blog-background-1920px

NB-IoT laajentaa etäluennan mahdollisuuksia

26. maaliskuuta 2018 klo 14.20.39

ThinkstockPhotos-685306588.jpgParas osoitus etäluentaratkaisun joustavuudesta ja mukautumiskyvystä on se, että uusien teknologioiden ja markkinoiden muutosten tuomiin mahdollisuuksiin voidaan vastata ketterästi ja nopeasti. Landis+Gyr vastaa energiayhtiöiden odotuksiin ja tarpeisiin tuomalla uuden tiedonsiirtoteknologian osaksi AMI-portfoliotaan: NB-IoT-kommunikaatioteknologia tukee IoT:n ja älykkään verkon kehitystä.

Tiedonsiirtoteknologioiden nopea kehitys vaatii kykyä tunnistaa ja hyödyntää nopeasti uudet mahdollisuudet etäluennassa ja älykkään verkon rakentamisessa. Landis+Gyr on vuosikymmenten varrella ottanut jatkuvasti käyttöön uusia teknologioita päivittämällä olemassa olevia tekniikoita ja laajentamalla tuettujen tiedonsiirtoteknologioiden valikoimaa. Kantava ajatuksemme on, että yksikään teknologia ei sinällään ole toista parempi, vaan optimaalinen tiedonsiirtoratkaisu voi vaihdella tapauskohtaisesti. Usein paras ratkaisu voi vaatia useiden teknologioiden käyttöä. Tulevaisuudessa laajalti eri tiedonsiirtoteknologioita hyödyntävien hybridiverkkojen esiinmarssi vain vahvistuu.

Juuri nyt tarjolla on taas uusia mahdollisuuksia, joilla verkkoyhtiöt voivat edistää älykkään verkon ja IoT:n kehitystä. Vastaamme LTE-teknologian nopeaan kehitykseen lisäämällä NB-IoT-teknologian (Narrowband IoT; LTE Cat-NB1) kommunikaatiovalikoimaamme.

NB-IoT - todellinen IoT:n mahdollistaja

NB-IoT-teknologian käyttöönotto on ollut erittäin nopeaa, ja sen vauhti ja laajuus on tullut yllätyksenä monille – myös minulle. Mikä NB-IoT-teknologiassa sitten on niin erikoista ja miksi esimerkiksi teleoperaattorit ovat tarttuneet siihen niin innokkaasti? 

NB-IoT on matalan tehon ja laajan peiton LPWAN-verkkoteknologia (Low Power Wide Area Network), joka perustuu nykyiseen 4G/LTE-tiedonsiirtoverkkoon. Teknologian on standardoinut 3GPP-organisaatio, joka on televiestinnän standardointijärjestöjen kansainvälinen yhteistyöorganisaatio. Kiinnostuksen NB-IoT:tä kohtaan selittää se, että siinä nähdään edellytyksiä toimia standardoituna ratkaisuna IoT:n toteuttamiselle. NB-IoT tukee verkon digitalisointia, koska sillä voidaan liittää samaan verkkoon suuri määrä laitteita kustannustehokkaalla ja luotettavalla tavalla. .

Kustannustehokkuus ja luotettavuus samassa paketissa 

NB-IoT:n hyöty etäluennassa on siinä, että se toimii luotettavasti erilaisissa maantieteellisissä ympäristöissä ja kenttäolosuhteissa. Etenkin kaupunkialueilla 4G/LTE-verkkojen kattavuus on erinomainen, mikä mahdollistaa suuren määrän NB-IoT-päätelaitteita samassa verkossa. Myös tietoturva on NB-IoT-teknologiassa korkealla tasolla, sillä siinä hyödynnetään samoja tietoturvaratkaisuja kuin 4G/LTE-mobiilitiedonsiirrossa. NB-IoT:n tärkeimpiä etuja ovat kustannustehokkuus ja luotettavuus. Lisäksi laitteiden virrankulutus on esimerkiksi 2G/3G-laitteisiin verrattuna erittäin alhainen, mikä luonnollisesti pienentää kustannuksia ja voi alentaa myös oheislaitteistoihin, kuten virtalähteisiin ja superkondensaattoreihin, liittyviä kustannuksia.

Luotettava:
Standardisoituja taajuuskaistoja (kuten LTE800 MHz) hyödyntävä NB-IoT tarjoaa valvotun ympäristön radiokommunikaatiolle. RF Meshin ja PLC:n kaltaisista reitittävistä teknologioista poiketen NB-IoT-laitteet ovat täysin riippumattomia muista kentällä käytettävistä laitteista. Koska keskittimiä tai reitittimiä ei tarvita, signaalin kuuluvuus ja siten myös SLA-taso pysyvät vakaina. Tämä tietää myös alhaisempia ylläpitokustannuksia etäluennasta vastaavalle operaattorille. NB-IoT hyödyntää tavallisia matkapuhelinverkkoja, joten ylläpidosta vastaavat teleoperaattorit haluavat varmistaa mahdollisimman häiriöttömän tiedonsiirron. Teleoperaattorit pystyvät myös hallitsemaan NB-IoT-taajuuksia käyttävien palveluiden volyymia siten, että kuuluvuus pysyy hyvänä. Esimerkiksi LTE Cat-1:een verrattuna NB-IoT toimii myös luotettavammin johtuen huomattavasti paremmasta linkkibudjetista.

Kustannustehokas:
NB-IoT:n tiedonsiirtokustannukset koostuvat lähinnä liittymämaksuista ja modeemilaitteiden kustannuksista, jotka ovat hieman 2G/3G-teknologioita pienemmät. NB-IoT on erittäin kustannustehokas teknologia, kun siihen yhdistetään eUICC-teknologia (Embedded Universal Integrated Circuit Card). EUICC mahdollistaa verkkopalveluntarjoajan vaihtamisen etänä, eli mittariin ei tarvitse koskea lainkaan eikä perinteistä SIM-korttia tarvitse vaihtaa fyysisesti. Ratkaisu vähentää kenttätöiden määrää ja liittymien hallintakustannuksia. On kuitenkin hyvä tiedostaa eUICC:n mahdolliset lisäkustannukset: liittymien hallinnan ympärille syntyy aivan uusi liiketoimintaekosysteemi. NB-IoT-verkkojen kustannusten arvioidaan joka tapauksessa laskevan mittakaavaetujen ansiosta: teknologiaa käytetään laajalti ympäri maailmaa, ja koska se perustuu avoimille standardeille, NB-IoT-laitteita ja -ratkaisuja tarjoavien toimijoiden määrä kasvaa. Lisääntynyt kilpailu laskee osaltaan hintoja.

Mikä on paras tiedonsiirtoteknologia etäluentaan?

NB-IoT on hieno tulokas etäluennan tiedonsiirtoteknologioiden valikoimaan, mutta kuten kaikkien muidenkin teknologioiden kohdalla, NB-IoT-ratkaisua harkittaessa on otettava huomioon hyötyjen lisäksi myös mahdolliset haasteet. Esimerkiksi teollisuuden ja kaupan etäluentaratkaisuilta vaaditaan suurta tiedonsiirtokapasiteettia ja tietyt sovellukset, kuten verkon kuormien tasapainottaminen, vaativat lähes reaaliaikaista tiedonsiirtoa. Nämä voivat aiheuttaa haasteita NB-IoT-teknologialle.

Valitessaan etäluentainfrastruktuurinsa tiedonsiirtoratkaisua verkkoyhtiöiden kannattaakin noudattaa yhtä perusperiaatetta: ratkaisu tulisi tehdä tapauskohtaisesti, kulloistenkin olosuhteiden pohjalta. Parhaaksi valinnaksi saattaa tällöin osoittautua esimerkiksi hybridiratkaisu, jossa hyödynnetään vaikkapa G3 PLC-, RF Mesh- ja NB-IoT- tai muita LTE-teknologioita. Valintaa ei siis tulisi rajata vain yhteen teknologiaan: paras etäluennan tiedonsiirtoteknologia on optimaalinen tiedonsiirtoteknologia. 

 

Haluatko lisätietoa etäluennan  tiedonsiirtoteknologioista?

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit