blog-background-1920px

Mittari kerrallaan kohti reilumpaa maailmaa

6. syyskuuta 2017 klo 19.47.32

Alankomaiden kaksi suurinta verkkoyhtiötä ajavat hanketta, jonka tavoitteena on parantaa maailmaa. Fair Meter -hankkeen ajatuksena on käyttää toimijoiden omalla alueella vain kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun mukaisia laitteita ja ruokkia siten vastaavaa muutosta koko elektroniikkateollisuudessa.
ozark-drones-90807.jpg

Vallankumoukset alkavat ruohonjuuritasolta. Myös Alliander ja Stedin lähtevät muuttamaan maailmaa kotinurkiltaan Alankomaista. Yritykset ovat Alankomaiden energiamarkkinoiden suurimpia toimijoita ja vetävät konsortiota, jonka visiona on uudistaa koko elektroniikkasektori. Yhtiöiden vastuulla on yhteensä neljän miljoonan kotitalouden sähkö- ja kaasuhuolto, ja koko konsortion piiriin kuuluu noin 65 prosenttia Alankomaiden seitsemästä miljoonasta kotitaloudesta - riittävän suuri luku herättämään alihankkijat uudelleenmiettimään toimitusketjujaan.

Profielfoto-Dominique-Feb2017.jpg

”Kun kuitenkin asennamme noin kymmenen miljoonaa sähkömittaria, joiden tarkoituksena on epäsuorasti parantaa maailmaa, miksi emme haluaisi, että itse mittarillakin on suoria myönteisiä vaikutuksia?”

Dominique Hermans, kiertotalousasiantuntija, Alliander.

Fair Meter -projektin idea syntyi vuonna 2013, jolloin Alliander ja Stedin suunnittelivat miljoonien etäluettavien mittareiden hankintaa.

”Idean takana on oivallus, että etäluettavat mittarit ovat osa EU:n ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa. Kun kuluttajat saavat mittareiden myötä lisää tietoa kulutuksestaan, se voi innostaa säästämään energiaa. Kun kuitenkin asennamme noin kymmenen miljoonaa sähkömittaria, joiden tarkoituksena on epäsuorasti parantaa maailmaa, miksi emme haluaisi, että itse mittarillakin on suoria myönteisiä vaikutuksia?” toteaa Allianderin kiertotalousasiantuntija Dominique Hermans. Näin syntyi visio laitteesta, jossa sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat huomioitaisiin mahdollisimman pitkälti raaka-aineiden hankinnasta lähtien aina lopulliseen hävittämiseen asti.

Yhteinen tavoite

Välittömästi kun idea alkoi muotoutua, Alliander, Stedin, Delta ja Westland Infra muodostivat konsortion ja allekirjoittivat Alankomaiden hallituksen kanssa Green Deal -sopimuksen.

Osana älyverkkoja ja mittareita koskevan EU-direktiivin täytäntöönpanoa Alankomaissa tehty sopimus sitouttaa yhtiöt käyttämään vain sellaisia alihankkijoita, jotka pystyvät osoittamaan laitteidensa olevan reilusti valmistettuja.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista oli kuitenkin selätettävä useita haasteita. Ensinnäkin oli määriteltävä, mitä toimitusketjun reiluus tarkoittaa. Seuraavaksi valmistajat oli saatava mukaan hankkeeseen.

 

reinout_wissenburg.png

”Emme voineet tietää, oliko etäluettavissa mittareissamme ongelmia näissä asioissa vai ei. Joten ensimmäisenä lähdimme vaatimaan avoimuutta toimittajiltamme.”

Reinout Wissenburg, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys, Stedin.

 

”Meidän oli määriteltävä selkeästi, mitä ’reilulla’ tarkoitetaan, sillä se oli koko alalle uusi käsite”, toteaa Stedinillä yhteiskuntasuhteista ja kestävästä kehityksestä vastaava Reinout Wissenburg. ”Jouduimme tarkastelemaan neljää sähkölaitteisiin liittyvää epäselvää tekijää: työolot, konfliktialueilta tulevat mineraalit, materiaalin käyttö sekä elektroniikkajäte. Emme voineet tietää, oliko etäluettavissa mittareissamme ongelmia näissä asioissa vai ei. Joten ensimmäisenä lähdimme vaatimaan avoimuutta toimittajiltamme.”

Valmistajien mukaan saaminen ei ollut aina helppoa. ”Meidän oli luotava sanasto reiluudesta keskustelemista varten: miksi haluamme sitä ja mitä tarkoitamme sillä”, Wissenburg sanoo. ”Kehitimme Fair Performance Ladder -työkalun tukemaan ja ohjaamaan omaa toimintaamme ja toimittajiemme toimintaa.”

Reilua etäluettavaa mittaria koskeva prosessi kattaa hankintaketjun osalta paljon muutakin kuin perinteisen yritysvastuun. ”Nostamalla reilun toimintamallin hankintapolitiikkamme keskiöön, jatkamalla keskustelua aiheesta ja esittämällä siitä kysymyksiä saimme toimittajat hiljalleen ymmärtämään, että olemme tosissamme.” Uusiin vaatimuksiin ei silti aina suhtauduttu ymmärtäen. Osa toimittajista suhtautui avoimesti ja kiinnostuneesti aiheeseen, osa ei. ”Landis+Gyrin päätös lähteä kehittämään reilun mittarin pilottiprojektia oli ratkaiseva sysäys koko hankkeelle. Silloin kaikki loksahti kohdalleen ja ihmiset uskoivat, että olemme vakavissamme. Meille avautui mahdollisuus perehtyä kiinnostaviin vaihtoehtoihin, joilla voitaisiin kehittää reilu mittari ja aidosti myönteinen ja reilu tarina. Mahdollisuus kirjaimellisesti muuttaa maailmaa – mittari kerrallaan”, Wissenburg kertoo.

Reilu mittari on kiertotaloutta edistävä 

Mutta mistä aloittaa? Suurin osa vaatimuksista on Landis+Gyrille itsestään selviä, koska yritysvastuu on ollut kiinteä osa kaikkea yrityksen toimintaa jo vuosikausia. Fair Meter -hanketta voidaan kuitenkin pitää tärkeänä keinona entistä enemmän edistää ja nopeuttaa toiminnan jatkuvaa parantamista. ”Kysymys kuuluu, mihin näistä neljästä alueesta yritys voi tehokkaimmin vaikuttaa? Landis+Gyrin kohdalla järkevintä oli tarkastella laitteiden rakennetta ja edellytyksiä vähentää materiaalien käyttöä kokonaisuutena sekä lisätä kierrätettyjen materiaalien osuutta”, toteaa Landis+Gyrin tuotepäällikkö Joe Andrews.

L+G factory UK march 2016.jpg

Fair Meter -tiimi (vasemmalta): Dominique Hermans (Alliander), Joe Andrews (Landis+Gyr), Reinout Wissenburg (Stedin), Dirk Bijl de Vroe (Stedin) ja Marcel de Nes Koedam (Alliander).

Landis+Gyr toteutti osana Fair Meter -hanketta pilottiprojektin, jossa syvennyttiin kiertotalouden edistämiseen etäluettavissa mittareissa. Painopisteenä oli mittareiden elinkaaren aikainen resurssien ja raaka-aineiden käyttö. Pilottiprojektin tavoitteena oli tunnistaa kehitettäviä osa-alueita hyödynnettäväks seuraavan sukupolven mittareissa sekä tuotannossa, operoinnissa, käytössä sekä kierrätysprosesseissa.

Pilottiprojektin yhteydessä määriteltiin reilun mittarin edellytykset ja suoritettiin useita kannattavuusselvityksiä sekä analyysejä. Tulosten perusteella etäluettavien mittareiden kiertotalousominaisuuksia voidaan selvästi parantaa. Projektin tähän saakka merkittävimmät vaikutukset näkyvät kevyempänä rakenteena sekä modulaarisuutena uudessa E360-mittarissa.

Landis+Gyrin kehitystiimi sai nopeasti tuloksia, etenkin käytettävien raaka-aineiden määrän vähentämisessä. ”Edeltävään mittarityyppiin verrattuna Landis+Gyrin tiimi onnistui vähentämään tuntuvasti uudessa E360-sähkömittarissa käytettävien materiaalien määrää. Se tietenkin pienentää myös ympäristövaikutuksia”, Reinout Wissenburg huomauttaa. Jo hankkeen ensimmäisessä vaiheessa E360:ssä käytettyä muovin määrää saatiin vähennettyä 21 prosenttia ja metallin määrä 10 prosenttia, mutta kehitys ei jää siihen. Landis+Gyrin tiimi on asettanut itselleen paljon kunnianhimoisemman tavoitteen: vähentää muovin määrää vähintään kolmanneksella ja metallin määrää lähes 60 prosentilla. Lisäksi kierrätysmuovin käyttöä pyrittiin lisäämään.

Markkinoilta myönteistä palautetta

Markkinoiden reaktio osoitti, että Fair Meter -hanke ei jää vain pisaraksi meressä. ”Ihmisten tietoisuus paranee jatkuvasti ilmastotavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden vauhdittamana”, Dominique Hermans sanoo. ”Yleisin palaute on, että tämä on välttämättömyys ja että olemme tehneet hyvää työtä, ja meitä kannustetaan jatkamaan.” Fair Meter -hanke voi siten osoittautua sysäyksesi paljon laajemmallekin liikkeelle. ”Perimmäisenä tavoitteenamme on vaatimattomasti aidosti kestävä toimitusketju koko elektroniikkateollisuudessa – kannettavista tietokoneista ja puhelimista aina kodinkoneisiin. Jotkin matkapuhelinbrändit ovatkin jo nyt mukana”, Hermans kertoo tulevaisuuden visioista. ”Me todella uskomme siihen, että voimme tehdä maailmasta paremman paikan elää, yksi mittari kerrallaan!”

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit