blog-background-1920px

E360: modulaarinen laiteohjelmisto taipuu tuleviin tarpeisiin

15. joulukuuta 2020 klo 7.13.35

E360 ModularEtäluettavan mittarin odotettavissa oleva käyttöikä on noin 15 vuotta. Se on pitkä aika, kun miettii kuinka nopeasti maailma muuttuu. Jos katsotaan 15 vuotta taaksepäin, ei tunnettu älypuhelimia, virtuaaliavustajia, älykoteja tai WhatsAppiä ja Bitcoinia. Nämä innovaatiot muuttivat maailmaa, ja maailma mukautui niihin. Myös energiateollisuudessa muutostahti on kova. Tehokkaat ja turvalliset energianhallintaratkaisut ovat välttämättömiä, jotta saavutetaan CO2-vähennystavoitteet ja voidaan lisätä uusiutuvan energian osuutta sekä sähköajoneuvojen latauspisteitä.

Älykkäiden verkkojen kehitys on nopeampaa kuin laiteinvestointien tahti

Investointisykli mittareihin on varsin pitkä, kun ottaa huomioon dynaamisen ja nopeasti digitalisoituvan toimialan. Kuinka voidaan varmistaa laitekannan sopivuus tuleviin tarpeisiin? Mittarin ja sen laiteohjelmiston on oltava niin joustavia, että toimintaympäristön muutoksen tuomiin vaatimuksiin voidaan vastata ilman vaativia parametrimuutoksia ja uudelleensertifiointeja käytössä olevaan mittalaiteinfrastruktuurin.

E360-mittarin laiteohjelmiston suunnittelussa on otettu huomioon juuri tämä haaste. Tavoitteena on ollut varmistaa että sähköyhtiöt voivat päivittää ohjelmiston - ja sitä myötä koko mittalaitteen - vastaamaan tulevia älykkään verkon vaatimuksia. Näin he voivat hyödyntää laiteinvestointinsa parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä hetkellä älykkään mittauksen painopiste voi olla laskutus- ja tietoturvaratkaisuissa, mutta kolmessa, viidessä tai kymmenessä vuodessa etusijalle saattavat nousta älykkään verkon käyttötapaukset, joissa useat sisäiset ja ulkoiset järjestelmät ja datan lähteet on saatava toimimaan yhdessä. 

Laiteohjelmiston modulaarisuus uudelle tasolle

Sähkömittari on erottamaton osa älykästä sähköverkkoa, ja sitä tulee hallita osana kokonaisratkaisua. E360-mittarin modulaarinen laiteohjelmisto mahdollistaa tämän. Eri sovellusten toiminnallisuuksille ja datan eri käyttökohteille on varattu omat lohkonsa, ja käytössä on vahvennettu tietoturva.

E360-mittarissa on Common Criteria -sertifioitu RTOS-pohjainen (Real-time Operating System) modulaarinen laiteohjelmistorakenne. Sen ansiosta päivittäminen on yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa, ohjelmiston kapasiteetti on parempi ja järjestelmäintegroinnit ovat mahdollisia. Rakenne erottaa MID-direktiivin vaatimusten mukaisesti oikeudellisesti olennaiset ja ei-olennaiset osat laiteohjelmistossa. Oikeudellisesti olennaiset osat vaativat uudellensertifiointia, jos niihin tehdään muutoksia. Oikeudellisesti ei-olennaiset osat eivät vaikuta mittaustarkkuuteen eikä mittareita tarvitse sertifioida uudelleen, jos sähköyhtiö päivittää esimerkiksi tietoliikenneohjelman. Laiteohjelmiston jakamisessa kahteen osaa ei sinänsä ole mitään uutta, mutta E360:n kohdalla tämä periaate on viety askelta pidemmälle.

Bild1

Olemme luoneet ohjelmistoon lisämoduuleja sellaisille päivityksille, jotka eivät vaikuta sertifiointiin. Esimerkiksi paikallisesti pakollisille toiminnallisuuksille on omat, maakohtaiset moduulit, ja erilaisille lisäsovelluksille omansa. Näin voimme myös pitää ohjelmiston kiinteät ja muuttuvammat osat erillään, jotta käyttöönotto tai operointiin liittyvät säädöt kentällä sujuisivat vaivatta ja häiriöittä.

Ylimääräinen moduuli tuleviin tarpeisiin

E360-ohjelmistorakenteessa on yksi ylimääräinen laiteohjelmistomoduuli, jolla varmistetaan kapasiteetti tuleviin tarpeisiin. Tämä on tärkeää, koska myös uusien toiminnallisuuksien kehittämistapa muuttuu. Sen sijaan, että ainoastaan laitevalmistaja vastaisi kehitystyöstä, tulevaisuudessa myös kolmansien osapuolten ratkaisut löytävät tiensä älyverkkoon. Ylimääräinen moduuli tarjoaa tilaa juuri näitä kolmansien osapuolten sovelluksia varten. Uusitun, joustavan modulaarisen laiteohjelmiston myötä sähkömittari voi toimia keskeisenä osana laajempaa, nopeasti muuttuvaa energianhallintaympäristöä. Myös mittarin käyttöikä jatkuu.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit