Landis+Gyr blogi

  Älykkään verkon kokonaisvaltainen kyberturvallisuus

  OT Security Made Simple podcastin uusimmassa jaksossa Rhebon perustaja ja toimitusjohtaja Klaus Mochalski ja Landis+Gyrin tietoturvajohtaja Todd Wiedman keskustelevat laajasti eri aiheista ja valottavat AMI-järjestelmien tietoturvan jatkuvasti muuttuvia haasteita sekä ratkaisuja niihin.

  Lue lisää  

  Aurinkovoiman integrointi haasteena Euroopassa

  Olemme käyneet keskusteluja uusiutuvan energian integroinnista matalajänniteverkkoon yli 40 verkonhaltijan kanssa Euroopassa. Keskustelujen perusteella vaikuttaa, että suuri osa liityntäpyynnöistä hylätään tai päätöstä ainakin lykätään, etenkin aurinkovoimaloiden kohdalla.

  Lue lisää  

  Viidessä vaiheessa kohti älykkäämpää mittausinfrastruktuuria

  Etäluentainfrastruktuurin rakentaminen on aina matka, on kyse sitten aivan ensimmäisestä etäluentajärjestelmästä (Advanced Metering Infrastructure, AMI), mittareiden uusinnasta tai merkittävästä päivityksestä. Mitä vaiheita sitten on edessä, kun päätös järjestelmän päivittämisestä seuraavalle tasolle on tehty?

  Lue lisää  

  AMI-järjestelmien tietoturva: Huomio OT/IT-konvergenssin tuomiin uusiin uhkiin

  Energiateollisuudella on tuotanto- (OT) ja IT-järjestelmien konvergenssin eli yhdentymisen myötä vastassaan uusia ja kehittyviä tietoturvauhkia. Geopoliittinen turbulenssi ja työvoimassa tapahtuneet muutokset aiheuttavat lisähaasteita energiayhtiöiden tietoturvaympäristössä. Niinpä AMI (advanced metering infrastructure) -järjestelmien tietoturvasta onkin entistä tärkeämpi pitää huolta.

  Lue lisää  

  Neljä tapaa, joilla älykkäät sähköautojen latausratkaisut mahdollistavat sähköverkkoystävällisen sähköisen liikkuvuuden

  Liikenteen sähköistäminen voi tuottaa lukuisia hyötyjä yhteiskunnalle ja ympäristölle. Siirtyminen sähköautojen ja muiden sähköajoneuvojen käyttöön asettaa kuitenkin merkittäviä haasteita nykyisille sähköjärjestelmillemme. Sähköautojen markkinaosuuden kasvu voi johtaa sähkön kysynnän kasvuun tavalla, joka koettelee sähköverkkojen kapasiteettia ja aiheuttaa huomattavien infrastruktuuri-investointien tarvetta.

  Älykäs lataustekniikka on noussut keskeiseen rooliin etsittäessä ratkaisuja näihin haasteisiin. Sähköautojen latauksen älykäs hallinta voi estää sähköverkon ylikuormittumisen ja optimoida energiankulutuksen. Tutustumme tässä artikkelissa älykkään lataustekniikan keskeisiin ominaisuuksiin ja hyötyihin sekä niiden sähköverkkoyhtiöille, yrityksille ja sähköauton omistajille tarjoamiin mahdollisuuksiin.


  Lue lisää  

  Seitsemän tapaa, joilla valvontaratkaisu tehostaa sähköverkon hallintaa

   

  Sähkön laadun ja verkon resilienssin varmistaminen on sähkön luotettavan ja tehokkaan jakelun kannalta tärkeää. Laadukkaan sähkönjakelun ja verkon resilienssin varmistaminen voi kuitenkin olla haastavaa tilanteessa, jossa uusiutuva energiantuotanto, sähköautojen lataus ja tuottajakuluttajien aktiivisuus lisäävät verkon kompleksisuutta ja dynaamisuutta. Miten verkkosuunnittelijat ja verkko-operaattorit voivat päästä tavoitteeseensa turvallisesta, luotettavasta ja resilientistä verkosta? Nostamme tässä blogissa esiin seitsemän tapaa, miten verkon valvonta voi auttaa.

  Lue lisää  

  Artikkelit aiheen mukaan

  Näytä kaikki