Stephan Vandecasteele

Stephan Vandecasteele

Regional Manager Benelux

Blog Landis+Gyr

Změna datového modelu a obousměrné rozhraní na Energy IP (Siemens) ve společnosti Infrax

Východisko projektu

Flandry, severní a holandsky mluvící část Belgie, zahájí v roce 2019 rollout inteligentního měření.  V rámci přípravy tohoto rolloutu rozhodla aliance všech belgických distribučních společností vybudovat národní centrum pro naměřená data. Všechny distribuční společnosti budou od roku 2019 posílat svá naměřená data v oblasti ICG (industrial, commercial and grid, tj. v oblasti průmyslu, obchodu a sítí) i v rezidenční oblasti do nově vytvořené platformy ATRIAS, která se stává národním centrem.

Přečíst článek

Články podle tématu

Vidět vše