Landis+Gyr Blogg

  Nätövervakning – insyn och kontroll för det aktiva elnätet

  Medan världen går mot en allt mer hållbar och decentraliserad energiförsörjning i framtiden, står nätoperatörerna inför ökande utmaningar för att anpassa nätet, hantering av tillgångar och energi, nätbalansering och säkerhet. Vilka är dessa utmaningar och hur kan de åtgärdas?

  Läs artikeln  

  7 saker att beakta vid uppbyggnad av ett AMI-ekosystem

  Nätbolagen står i dag inför hittills okända utmaningar och möjligheter, när de strävar efter att möta de ökande kraven från sina kunder och intressenter. För att svara på dessa behov krävs ett ekosystem för avancerad mätinfrastruktur (AMI) som kan erbjuda pålitliga och exakta data, stöda flera användningsfall och skapa användningsbara insikter för att hjälpa dem att optimera sin verksamhet och kundservice. Vad är bra att tänka på vid uppbyggnad av ett ekosystem för mätning? Sju saker att beakta vid uppbyggnad av ett AMI-ekosystem.


  Läs artikeln  

  Hjälp till konsumenter i energikrisen

  De höjda energipriserna de senaste tolv månaderna har överraskat många konsumenter och avsevärt bidragit till den ekonomiska pressen på företag och hushåll under den pågående ekonomiska krisen. I Storbritannien går det inte en dag utan att energi- och elkostnaden i synnerhet dominerar konversationer, nyhetsinslag och kommentarer i medierna.

  Läs artikeln  

  Att ersätta rundstyrning – schweiziska AEW Energie AG stärker laststyrningen i Aargau

  Hur man ska ersätta konventionell rundstyrning är en aktuell frågaför många energileverantörer just nu. Schweiziska AEW Energie AG rekommenderar ett proaktivt tillvägagångssätt och anser att smarta elmätare och laststyrning med samma teknik kan erbjuda stora synergivinster vid både implementering och drift.

  Läs artikeln  

  Integrering av förnybar energi med spänningsstyrning av distribuerade energiresurser

  Fjolåret var ett rekordår för förnybar energi med en global kapacitet på hela 340 GW. Bara inom solel väntas en ökning på 15 procent per år fram till 2030 enligt Internationella energirådet IEA. Men att integrera solel innebär utmaningar för både elnätsföretag och solcellsparker. Elnätsintelligens och fjärrstyrning av distribuerade energiresurser kan bidra till att skydda, automatisera och balansera våra alltmer dynamiska elnät.

  Läs artikeln  

  Kommersiella och industriella mätare för energiomställningen

  Traditionell elnätsdrift har handlat om att leverera el till slutanvändarna i en enda riktning från stora produktionsanläggningar. När energisektorn går från fossilbaserade till koldioxidfria energikällor anslutna till mellan- och lågspänningsnät ställs elnätsföretag inför helt nya utmaningar. Samtidigt ökar energibehovet och energipriserna stiger drastiskt på grund av elektrifieringen av transporter och värme samt den senaste socioekonomiska utvecklingen. I denna nya energiera behöver kommersiella och industriella mätare erbjuda ett bredare spektrum av applikationer än bara fakturering.

  Läs artikeln