blog-background-1920px

Připravujeme se na budoucnost energií: Jsou naše sítě připraveny na nástup  elektromobilů?

Tanja Mešiček
By Tanja Mešiček
27. února 2023 10:59:07 SEČ

ev_charger_etrel-1

Ať už kvůli obavám o životní prostředí, státním pobídkám a regulacím, nebo kvůli rostoucím cenám plynu, nabírá rozvoj elektromobility  na síle po celém světě. Podle analýzy společnosti PwC se do roku 2030 očekává zvýšení podílu elektromobilů na silnicích až na 15 %. Jakkoliv zní tato zpráva jako vzrušující,  z hlediska životního prostředí nebo pro provozovatele rozvodných sítí  je alarmující. Kvůli náhlé poptávce po elektřině mohou místní distribuční soustavy trpět dočasným přetížením. To může vést k výpadkům proudu a dalším problémům se stabilitou sítě, jako jsou napěťové skoky a kolísání frekvence, které mohou ovlivnit výkon dalších zařízení připojených k síti.  

Jak můžeme zmírnit přetížení způsobené nabíjením elektromobilů? Jak je možné stabilizovat síť, abychom zajistili stabilní dodávky elektřiny?  

Rozvoj inteligentního a chytrého ekosystému pro nabíjení elektromobilů  

Ekosystém nabíjení se stal klíčovým prvkem pro úspěch a široké rozšíření elektromobilů. Inteligentní a propojený nabíjecí systém je nezbytný k zajištění efektivního a pohodlného nabíjení elektromobilů, aniž by se nadměrně zatížila elektrická síť. Mnoho společností dnes nabízí řešení pro nabíjení elektromobilů a správu nabíjecích míst. Pouze několik z nich však provozovatelům sítí poskytuje skutečně integrované řešení pro nabíjení EV s jasným zaměřením na řízení zátěže, které odlehčí elektrické síti a zároveň se zaměří na uživatelský komfort. Mezi ně patří i společnost Etrel, člen skupiny Landis+Gyr, která nabízí řešení pro udržitelné nabíjení elektromobilů. Společnost Etrel nejenže zajišťuje komplexní řešení pro provozovatele nabíjecích místod nabíjení elektromobilů až po správu nabíjecí sítě, ale též je důvěryhodným partnerem pro všechny společnosti, které chtějí integrovat nabíjení elektromobilů do své nabídky služeb. 

Nabíjecí řešení společnosti Etrel jsou založena na konceptu interaktivního nabíjení (Interactive Charging), a to s důrazem na různé varianty  řízení zátěže na různých úrovních  sítě, ať už se jedná o autonomní řízení frekvence, místní řízení zátěže, nebo odezvu na poptávku.  

Nabíjecí zařízení Etrel nabízí širokou škálu inteligentních nabíjecích funkcí. Nabíjecí zařízení řady INCH jsou určena pro instalace v různých prostředích, od obytných domů až po veřejné nabíjecí stanice. Zatímco nabíječky mohou být připojeny k různým systémům řízení prostřednictvím protokolu OCPP (Open Charge Point Protocol) , existují také scénáře, které lze podporovat lokálně. Integrace přes Modbus s lokálním  systémem správy prvků (EMS), možnosti shlukování nebo místní automatizované řízení  zátěže prostřednitvím funkcí, jako je Load Guard, pomáhají maximalizovat využití místně dostupné energie a dodržovat omezení místní sítě, čímž se předchází přetížení míst připojených k síti. OCEAN, nabíjecí body Etrel a software pro správu energie poskytují nabíjecím místům další vrstvu služeb a možností řízení zátěže. Pomocí standardizovaných protokolů (jako OCPP nebo OCPI) umožňuje OCEAN monitorovat a řídit nabíjecí místa pro elektromobily a jejich uživatele. Díky tomu je možné zajistit správu zátěže různých připojených nabíjecích zařízení a rozšířit interaktivní logiku nabíjení na další nabíjecí stanice  v síti. Rozsáhlá knihovna API poskytuje fantastickou příležitost k integraci se staršími systémy a rozšiřuje rozsah služeb na základě výměny dat. 

Zlepšení flexibility energetické soustavy

Dalším řešením, které mají provozovatelé distribučních soustav a energetické společnosti k dispozici, je zvýšení flexibility energetické sítě prostřednictvím technologií inteligentních sítí, jako je pokročilá měřicí infrastruktura (AMI), programy řízení poptávky a monitorování v reálném čase. Tyto technologie mohou optimalizovat využití energie a sítě a zlepšit celkovou flexibilitu soustavy. Jedním z příkladů je řešení GridFlex Control společnosti Landis+Gyr pro dynamické řízení distribuovaných flexibilních prostředků v energetické síti. Nahrazení tradičních řešení HDO  novými komunikačními technologiemi a otevřenými softwarovými aplikačními architekturami otevírá cestu pro novou úroveň optimalizačních aplikací v oblasti flexibility na straně poptávky, řízení zátěže a skladování energie.  Řešení GridFlex spolu s ovládacím prvkem  L540 společnosti Landis+Gyr pro řízení zátěže  optimalizují v distribuční síti poptávku po elektrické energii.  Ovládací prvek L540 komunikuje pomocí G3-PLC (Power Line Communications). V kombinaci s využitím pokročilých algoritmů a senzorů pro monitorování a řízení toku elektřiny v reálném čase lze zajistit účinnost, spolehlivost a stabilitu sítě a optimalizovat spotřebu energie.  

Abychom to shrnuli: Je důležité, aby energetické společnosti sledovaly změny v energetice a udržovaly si náskok. Příkladem může být příprava na revoluci v oblasti elektromobilů a zvyšování flexibility sítě za účelem lepšího využití obnovitelných zdrojů energie. Tímto způsobem mohou provozovatelé distribučních soustav zajistit hladký přechod k udržitelnější energetické budoucnosti.  

 

Sjednejte si schůzku s odborníkem

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles