Landis+Gyr blogi

  Energian tulevaisuuteen varautuminen: ovatko verkkomme valmiita sähköautovallankumoukseen?

  Olivatpa syynä sitten ympäristöhuolet, valtiovallan kannustimet ja sääntely tai kaasun hinnan nousu, liikenteen sähköistyminen kiihtyy kaikkialla maailmassa. Arthur D. Littlen raportin mukaan vuoteen 2030 mennessä Euroopan teillä on yli 40 miljoonaa sähkökäyttöistä henkilöautoa.Tämä kuulostaa ympäristön kannalta hienolta uutiselta, mutta verkko-operaattorin näkökulmasta se on hälyttävä tieto. Yhtäkkinen sähkön kysyntä voi ylikuormittaa paikallisia sähkönjakelujärjestelmiä hetkellisesti ja aiheuttaa sähkökatkoja ja muita verkon vakauteen liittyviä ongelmia, kuten jännitepiikkejä ja taajuusvaihteluita, jotka voivat vaikuttaa muiden verkkoon kytkettyjen laitteiden toimintaan. 

  Lue lisää  

  Verkkokäskyohjauksen uusiminen – AEW Energie AG tehostaa kuormanhallintaansa Sveitsin Aargaussa

  Osalla energiayhtiöistä on ajankohtaista perinteisen verkkokäskyohjauksen korvaaminen uudemmalla tekniikalla. Sveitsin Aargaun kantonissa toimiva AEW Energie AG suosii etupainoista toimintaa ja on vakuuttunut siitä, että saman teknologian käyttö sekä etämittaukseen että kuormanhallintaan tarjoaa synergiaetuja niin käyttöönotossa kuin operoinnissakin.

  Lue lisää  

  Energiamurrosta palvelevat kaupan ja teollisuuden sähkömittarit

  Perinteiset sähköverkot olivat yksisuuntaisia, isot voimalaitokset tuottivat sähköä ja loppukäyttäjät kuluttivat sitä. Mutta nyt, kun energiasektori siirtyy fossiilisesta energiasta nollahiilisiin energianlähteisiin, jotka on kytketty keski- ja matalajänniteverkkoihin, verkko-operaattoreilla on aivan uudenlaisia haasteita. Lisäksi sähkön lisääntyvä käyttö liikkumiseen ja lämmitykseen sekä viimeaikojen sosioekonomiset muutokset ovat kasvattaneet rajusti energian kysyntää ja hintoja. Näissä energiamurroksen oloissa kaupan ja teollisuuden sähkömittareilta vaaditaan paljon muutakin kuin laskutettavien kilowattituntien mittaamista.

  Lue lisää  

  Uusiutuvan energian ja hajautetun tuotannon jännitteen säädön yhteen sovittaminen

  Vuosi 2022 oli 340 gigawatin tuotantoteholla uusiutuvan energian ennätysvuosi, ja kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi pelkästään aurinkosähkön tuotannon kasvavan vuosittain 15 % vuoteen 2030 saakka. Aurinkosähkön verkkoon kytkemisessä on kuitenkin omat haasteensa niin sähköverkkojen kuin voimalaitosten operoijille. Verkkojen suojaamisessa, automatisoinnissa ja tasapainotuksessa voi olla apua älykkäistä verkon ja kuluttajan rajapinnan (grid edge) ratkaisuista ja hajautetun tuotannon etäohjauksesta.

  Lue lisää  

  Kuusi keskeistä viestiä Enlit Europe 2022 -tapahtumasta

  Vietimme marraskuun viimeisen viikon Frankfurtissa Enlit Europe 2022 -tapahtumassa, COP27-ilmastokokouksen jälkeen järjestetyssä merkittävässä eurooppalaisessa energia-alan tapahtumassa, jossa keskityttiin ihmisten tarinoihin, projekteihin ja energiasiirtymää tuleviin teknologioihin. Saimme eri keskusteluista, Hub-sessioista ja keynote-puheenvuoroista ja paneeleista paljon eväitä kotiin viemisiksi. Seuraavassa on pikainen katsaus mielestämme tapahtuman tärkeimpiin anteihin. 

  Lue lisää  

  GreenWay tehostaa latauspisteiden hallintaa Etrel Ocean -ohjelmistolla ja kolmansien osapuolten integroinneilla

  GreenWay on itäisen Euroopan johtavia latausoperaattoreita (charge point operator, CPO) ja sähköiseen liikkuvuuteen liittyvien palveluiden tarjoajia. Yhtiö rakentaa ja hallinnoi sähköautojen latausinfrastruktuuria ja tarjoaa kattavia latausratkaisuja ja -palveluja.

  Lue lisää  

  Artikkelit aiheen mukaan

  Näytä kaikki