blog-background-1920px

SAIDI/SAIFI-vaatimuksilla kohti luotettavampaa verkkoa

19. helmikuuta 2015 klo 12.56.00

Fotolia_65438392_for_blogLandis+Gyr työskentelee tiiviisti pohjoismaisten verkko-operaattoreiden kanssa tavoitteenaan ottaa käyttöön etäluettavat mittarit ja älykäs verkko, joilla voidaan parantaa sähkönjakelun laatua. Sähkönjakelun laatua mitataan yleensä jakeluhäiriöiden keston ja esiintymistiheyden perusteella käyttäen System Average Interruption Duration Index (SAIDI)- ja System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) -luotettavuusindeksejä. SAIDI osoittaa vuoden aikana tapahtuneiden jakeluhäiriöiden keskimääräisen keston, kun taas SAIFI ilmaisee keskimääräisen keskeytysten määrän kullekin asiakkaalle.

Vanheneva verkkoinfrastruktuuri, lisääntynyt uusiutuvien energialähteiden käyttö sekä mahdollinen sähköajoneuvojen käyttöönotto ovat esimerkkejä haasteista, jotka pakottavat verkkoyhtiöitä parantamaan verkon tilan näkyvyyttä ja turvaamaan sen vakauden. Lisäksi kovat talvet ja niiden aiheuttamat huomattavan pitkät sähkökatkot osassa pienjänniteverkkoja ovat johtaneet siihen, että Pohjoismaiden viranomaiset ovat omaksuneet SAIDI- ja SAIFI-kriteerit voidakseen valvoa tarkkaan sähkönjakelun laatua markkinoillaan. Jotkin näistä maista, Suomi mukaan luettuna, ovat myös ottaneet käyttöön säännöksiä, jotka asettavat jakeluverkko-operaattoreille vaatimuksia maksaa asiakkailleen korvauksia pitkistä sähkökatkoista.

Korvaukset ovat osa reaktiivista lähestymistapaa verkon luotettavuuden osoittamiseen, ja ne voivat tulla hyvin kalliiksi. Suomessa 3,4 miljoonaa asiakasta on  liitetty verkkoon. Esimerkiksi talven 2011 aikana hieman yli 1 % asiakkaista oli ilman sähköä yli 120 tuntia, ja jakeluverkko-operaattorit maksoivat heille korvauksia keskimäärin 98 euroa.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana Landis+Gyr on työskennellyt verkkoyhtiöiden kanssa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa projekteissa, joilla pyritään osoittamaan, miten etäluettavia mittareita ja älykästä verkkoa voidaan hyödyntää jakeluhäiriöiden havaitsemiseen ja minimoimiseen sekä itsekorjautuvien ratkaisujen kehittämiseen pienjänniteverkon automaation avulla.
Sen lisäksi,että automaatio voi kattaa koko prosessin mittarinluennasta laskutukseen, etäluettavissa mittareissa on toimintoja, jotka mahdollistavat niiden toimimisen solmukohtina verkon päissä, jolloin ne rekisteröivät sähkönsiirron katkeamisen ja välittävät tämän tiedon sähköntoimittajalle. Jakeluverkko-operaattorit voivat tarkistaa etätoimintona, onko asiakas liitettynä verkkoon vai ei. Etäluettavat mittarit nopeuttavat asiakkaan ongelman ratkaisemista, kun pienjänniteverkon vikoja lähdetään korjaamaan.

Verkkojen tilan näkyvyyttä jakeluverkko-operaattoreille lisää entisestään älykkään verkon tekniikka keskijänniteverkon muuntoasemilla.  Verkon digitalisointi ei ainoastaan  rajaa ja minimoi vikojen vaikutuksia vähentämällä niiden asiakkaiden määrää, joihin vika vaikuttaa, vaan auttaa lisäksi paikallistamaan, missä kohdassa kaapelia ongelma sijaitsee lisäten siten turvallisuutta sekä säästäen huoltoon kuluvaa aikaa.

 

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit