blog-background-1920px

Nová generace řešení systému HDO pro plánovaný smart grid v Belgii

6. října 2015 10:17:55 SELČ

blogpost_belgiumLetos v červenci zvítězila společnost Landis+Gyr v tendru na instalaci řídicích jednotek HDO pro dva z osmi provozovatelů distribučních soustav v Belgii, společnosti Sibelga a ORES. Společnost Sibelga dodává energii do téměř 700 000 odběrných míst v metropolitní oblasti Bruselu. Společnost ORES, druhý největší provozovatel distribuční soustavy v Belgii, dodává energii celkem 1,4 milionu domácností a firem ve 198 obcích a městech ve Valonsku na jihu Belgie.

Společnost Sibelga již disponuje nainstalovanými HDO přijímači a hodlá investovat do 47 automatik HDO pro správu přijímačů HDO v Bruselu a současně do nové technologie zajišťující dostatečnou flexibilitu pro budoucí podnikové aplikace.

Instalací homogenní sady technologií připravené na budoucnost v rámci celé své distribuční sítě by si společnost ORES výrazně usnadnila její údržbu a adaptaci v budoucnu. Společnost ORES odhaduje, že bude potřebovat nejméně 127 špičkových automatik, které budou sloužit k přepínání tarifů, pro veřejné osvětlení a potenciální řízení sítě prostřednictvím bezproblémové integrace do stávajícího prostředí dohledu a sběru dat SCADA (supervisory control and data acquisition).

Zvolené řešení HDO SGC50 je postaveno na nákladově efektivní technologii a může se pochlubit 15 lety spolehlivého provozu. Systém HDO umožňuje bezpečné spínání zátěže. Spolehlivě a v reálném čase lze řídit bojlery, topidla nebo klimatizace a manažeři rozvoden mohou reagovat na problémy v síti během několika sekund. Komunikace mezi místními rozvodnami a centrálními řídicími jednotkami vychází z internetového protokolu IEC 61870-5-104, který umožňuje současný přenos dat mezi různými zařízeními a službami. S nárůstem výroby energie z obnovitelných zdrojů se budou energetické společnosti muset vypořádat s variabilitou a nestálostí zátěží v síti. Zařízení SGC50 je na budoucnost připraveno, protože umožňuje propojení architektury řízení zátěže se stávajícím systémem SCADA, který zajišťuje energetickým společnostem další možnosti inteligentní distribuce díky využití dat poskytovaných systémy HDO.

„Jsme přesvědčeni, že využíváním homogenního parku místních automatik dojde ke zjednodušení procesů každodenní údržby, a že zavedení standardu dle normy IEC 61870-5-104 přispěje ke zvýšení inteligence sítí společností ORES a Sibelga,“ uvádí Stephan Vandecasteele, Regional Manager Belux Landis+Gyr.  

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles