blog-background-1920px

Uusi E660 vaativiin energianmittaus- ja analytiikkatarpeisiin

2. maaliskuuta 2021 klo 12.41.46

E660 Two Pager Banner

Energia-alan murros edellyttää uusia lähestymistapoja myös älykkääseen mittaukseen. On sitten kyse hajautetun sähköntuotannon aiheuttamista verkon epävakaushaasteista, kyberturvallisuuteen liittyvistä riskeistä tai muuttuvasta liiketoimintaympäristöstä, jakeluverkonhaltijat tarvitsevat teknologian, joka tarjoaa ratkaisuja ja luo uusia mahdollisuuksia. Uusi E660-mittarimme on suunniteltu juuri sitä varten: moderni energianmittaus, sähkönlaadun mittaus ja edistykselliset älyverkon valvontaominaisuudet – kaikki samassa laitteessa.

Sähkönmittaus nousee uudelle tasolle

 

Uusi isojen ja mittaustarkkuutta vaativien kohteiden E660 -laite täyttää tiukimmatkin tarkkuusvaatimukset. Se mittaa suuret energiamäärät tarkasti ja luotettavasti koko elinkaarensa ajan. Lisäksi se tukee monenlaisia energianmittauksen tarpeita, hetkellisarvojen ja sähkönlaadun mittausta sekä tarjoaa kattavan määrän tapahtumalokeja ja profiileja historiatietojen hyödyntämiseksi.

E66E-laajennusmoduulilla, jossa on digitaalisia tuloja ja lähtöjä sekä sähkömekaaninen rele, voidaan lisätä uusia toiminnallisuuksia ja laajentaa käyttötapausten määrää joustavasti tarpeen mukaan ja laitteen koko elinkaaren ajan.

 

Tiedonsiirto ja älyverkon valvonta

 

E66C-tiedonsiirtomoduuli tukee LTE CAT-M1 -teknologiaan perustuvaa IP-tiedonsiirtoa. E66C reitittää tietoliikenneyhteyksiä turvallisesti useille järjestelmille samanaikaisesti esim. MDM, SCADA ja mahdollistaa liitynnät paikallisautomaatioon. Älykäs tiedonsiirto (SmartPush), RTU-toiminnallisuudet ja modulaariset ohjelmistot avaavat ovia uusia tuleviin asiakaskohtaisille käyttötapauksille, kuten muuntamovalvonnalle ja muille energianhallintatarpeille.

 

Turvallisuutta IoT-maailmaan

 

E660:n tietoturva-arkkitehtuuri asettaa uuden tason teollisuuden mittareiden tietoturvavaatimuksille. Korkean tason DLMS-turvallisuus, joka käsittää salauksen ja autentikoinnin, profiileihin perustuva käyttäjätasojen hallinta (RBAC), TLS ja tietoturvapäivitykset on kehitetty järjestelmiin integroituja IoT-pohjaisia laitteita varten. E660 täyttää kaikki uuden turvallisuusstandardin (IEC62052-31) vaatimukset.

 

E660 PQ-sähkönlaatumittarina

 

Uusiutuvan energian tuotanto on vain yksi sähköverkoille häiriöitä aiheuttava tekijä. Tekniset laitteet ovat yhä herkempiä, ja teollisuustuotanto on riippuvaisempaa häiriöttömästä ja laadukkaasta sähkönsaannista. E660-mittaria voi käyttää sertifioituna sähkönlaatumittarina (PQI), joka antaa sähkönlaadusta nopeammin entistä tarkempaa tietoa. Samalla voidaan varmistaa sähköyhtiön edellytykset noudattaa viranomaisvaatimuksia. E660 mittari on kustannustehokas ratkaisu PQ-laatutietojen reaaliaikaiselle ja koko ajan käytettävissä olevalle hyödyntämiselle.

 

Kilpailukykyiset elinkaarikustannukset

 

E660-mittarin suunnittelussa ja toiminnallisuuksissa on otettu huomioon vaikutus elinkaarikustannuksiin. Modulaarisuus ja joustavuus - mahdollisuus hankkia lisäominaisuuksia tarpeen mukaan - ovat ratkaisevan tärkeitä matalien elinkaarikustannusten saavuttamisessa. Myös mittarin optimoitu design takaa helpon asennettavuuden, integraatiot eri järjestelmiin ja käytön helppouden, jotka osaltaan auttavat minimoimaan elinkaarikustannuksia.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit