blog-background-1920px

Datahub laajentaa etäluentajärjestelmän roolia

29. elokuuta 2018 klo 12.42.52

iStock_000026998801_Full-720x480-9549298d-cda1-402a-b675-0aef3104e1d5Datahubin käyttöönotto muuttaa energiatoimialan toimintamallia laajasti. Me Landis+Gyrillä valmistaudumme muutokseen järjestelmäominaisuuksia ja palveluita kehittämällä. Näemme, että Datahub vaikuttaa jakeluverkkoyhtiön koko järjestelmäympäristöön ja perinteisten järjestelmien rooleja pitää arvioida uudestaan.

Datahubin myötä kaikki sähkön käyttöön liittyvät ydintiedot sijaitsevat yhdessä paikassa ja tiedonvaihtoon liittyvät prosessit, kuten mittaustietojen ylläpito ja tasehallinta, toteutetaan sen kautta. Muutokset jakeluverkkoyhtiön toimintamallissa ovat isoja, ja niiden myötä Datahubista käsin hoidetaan monia sellaisia tehtäviä, joita jakeluverkkoyhtiöt aiemmin ovat hoitaneet MDM-järjestelmänsä avulla. Datahub onkin ollut keskeinen teema täällä meillä Landis+Gyrillä, kun suunnittelemme AIM-etäluentajärjestelmämme tulevaa kehitystä.

Jakeluverkkoyhtiöiden toimintamallin ymmärtäminen on onnistuneen järjestelmäkehityksen avain, ja kuluvan vuoden aikana olemme paitsi perehtyneet Datahubin tulevaan toiminnallisuuteen myös käyneet keskusteluja asiakkaidemme kanssa muutoksen vaikutuksista jakeluverkkoyhtiöiden toimintaan.

Näemme Datahubin askeleena, joka mahdollistaa Gridstream AIM-järjestelmän potentiaalin hyödyntämisen nykyistä paremmin. AIM ei ole pelkkä AMR-järjestelmä, joka mahdollistaa Datahub-integraation, vaan se tarjoaa jo tänään monia toiminnallisuuksia, joita Datahub vaatii ja joilla voidaan hoitaa mittausdatan hallintaan liittyviä tehtäviä. Tällaisia ovat muun muassa:

  1. Pitkäaikaisvarastointi mittaustiedolle
  2. Mittaustiedon validointi ja puuttuvien tuntiluenta-arvojen arviointi
  3. Laskentatyökalu summasarjojen laskentaan erilaisista ryhmistä (rajapistekohteet, loistehokohteet, muuntajat jne.)
  4. Mittaamattomien kohteiden hallinta
  5. Kulutuksen jakaminen tuntisarjaksi tasaisesti tai erilaisten profiilien mukaan
  6. GSRN-tunnisteen ja käyttöpaikkatunnisteen käyttäminen rinnakkain

Kun erityisesti taseselvitys sekä myyjän vaihtoon liittyvä prosessointi ja tiedon välitys siirtyvät Databubiin, ei jakeluverkkoyhtiö jatkossa välttämättä edes tarvitse vanhanmallista MDM-järjestelmää vaan voi keskittyä puhtaasti uuden tilanteen mukanaan tuomien jakeluverkkoliiketoiminnan prosessien vaatimuksiin. Pitemmällä aikavälillä Datahubin tulo siis mahdollistaa myös jakeluverkkoyhtiön järjestelmäympäristön yksinkertaistamisen ja tuo asiakkaillemme laajempia etuja kuin vain yksittäisen integraation järjestelmästä toiseen.

Datahub-määrittelytyö käynnissä

Datahubin suhteen olemme järjestelmäkehityksen näkökulmasta menossa AIM-järjestelmän määrittelytyössä, jolla luomme pohjan Datahub-integraatiolle. Määrittelemme muun muassa ominaisuuksia, joilla toteutamme mittausarvojen viemisen AIM:sta Datahubiin sen vaatimilla statusmerkinnöillä. Myös mittausarvojen hakeminen, taseselvitysarvojen vastaanotto ja haku sekä tasevirhetietojen vastanotto vaativat määrittelytyötä. Lisäksi Datahub-integraatio vaatii yhteistyötä Datahubin järjestelmätoimittajaksi valitun CGI:n kanssa. Seuraammekin toimittajan projektiaikataulua, ja tulemme käymään heidän kanssaan keskusteluja tarkemmista integraatiovaatimuksista. Tämä on projektissa tärkeä etappi, sillä kun puhutaan valtavien datamassojen liikuttamisesta järjestelmästä toiseen - on oltava varma, että tiedot kulkevat järjestelmien välillä sovitusti, sujuvasti ja turvallisesti. Meillä onneksi on vankka kokemus mittavista järjestelmäintegraatioista, mikä tekee työstä huomattavasti helpompaa.

Kaiken kaikkiaan etenemme AIM:in kehityksen suhteen vaiheittain. Tämä tarkoittaa sitä, että Datahubin vaatimien toiminnallisuuksien kehitys alkaa loppuvuoden 2018 aikana, mutta niitä otetaan käyttöön myös seuraavassa AIM-julkaisussa. Näin olemme valmiina Datahub-integraatioon, kun malli astuu voimaan huhtikuussa 2021. Käyttöönoton jälkeen Datahub mahdollistaa monien energiamarkkinan prosessien virtaviivaistamisen, esimerkkeinä ajantasaisen kytky-katko-tiedon ylläpito sekä asiakkaan laskutus yhdellä laskulla. Siksi kehitystyömme ei lopukaan Datahub-integraatioon, vaan laajennamme prosesseja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Olemme vahvasti kehittämässä myös Datahubiin liittyvää palvelutarjontaa ja luonnollisesti toteutamme Datahub-integraation palveluna niille asiakkaille, joille myös operoimme etäluentaa palveluna.

 

Haluatko tietää lisää Datahub-integraatiosta?   Ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit