Blog Landis+Gyr

  Stephan Vandecasteele

  Stephan Vandecasteele

  Regional Manager Benelux

  Změna datového modelu a obousměrné rozhraní na Energy IP (Siemens) ve společnosti Infrax

  Východisko projektu

  Flandry, severní a holandsky mluvící část Belgie, zahájí v roce 2019 rollout inteligentního měření.  V rámci přípravy tohoto rolloutu rozhodla aliance všech belgických distribučních společností vybudovat národní centrum pro naměřená data. Všechny distribuční společnosti budou od roku 2019 posílat svá naměřená data v oblasti ICG (industrial, commercial and grid, tj. v oblasti průmyslu, obchodu a sítí) i v rezidenční oblasti do nově vytvořené platformy ATRIAS, která se stává národním centrem.

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše