blog-background-1920px

Digitalisaatio tuo lisää energiatehokkuutta

5. joulukuuta 2017 klo 10.11.41

Energia-alan murros muuttaa etäluennan roolia ja luo edellytykset uudenlaisille ratkaisuille, joilla lisätään energiatehokkuutta ja kehitetään uutta liiketoimintaa.

Energia-alalla on käynnissä valtava muutos, jonka ytimessä on kolme toisiinsa vaikuttavaa kokonaisuutta. Yksi niistä on ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvä vähähiilisyyden tavoite, joka vauhdittaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa. Sen seurauksena energiantuotanto hajautuu pienempiin yksiköihin ja tuotannon ennustamattomuus lisääntyy. Tämä monimutkaistaa sähköverkon toimintaa ja tarve lisätä älykästä teknologiaa verkossa kasvaa.ThinkstockPhotos-503620650_cmyk_bearb_2.jpg

Myös energiankäyttäjän rooli muuttuu passiivisesta aktiiviseksi kuluttaja-tuottajaksi, joka haluaa energiankäyttöönsä samanlaista reaaliaikaisuutta ja räätälöintiä kuin mitä erilaisten mobiili- ja online-palveluiden kautta on tarjolla jo monella muulla elämän osa-alueella. Sähköverkon digitalisaatio kiihtyykin vauhdilla, kun ICT-infrastruktuurin määrä verkossa kasvaa. Lisäksi yleiset digitalisaation trendit, kuten IoT, älykkäät sovellukset, big data, tekoäly ja pilvipalvelut, tekevät tuloaan energia-alalle ja luovat mahdollisuuksia energiatehokkuudelle ja uudenlaiselle liiketoiminnalle.

Etäluentatiedon keräämisestä datan hyödyntämiseen

Etäluennan käyttöönotto oli ensimmäisiä askeleita sähköverkon digitalisaatiossa. Älykkäät mittarit keräävät kulutus- ja laatutietoja, jotka siirtyvät etäluentajärjestelmiin ja edelleen energiayhtiöiden laskutus- ja asiakastietojärjestelmiin. Digitalisaation edetessä etäluennan rooli muuttuu: mittarit toimivat älykkäinä päätelaitteina, jotka keskustelevat paitsi etäluentajärjestelmän myös muiden laitteiden ja järjestelmien kanssa. Samalla järjestelmistä tulee kompleksisia, kun datan hallinta ja jakaminen lisääntyy, käyttöön otetaan uusia älylaitteita ja -sovelluksia ja tiedonsiirtojärjestelmät muodostavat toisiinsa liittyviä verkostoja.

Teknologian painopiste siirtyy tiedon käsittelystä tiedon hyödyntämiseen: valtavasta datamäärästä tulee toimenpiteitä tukevaa tietoa, analyyseja, suunnitelmia ja diagnooseja, jotka lisäävät energiatehokkuutta ja varmistavat laadukkaan energianjakelun.

Joustavuus ja avoimuus vahvan ekosysteemin perustana

Kun etäluentaratkaisun on nivouduttava yhteen lukuisten eri järjestelmien, miljoonien älylaitteiden sekä eri tiedonsiirtoteknologioiden kanssa, liitettävyys ja joustavuus ovat järjestelmien avainominaisuuksia. Ratkaisuilta odotetaan myös uudenlaista avoimuutta, jotta eri toimijat voivat liittyä samaan ekosysteemiin tuomaan lisäarvoa koko energiaketjulle. Samalla kyberturvallisuuden merkitys kasvaa. Landis+Gyrin uusi etäluentaratkaisu rakentuu juuri näiden asioiden ympärille: järjestelmä voidaan liittää joustavasti energiayhtiöiden IoT-infrastruktuuriin, ja se mahdollistaa innovatiivisten, energiatehokkuutta tukevien sovellusten ja laitteiden liittämisen etäluentaratkaisuun.

Suomi on edelläkävijä etäluennassa ja älyverkoissa. Voimme luoda johtavia innovaatioita myös digitalisaation seuraaviin vaiheisiin. Niin yksittäisen kuluttajan, energiayhtiön kuin alan teknologiayrityksenkin kannattaa hyödyntää mahdollisuus parempaan energianhallintaan.

Lue myös:

Energiamurrosareenan raportti

Aalto-yliopiston ja Sitran koolle kutsuma Murrosareena on asiantuntijapaneeli, joka muodostuu 23:sta eri sektorin vaikuttajasta. Raportti sisältää energiajärjestelmän murrokseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Raportti on luovutettu 28.11.2017 ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäselle.

 

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit