Blog Landis+Gyr

  Nina Zalaznik

  Nina Zalaznik

  Nina Zalaznik, Portfolio Manager for Smart Grid Solutions, is utilizing her wide range of expertise from the energy sector, to develop innovative grid-edge solutions and generate new value for customers.

  Integrace fotovoltaických elektráren – evropská výzva

  Integrace energie z obnovitelných zdrojů do sítě nízkého napětí (NN) je téma, o kterém jsme diskutovali s více než 40 provozovateli distribučních soustav v Evropě a dospěli jsme k závěru, že velká část nových žádostí o připojení, zejména pro fotovoltaické elektrárny, je zamítána nebo výrazně odkládána.

  Problém připojení fotovoltaických elektráren k síti nízkého napětí je mezi evropskými provozovateli distribučních soustav (PDS) velmi rozšířený a v odvětví vyvolává značné obavy. Abychom tento problém osvětlili, pojďme se hlouběji seznámit s různými aspekty tohoto problému a prozkoumat možná řešení.

  Přečíst článek

  Integrace obnovitelných zdrojů energie s řízením napětí DER

  Rok 2022 byl rekordní pro kapacitu obnovitelných zdrojů, která dosáhla 340 GW. Podle Mezinárodní energetické agentury se očekává, že elektřina vyrobená pouze z fotovoltaiky poroste o 15 % ročně až do roku 2030. Integrace fotovoltaických elektráren však přináší výzvy jak pro provozovatele sítí, tak pro provozovatele elektráren. Inteligence na okraji sítě a vzdálené řízení DER mohou pomoci chránit, automatizovat i vyvažovat naše stále dynamičtější sítě.

  Přečíst článek

  Účinnější řízení obnovitelných energetických zdrojů: jak pomáhají programy řízení napětí

  Přechod k výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů patří mezi základní předpoklady zelenější a udržitelnější budoucnosti pro každého z nás. V integraci obnovitelných zdrojů do sítě bylo dosaženo velkého pokroku a podle Mezinárodní energetické agentury bude výroba elektřiny konkrétně z fotovoltaiky růst až do roku 2030 o 15% ročně. To je nepochybně úspěch - ovšem integrace fotovoltaických elektráren se setkává také s mnohými výzvami.

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše