blog-background-1920px

Plnění požadavků SAIDI/SAIFI pro zlepšení spolehlivosti sítě

11. února 2015 13:54:00 SEČ

523178925

Společnost Landis+Gyr spolupracuje se severskými provozovateli sítí na zavádění inteligentních měřidel a technologií smart grid pro zvýšení kvality energie.

Kvalita dodávané energie se obvykle posuzuje z hlediska četnosti a doby trvání přerušení dodávek elektrické energie pomocí indexu SAIDI (System Average Interruption Duration Index – průměrná systémová doba trvání přerušení dodávky energie) a SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – průměrná systémová četnost přerušení dodávek elektrické energie. V průběhu roku indikuje SAIDI průměrnou dobu trvání přerušení dodávky a SAIFI stanovuje průměrný počet přerušení u každého zákazníka.

Stárnoucí infrastruktura sítě, rostoucí počet zapojených obnovitelných zdrojů a potenciální integrace elektromobilů jsou faktory, které energetické společnosti nutí zlepšovat viditelnost stavu sítě a posilovat její stabilitu. V minulých letech navíc postihly severské země tuhé zimy, které způsobovaly závažné výpadky nízkonapěťové distribuční sítě a přiměly regulační orgány k adaptaci kritérií SAIDI/SAIFI a pečlivému monitorování kvality energie na svých trzích. Některé z těchto zemí také implementovaly legislativní požadavek, aby provozovatelé distribučních soustav svým zákazníkům finančně kompenzovali dlouhodobé přerušení dodávky energie.

Tyto kompenzace, které jsou součástí reaktivního postoje k odpovědnosti za provoz sítě,  však mohou být velmi nákladné. Ve Finsku je k rozvodné síti připojeno 3,4 milionu zákazníků. V zimě 2011 bylo například více než 1 % zákazníků bez energie po dobu 120 hodin a provozovatelé každému z nich poskytli kompenzaci v průměrné výši 98 EUR.

V posledním roce a půl spolupracovala společnost Landis+Gyr s energetickými společnostmi ve Finsku, Norsku a Švédsku na projektech, které ukazují, jak může zavedení technologie smart metering a smart grid pomoci zjišťovat a minimalizovat výpadky sítě a vytvářet řešení samočinných oprav chybových stavů prostřednictvím automatizace nízkonapěťové sítě.

Kromě automatizace procesů odečtu a fakturace jsou inteligentní měřidla vybavena funkcí, která jim umožňuje chovat se jako koncové uzly sítě, registrovat přerušení dodávky energie zákazníkovi a předat tuto informaci provozovateli distribuční soustavy. Provozovatelé distribučních soustav tak dnes mohou vzdáleně kontrolovat, zda jsou koncoví zákazníci připojeni do sítě nebo ne. Inteligentní měřidla také zajistí, aby technici při provádění oprav nízkonapěťové sítě v terénu mohli vyřešit problémy u všech zákazníků.

Zviditelnění stavu sítí, užitečné pro provozovatele distribučních soustav, se dále zvyšuje využitím technologie smart grid na úrovni vysokonapěťových transformačních stanic. Digitalizace sítě neznamená pouze lokalizaci a minimalizaci dopadů poruch snížením počtu postižených zákazníků, ale pomáhá také určit místo poruchy vedení, zvyšuje bezpečnost techniků a obecně zkracuje dobu oprav.

Webinar: Delivering distribution intelligence with MV/LV network supervision and control

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles