blog-background-1920px

Porozumění přínosům řízených služeb AMI

16. prosince 2019 10:04:06 SEČ

iStock-980838288Landis+Gyr provedl průzkum pro porozumění hodnotě řízených služeb (Managed Services) pro jeho zákazníky - energetické společnosti. Výsledky poskytují klíčové informace o očekáváních a přínosech a v neposlední řadě o způsobu výběru správného partnera. 

Detailní výsledky pohovorů uskutečněných se zákazníky v Severní Americe a severských zemích jsou k dispozici v sadě zpráv z průzkumu (odkaz). Níže shrnujeme zásadní poznatky:

Klíčové přínosy řízených služeb AMI

Přínos č. 1: Řízené služby umožňují energetickým společnostem vytěžovat data

Sledované společnosti se vyjádřily, že outsourcing provozu AMI je osvobozuje a mohou se tak zaměřovat na využití svých dat namísto jejich shromažďování. Respondenti uváděli, že místo aby věnovali čas a zdroje získávání dat z inteligentního měření, nyní cítí, že jsou schopni zaměřit se na analyzování dat a využívání výsledků tak, aby mohli přijímat informovanější obchodní rozhodnutí.

Přínos č. 2: Řízené služby zvyšují kompetence a zlepšují přehled o zdrojích

Zadruhé bylo uváděno, že řízené služby společnostem usnadnily spravovat kompetence a zdroje při provozu jejich AMI. Spolupráce s externím partnerem přináší dostupnost nejnovějších kompetencí a zdrojů pro provoz AMI. Modulární nabídka umožňuje využívání individuálních servisních modulů, které zohledňují zdroje jednotlivých energetických společností a jejich kulturu a omezení.

Přínos č. 3: Předvídatelnost nákladů

Předvídání nákladů je zásadním faktorem pro finanční úspěch každé organizace. Energetické společnosti si velmi váží nástrojů, které podporují přesné predikce nákladů a šetří zdroje. Smlouvy na řízené služby jsou založené na pevném poplatku za zvolený rozsah a úroveň služeb, a díky tomu jsou provozní náklady na AMI předvídatelnější ve srovnání s interním prováděním příslušné činnosti.

Pro další informace si můžete stáhnout první ze série tří zpráv vycházejících z našeho průzkumu trhu u energetických společností v oblasti EMEA a Severní Ameriky ‘How utilities benefit from AMI Managed Services’ (Jak energetické společnosti těží z řízených služeb AMI).

Download white paper

 

Preference pro outsourcing AMI

Pro získání nejvyšší hodnoty z outsourcingu provozu potřebují energetické společnosti zjistit, které procesy je nejlépe svěřit důvěryhodnému partnerovi a které je lépe zachovat jako interní. Podařilo se nám rovněž zjistit, které AMI procesy energetické společnosti nejraději outsourcují a které naopak raději provozují interně.

Energetické společnosti v oblasti EMEA obecně častěji outsourcují širší rozsah AMI procesů než společnosti v Severní Americe. Často využívají „měření jako službu“, které rovněž zahrnuje denní provoz AMI řešení, a to vedle pokrytí modelu softwaru jako služby.

100% zákazníků v EMEA uvedlo, že už mají nebo v budoucnu zakoupí odečet měřičů jako službu, oproti 67% v Severní Americe. V EMEA uvedlo 75% respondentů, že se chystají outsourcovat reporting a datovou analýzu, a zařadili je mezi hlavní procesy pro outsourcing.

61% zákazníků uvedlo, že byli schopni těžit z outsourcingu správy komunikační sítě, protože právě ta vyžaduje odbornost, kterou všechny energetické společnosti nemají k dispozici, a proto je efektivnější její outsourcing.

Celkově průzkum ukazuje, že energetické společnosti jsou nakloněné k větší otevřenosti k outsourcingu procesů, které se nachází mimo jejich základní obchodní činnost. Například plánování rozvodné sítě je spíše mezi procesy, které většina energetických společností raději zajišťuje interně.

Pro další informace si můžete stáhnout druhou ze série tří zpráv vycházejících z našeho průzkumu trhu u energetických společností v oblasti EMEA a Severní Ameriky, ‘Which AMI processes utilities prefer to outsource’ (Které AMI procesy energetické společnosti preferují outsourcovat).

Download white paper

 

Hlubší informace o způsobu výběru partnera pro řízené služby AMI ze strany energetických společností v oblasti EMEA

Průzkum společnosti Landis+Gyr pro řízené služby AMI u zákazníků v EMEA a Severní Americe rovněž ozřejmil kritéria při volbě dodavatelského partnera pro poskytování řízených služeb AMI. Mezi jednotlivými trhy byl zaznamenán značný rozdíl; lokální přítomnost je zdaleka nejdůležitějším faktorem pro severoamerické zákazníky, zatímco v Evropě tento faktor nepatřil k nejdůležitějším.

Více než 70% respondentů v EMEA zakládá své hodnocení poskytovatelů řízených služeb na referencích a zkušenostech (78%) a stabilní finanční pozici (70%). Poskytování služeb více dodavateli (65%) je pro energetické společnosti v EMEA na třetím místě.

Více než 70% respondentů v EMEA zakládá své hodnocení poskytovatelů řízených služeb na referencích a zkušenostech (78%) a stabilní finanční pozici (70%). Poskytování služeb více dodavateli (65%) je pro energetické společnosti v EMEA na třetím místě.

Průzkum odhaluje, že zákazníci - energetické společnosti - věří, že dobrý vztah a dobrá spolupráce s jejich dodavatelem AMI je zásadní pro rozvoj jejich obchodní činnosti; 87% zákazníků ho hodnotí jako „velmi“ nebo „mimořádně důležitý“.

Pro další informace si můžete stáhnout třetí ze série tří zpráv vycházejících z našeho průzkumu trhu u energetických společností v oblasti EMEA a Severní Ameriky ,‘Key criteria for utilities when selecting an AMI Managed Services partner’ (Klíčová kritéria pro energetické společnosti při výběru partnera pro řízené služby AMI).

Download white paper

 

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles