Blog Landis+Gyr

  Implementace inteligentních měřicích systémů jako výzva pro IT

  Zavedení inteligentního měření má dopad na všechny aspekty fungování daného poskytovatele energie. Ovlivňuje dodávky energie, provoz sítě, odečty, zákaznický servis i fakturaci. Aby byl přínos inteligentního měření co největší, je třeba před zavedením pokročilé měřicí infrastruktury (Advanced Metering Infrastructure, AMI) důkladně naplánovat celkovou IT architekturu všech souvisejících procesů. Informační technologie hrají významnou roli také ve fázi instalace inteligentních měřicích zařízení a mohou jejich zavádění buď zpomalit, nebo – v ideálním případě – významně urychlit.

  Přečíst článek

  Práce pro Liechtensteinische Kraftwerke s širokými možnostmi řízených služeb

  Naši zákazníci usilují v dynamickém a neustále se měnícím prostředí o efektivnost a bezpečnost, proto musí uvažovat o nových provozních modelech. Takto lze vysvětlit vzrůstající zájem o řízené služby (managed services) poskytované specializovanými externími partnery pro správu provozu a procesů v rámci AMI (advanced metering infrastructure) energetických společností – jde například o hostování AMI softwaru a IT systému známé jako „software jako služba“ (SaaS).

  Přečíst článek

  Služby synchronizované s rozvojem AMI

  Nedávno jsem měl příležitost přečíst si zprávu „Electric Grid Managed Services Report – 2018“ (Zpráva za řízené služby elektrické sítě – 2018) publikovanou společností IHS Markit. Nemůže být sporu o tom, že tato zpráva je vynikajícím čtením pro každého, kdo se zajímá o poskytování služeb v energetice. Společnost IHS Markit ve své zprávě popisuje klíčové kroky rozvoje AMI, které mě inspirovaly k nastínění kroků z perspektivy poskytování služeb.

  Přečíst článek

  NB-IoT rozšiřuje příležitosti inteligentního měření

  Jak může poskytovatel technologie AMI zlepšit flexibilitu a připravenost na budoucnost svých řešení jinak, než trvalým vytvářením nových příležitostí v inteligentním měření a reagováním na rychlý vývoj trhu? Landis+Gyr dokazuje své schopnosti plnit očekávání a potřeby spotřebitelů na energii tak, že přidává nejnovější výhodnou komunikační technologii do svého portfolia AMI. NB-IoT bude přispívat k funkcionalitám Smart Grid řešení a k internetu Things.

  Přečíst článek

  Společnost Landis+Gyr podepsala smlouvu na služby AMI se společností Caruna ve Finsku

  Landis+Gyr, který je globálním lídrem v transformování postupů dodávky a řízení energie, má za sebou již velké zkušenosti jako poskytovatel řešení inteligentních měřičů a v nabízení řízených služeb pro ditribuční společnosti. Společnost má více jak 15 milionů měřících míst v řízených službách v USA a je také hrdá na to, že je od roku 2002 vedoucím poskytovatelem AMI služeb ve Finsku. V současnosti provedla společnost Landis+Gyr další důležitý krok v rozšiřování svých obchodních aktivit ve službách v Evropě připojením servisního provozu v Caruně.

  Přečíst článek

  Dánská společnost SK Forsyning se chystá nasadit řešení Gridstream® AMI

  Společnosti SK Forsyning a Landis+Gyr podepsaly smlouvu na komplexní řešení inteligentního měření. Kromě měřičů AMI a softwaru bude společnost Landis+Gyr dodávat široký rozsah služeb po dobu 12 let, aby podpořila účinné zahájení a následný provoz řešení inteligentního měření.

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše