blog-background-1920px

G3-500 tehostaa merkittävästi G3-PLC-teknologian suorituskykyä

7. elokuuta 2018 klo 13.18.51

Artboard 3-100G3-PLC-teknologia tunnetaan nopeasta ja luotettavasta tiedonsiirrosta älykkään verkon ympäristössä. Kenttätestit osoittavat, että G3-500-taajuuksien käyttö etäluennan tiedonsiirtoon lisää teknologian luotettavuutta entisestään.

G3-PLC-tekniikka mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan tiedonsiirron hyödyntäen olemassa olevaa sähköverkkoa. Vakaa ja luotettava tekniikka sietää hyvin häiriöitä ja mukautuu automaattisesti verkkoympäristön muutoksiin. G3-PLC-teknologia on käytössä laajasti ympäri Eurooppaa, ja sen avulla siirretään tänä päivänä valtavia määriä tietoa. Teknologialla on myös tärkeä rooli yhtenä Landis+Gyrin tarjoamista tiedonsiirtoteknologioista.

Tällä hetkellä G3-PLC käyttää tiedonsiirtoon useimmiten standardoituja CENELEC A -taajuuksia (enintään 95 kHz). Taajuus on tarkoitettu matalajännitteisen jakeluverkon valvonta- ja hallintasovelluksiin, esimerkiksi verkkoon kytkettyjen laitteiden ja kiinteistöjen energiankulutuksen seurantaan. Kahden viime vuoden aikana Landis+Gyr on hyödyntänyt monissa EMEA-alueen asiakkaiden kenttätesteissä myös niin sanottuja G3-500-taajuuksia eli korkeampaa G3-taajuuskaistaa (150–500 kHZ).

Testien perusteella G3-500-taajuuksien käyttöönotto etäluennassa on PLC-tiedonsiirron seuraava kehitysaskel.

Häiriöitä sietävä, luotettava ja nopea taajuusalue

Landis+Gyrin kenttätesteissä G3-500-taajuuksilla on saatu loistavia tuloksia; niiden perusteella G3-500 nostaa tiedonsiirron suorituskyvyn vielä CENELEC A -kaistaa paremmaksi. Tämä on hyvä uutinen verkkoyhtiöille, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään G3-PLC-teknologiaa mutta joita huolettavat mahdolliset häiriöt, joita hakkuriteholähteitä hyödyntävien laitteiden lisääntyvä määrä saattaa aiheuttaa: G3-500-kaistalla on vähemmän häiriöitä ja ne vaimenevat nopeammin kuin CENELEC A -kaistalla.

G3-500-taajuuskaistan tiedonsiirtokapasiteetti on CENELEC A -kaistaa suurempi, mikä tehostaa ja nopeuttaa etäluentadatan siirtoa.

Suurempi tiedonsiirtokapasiteetti johtuu G3-500:n isommasta taajuuskanavien määrästä - kanavia on kaksi kertaa enemmän (72) kuin CENELEC A -kaistalla (36). Lisäksi G3-500:n kanavaryhmät on optimoitu paremmin: CENELEC A -kaistan kanavat on niputettu kuuden ryhmiin, mutta G3-500-kaistalla kussakin taajuusryhmässä on vain kolme kanavaa. Tämä lisää tiedonsiirtokapasiteetin teoriassa jopa viisi kertaa nopeammaksi. Käytäntö tukee teoriaa, sillä Landis+Gyrin kenttätesteissä on saatu vastaavia tuloksia. 

Yksi G3-500-taajuusalueen merkittävistä vahvuuksista on sen parempi immuniteetti kapeakaistaisia häiriöitä vastaan. Suuremman taajuusalueen käyttö antaa paremmat mahdollisuudet löytää alueita, joilla on vähemmän signaalitason ylittäviä häiriöitä. Tämän ansiosta etäluennan luotettavuus paranee. Sähköverkon impedanssi on myös suurempi korkeammilla taajuuksilla, minkä ansiosta signaalin jännitetaso voi olla korkeampi. Lisäksi tiedonsiirron signaalikohinasuhde sekä hyötysuhde paranevat ja on mahdollista päästä pidempiin siirtoetäisyyksiin. Samalla sekä laite- että ylläpitokustannukset pienenevät, kun tarvitaan vähemmän toistimia nopean ja luotettavan tiedonsiirron varmistamiseksi.

Vakuuttavat testitulokset

Landis+Gyr on tehnyt useita G3-500-taajuskaistaa hyödyntäviä kenttätestejä yhdessä EMEA-alueen asiakkaidensa kanssa. Erinomainen esimerkki G3-500:n eduista on Ruotsissa suoritettu kenttätesti, jossa erään haastavan alueen CENELEC A -kaistaa käyttävä G3-PLC-ratkaisu vaihdettiin etänä G3-500-kaistalle. Alueelle oli tyypillistä pitkät muuntajien ja liitäntärasioiden väliset kaapelit, ja verkko kärsi eri johtimien aiheuttamasta vaimennuksesta. Lisäksi etäluettavat mittarit sijaitsivat talojen sisällä, mikä vaimensi kuuluvuutta entisestään. CENELEC A -kaistalla tiedonsiirron luotettavuus oli 90–95 prosenttia, mutta kun siirryttiin G3-500-kaistaan, luotettavuus nousi 99,9–100 prosenttiin. Muissa Landis+Gyrin kenttätesteissä on saatu vastaavia tuloksia. Tiedonsiirron luotettavuus on eri G3-500-projekteissa ollut jopa 99,7–100 prosenttia, ja joissakin erittäin haastavissa tapauksissa lukema on saatu nousemaan jopa 25 prosentista 100 prosenttiin.

G3-PLC_FCC_logo

Kun sukelletaan syvemmälle kenttätestien numeroihin ja teknisiin tietoihin, G3-500-kaistan suorituskyky on kiistämätön. Esimerkiksi kapasiteettiin vaikuttava kiertoviive (Round Trip Time, RTT) on ollut kymmenesosan CENELEC A -kaistan kiertoviiveestä. Yksi Landis+Gyrin kenttätesteistä osoittaa myös, että tiedonsiirtoon ja mittarin lukemiseen käytetty aika oli G3-500:lla tuntuvasti lyhyempi kuin CENELEC A -kaistalla, sillä niin sanottu tyhjäkäyntiaika (IDLE time) oli noussut 11,8 prosentista 70,7 prosenttiin. Näin ollen tiedonsiirtokanavalle jää huomattavan paljon käyttämätöntä kapasiteettia, jota voi hyödyntää mahdollisissa mittarin uudelleenluennoissa sekä laiteohjelmistopäivityksissä, jotka vaativat tavallista enemmän tiedonsiirtokapasiteettia.

G3-500-kaistan käytössä huomioitavaa

Siirtyminen G3-500-kaistaan on kohtalaisen helppoa ja suoraviivaista, sillä se voidaan tehdä Landis+Gyrin Gridstream AIM -järjestelmän toiminnallisuuksilla etänä. Kuten aina tiedonsiirtoteknologiaa koskevia päätöksiä tehtäessä, myös G3-500-taajuuskaistan käyttöönottoa harkittaessa on otettava tiettyjä asioita huomioon. Joissakin maissa viranomaiset voivat rajoittaa G3-500-kaistan käyttöä. 

G3-500-kenttätestit osoittavat, että G3-PLC-teknologia on vahva vaihtoehto etäluennan tiedonsiirtoon myös tulevaisuudessa.

Tiedonsiirtoteknologiaa koskevia päätöksiä tehdessään verkkoyhtiöiden tulee ottaa huomioon elinkaarikustannukset, käyttöönottostrategia sekä tuleva kehitys.

Me Landis+Gyrillä autamme mielellämme päätösten teossa, oli kyse sitten G3-PLC-, NB-IoT tai RF Mesh -ratkaisuista.

Haluatko lisätietoa etäluennan  tiedonsiirtoteknologioista?

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit