy lehké. “Museli jsme vytvořit slovník k debatě o ‘férových’ aspektech: proč to chceme a co tím myslíme?” vzpomíná Wissenburg. “Vyvinuli jsme tzv. žebříček férového výkonu Fair Performance Ladder, abychom poskytli podporu a vedení našim dodavatelům.”

Proces férového inteligentního měřiče jde daleko za standardní hodnocení korporátní společenské odpovědnosti v obchodním procesu. “Tím, že jsme stanovili férový přístup jako hlavní motiv naší nákupní politiky, mluvíme o něm a klademe otázky a dodavatelé si začali pomalu uvědomovat, že tuto záležitost myslíme vážně.“ Nicméně nový požadavek se nesetkal vždy s pochopením. Někteří dodavatelé byli přístupní a o toto téma se zajímali, jiní již méně. “Co nakonec zásadně podpořilo celou iniciativu, byl souhlas Landis+Gyr zahájit „Pilot s férovým měřičem“. To skutečně posunulo věci dopředu a ukázalo lidem, že to myslíme vážně. Umožnilo nám to začít zkoumat mnoho inspirativních možností k vytvoření inteligentního měřiče s opravdu pozitivním a férovým příběhem. Doslova změnit svět, jeden měřič tady a teď,“ září Wissenburg.

Férový měřič je cirkulární měřič

Ale kde začít? Landis+Gyr může považovat spoustu požadavků za běžný obchod, protože politiku korporátní společenské odpovědnosti má hluboce zakotvenou již po celá léta. Avšak Iniciativu pro férový měřič je možno považovat za cenný impuls jak se posunout kupředu k dalšímu zdokonalování.“ Otázkou je, které ze čtyř hledisek může společnost nejvíc ovlivnit? V případě Landis+Gyr dává největší smysl podívat se na konstrukci a design zařízení a zjistit potenciál pro úsporu materiálu a pro využití recyklovaných materiálů,” říká Joe Andrews, vedoucí produktový manažer v Landis+Gyr.

Tým pro férový měřič zleva: Dominique Hermans (Alliander), Joe Andrews (Landis+Gyr), Reinout Wissenburg (Stedin), Dirk Bijl de Vroe (Stedin) a Marcel de Nes Koedam (Alliander).

Jako součást Inciativy pro férový měřič provedl Landis+Gyr pilotní projekt v rámci cykličnosti inteligentních měřičů, zaměřený na využití zdrojů a surovin v průběhu životního cyklu inteligentního měřiče. Cílem pilotu bylo zjistit vlastnosti férového měřiče, které mohou být převedeny do další generace měřičů a výroby, provozu a použití a recyklačních procesů spojených s inteligentními měřiči.

V rozsahu platnosti pilotu byly vytvořeny limity a základní charakteristiky férového měřiče, bylo vyhotoveno mnoho studií proveditelnosti a analýz zaměřených na toto téma. Výsledky ukazují velký potenciál zlepšení cykličnosti inteligentních měřičů a obsahují velké výkony, jako např. radikální změnu designu s výrazným snížením váhy měřičů a podstatné modularity v designu.

Prvních úspěchů bylo dosaženo v relativně krátkém čase. Vývojový tým Landis+Gyr udělal značný pokrok, zvláště ve snížení množství použitých surovin. “Ve srovnání s předchozím typem měřiče tým Landis+Gyr dokázal drasticky snížit množství použitých materiálů při výrobě nového elektroměru  E360 a tím také drasticky snížit dopad na životní prostředí,“ říká Reinout Wissenburg. V první fázi byl podíl plastů použitých při výrobě E360 snížen o 21% a kovů o 10%. Ale vývoj se zde nezastavil. Vývojáři Landis+Gyr si nastavili mnohem ambicióznější cíl: snížit množství plastů nejméně o třetinu a množství kovu o téměř 60%. Navíc se bude dále zvyšovat podíl recyklovaných plastů.

Pozitivní odezva z trhu

Reakce trhu prokázaly, že idea férového měřiče nebyla pouze kapkou v moři. “Roste skupina občanů, kteří se o tuto tématiku zajímají, podporovaná vizemi klimatických cílů a cíli udržitelného vývoje,“ říká Dominique Hermans a vysvětluje veškeré pozitivní reakce. “Většina lidí říká: To je přesně to, co je třeba dělat, dobrá práce, a pokračujte prosím ve svých snahách!“ Tak se může Iniciativa pro férový měřič stát skutečně začátkem mnohem většího hnutí. “Dalším ‘velkým odvážným cílem’ je skutečně udržitelný dodavatelský řetězec v elektronice – napříč průmyslem elektronických zařízení, počínaje notebooky přes telefony (to již některé značky podporují) až po domácí spotřebiče,” říká Hermans s jedním okem zahleděným do budoucnosti. “A proto věříme ve společné vytvoření lepšího světa, jeden férový měřič tady a teď!“

 

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles