blog-background-1920px

Landis+Gyr Alankomaissa: älykkään mittauksen suunnannäyttäjä

31. tammikuuta 2021 klo 18.31.17

AdobeStock_261095362Landis+Gyr on kehittänyt palveluitaan Alankomaissa kahden vuosikymmenen ajan. Nyt yhtiö on yksi maan johtavia energianhallintaratkaisujen toimittajia ja verkkoyhtiöiden strateginen kumppani. Ratkaisumme ovat olleet keskeinen osa laajaa etäluettavien mittareiden SMR5-käyttöönottoprojektia. Vuoden 2021 alussa älykkään mittauksen käyttöönotto siirtyy uuteen vaiheeseen, kun sopimuksemme kahden suuren verkkoyhtiön, Stedinin ja Allianderin, kanssa laajenee.

Landis+Gyr on toimittanut SMR5-projektin aikana yli 2,5 miljoonaa sähkö- ja kaasumittaria Alankomaissa. Nyt Landis+Gyrin yhteistyö Stedinin ja Allianderin kanssa laajenee yli 400 000 sähkö- ja kaasumittarin toimitukseen joulukuuhun 2022 mennessä. Samalla vahvistamme asemaamme Alankomaiden verkkoyhtiöiden ensisijaisena yhteistyökumppanina.

Yhteistyö etäluettavissa mittareissa alkoi Stedinin kanssa vuonna 2004 ja Allianderin kanssa vuonna 2011. Sittemmin Landis+Gyr on ollut mukana useissa älykkään mittauksen ja älykkään verkon projekteissa. Landis+Gyr on ainoa SMR5-projektin laitevalmistaja, joka toimittaa sekä kaasu- että sähkömittareita, ja olemme keskeisessä roolissa, kun hankkeessa siirrytään käyttöönoton seuraavaan vaiheeseen.

SMR5-projektin tarkoitus on täyttää lainsäädännön vaatimus, jonka mukaan jokaiselle kotitaloudelle Alankomaissa on tarjottava etäluettavaa energiamittaria. Kuluttajat voivat seurata energiankulutustaan erilliseltä näytöltä tai energianhallintajärjestelmän kautta. Näin he saavat välitöntä palautetta energiankulutuksestaan ja voivat siten vaikuttaa siihen. Etäluettavaa mittaria on tarjottu noin 90–95 prosentille kuluttajista, ja seuraavassa vaiheessa projekti laajenee niihin kuluttajiin, jotka eivät vielä ole olleet älykkäässä mittauksessa, mukaan lukien uudistalot.

Alliander ja Stedin haluavat tarjota uusia ratkaisuja kotitalouksille ja varmistaa, että sähköverkko vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Teknologian tulee tukea niin kuluttajien ja yritysten mahdollisuutta syöttää omaa tuotantoa verkkoon kuin mahdollistaa erilaisten energialähteiden integrointi, mukaan lukien niin aurinkovoimalat ja tuulipuistot kuin perinteisemmät lähteet.

SMR5-projektissa on kyseessä varsin mittava uudistus. Stedin vastaa kaasun ja sähkön toimituksesta lähes kahdelle miljoonalle yksityis-, yritys- ja viranomaisasiakkaalle Randstadin alueella. Alliander puolestaan vastaa kolmen miljoonan kotitalouden sähköntoimituksesta ja yli 2,5 miljoonan kotitalouden kaasuntoimituksesta eri puolilla Alankomaita. Olemme erittäin ylpeitä, että olemme olleet mukana SMR5-projektissa toimittamalla E360 SMR5 CDMA -sähkömittareita ja G350 G4- ja G350 G6 -kaasumittareita.

Kestävä kehitys on ollut kaikille hankkeen osapuolille tärkeä yhteinen teema. Landis+Gyr toteutti osana Allianderin ja Stedinin johtamaa Fair Meter -hanketta pilottiprojektin, jossa syvennyttiin kiertotalouden edistämiseen etäluettavissa mittareissa. Painopisteenä oli mittareiden elinkaaren aikainen resurssien ja raaka-aineiden käyttö. Pilottiprojektin tavoitteena oli tunnistaa kehitettäviä osa-alueita hyödynnettäväksi seuraavan sukupolven mittareissa niin tuotannossa, operoinnissa, käytössä kuin kierrätysprosesseissakin. E360 SMR5 -sähkömittaria kehitettiin vähentämällä sen elinkaaren ympäristövaikutuksia ja keskittymällä kiertotalousominaisuuksiin ja läpinäkyvyyteen. Fair Meter -projektissa tehdyistä parannuksista hyötyvät niin Alliander ja Stedin kuin myös kuluttajat – ja ennenkaikkea ympäristö.

”Olemme toimittaneet Alankomaihin yli 2,5 miljoonaa mittaria, mikä osoittaa sitoutumisemme Alankomaiden markkinoihin ja verkkoyhtiöihin. Olemme ylpeitä pitkään jatkuneesta yhteistyöstä Stedinin ja Allianderin kanssa. Se on rakentunut älykkään mittauksen ja älykkään verkon teknologioihin liittyvissä projekteissa yli vuosikymmenen ajan. Olemme nyt iloisia siitä, että yhteistyö Stedinin ja Allianderin kanssa laajenee uusimman mittausinfrastruktuurin toimituksiin heidän asiakkailleen. Siten voimme yhdessä heidän kanssaan tukea kestävää kehitystä.”

Remco Zinkweg, Landis+Gyr Netherlands Country Manager

Learn more about the Fair Meter initiative

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit