blog-background-1920px

Lisää varmuutta verkkoon

21. tammikuuta 2015 klo 9.47.00

kaavio_powersenseLandis+Gyr osti huhtikuussa 2014 tanskalaisen PowerSense-yrityksen, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu patentoidusta optisesta sensoriteknologiasta sekä älykkään verkon valvonnan ja ohjauksen tuotteista. Ratkaisuja on myyty ja toimitettu verkkoyhtiölle ympäri maailmaa vuodesta 2006.

Landis+Gyrin verkonvalvonta- ja -ohjausratkaisu on suunniteltu ensisijassa olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin digitalisointiin. Tuotteet tukevat keski- ja pienjänniteverkon hallintaa ja niiden avulla voidaan tehostaa verkonhallintaa sekä varautua hajautetun energiantuotannon ja dynaamisen kulutuskäyttäytymisen aiheuttamiin haasteisiin.

Tehokkuutta verkonhallinnan prosesseihin

Landis+Gyrin ratkaisun avulla keski- ja keskijänniteverkon tilasta saadaan tarkkaa ja oikea-aikaista tietoa, jota voidaan hyödyntää käytönvalvonnassa sekä ennakoivassa huoltotoiminnassa, verkoston- ja käytönsuunnittelussa ja energiataseen hallinnassa.

Ratkaisu kattaa

  • Pien- ja keskijänniteverkon virta-, teho- ja jännitemittaukset sekä vikojen tunnistuksen ja paikannuksen

  • Muuntamon ja muuntajan kunnon ja tilan valvonnan

  • Etäohjattavien katkaisijoiden ja erottimien kauko-ohjauksen ja valvonnan

  • Vianhallinnan

Vikojen tunnistus ja hallinta

Keskijänniteverkon hallinnassa viantunnistuksella on keskeinen rooli. Landis+Gyrin verkonvalvonta- ja -ohjausratkaisu kattaa esimerkiksi seuraavat vikatilanteet:

  • Suuntaamaton maasulkuvika

  • Suunnattu oikosulkuvika

  • Suuntaamaton oikosulkuvika

  • Avoimen vaiheen tunnistus

  • Vaihevian tunnistus

Sähkökatkojen keston minimointia tukee myös automaattinen uudelleenreititys ja vikaantuneen johtolähdön tunnistus. Vikatietojen tilastointi- ja analysointityökalu puolestaan mahdollistaa ennakoivan huollon ja verkostosuunnittelun.


Jälkiasennettava, modulaarinen ratkaisu

Keski- ja pienjänniteverkon valvonta- ja ohjausratkaisu toteutetaan käytännössä optisilla sensoreilla, jotka asennetaan keski- ja/tai pienjänniteverkon kaapeleihin, muuntamoihin ja kojeistoihin. Sensoreiden tuottama mittausdata yhdistyy S760 valvonta- ja ohjausyksikköön, joka edelleen integroidaan osaksi olemassa olevia käytönvalvontajärjestelmiä. Myös verkossa mahdollisesti jo olemassa olevat mittalaitteet voidaan integroida osaksi ratkaisua.

Ratkaisu mahdollistaa varmennetun, tietoturvallisen kommunikaation useampaan järjestelmään yhtäaikaisesti. Ohjelmistoja voidaan hallita ja päivittää etänä.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit