Blog Landis+Gyr

  IoT konektivita jako služba coby řešení problémů s mobilní konektivitou

  Jedním z klíčových typů zařízení používaných v Internetu věcí jsou chytré elektroměry. Ty jsou připojené k systémům veřejných služeb a platformám, sbírají, přenášejí a analyzují data a zajišťují lepší řízení energie. Základním předpokladem funkčnosti těchto systémů jsou spolehlivé technologie pro bezpečnou mobilní komunikaci. Jak ale najít toho správného partnera a konfiguraci, abyste se vyhnuli komplikacím?

  Přečíst článek

  Služby synchronizované s rozvojem AMI

  Nedávno jsem měl příležitost přečíst si zprávu „Electric Grid Managed Services Report – 2018“ (Zpráva za řízené služby elektrické sítě – 2018) publikovanou společností IHS Markit. Nemůže být sporu o tom, že tato zpráva je vynikajícím čtením pro každého, kdo se zajímá o poskytování služeb v energetice. Společnost IHS Markit ve své zprávě popisuje klíčové kroky rozvoje AMI, které mě inspirovaly k nastínění kroků z perspektivy poskytování služeb.

  Přečíst článek

  Portfolio Landis+Gyr services z pohledu produktového manažera

  Když jsem přišel před lety do společnosti Landis+Gyr EMEA, přišel jsem ke známému výrobci elektroměrů, který byl znám především svými vysoce kvalitními elektroměry a pokročilým softwarem pro sběr měřených dat. V té době nebyl pojem „servisní business“ klíčovým slovem v organizaci ani v našem průmyslovém odvětví, myslím, v severských zemích, kde bylo inteligentní měření nabízeno až od roku 2002. 

  Přečíst článek

  Proč by tedy měly energetické společnosti zvolit řízené služby (Managed Services)?

  Rozvoj globálního trhu v oblasti inteligentních sítí jako služeb (Smart Grid as a Service, SGaaS) se zrychluje a stále více energetických společností se přiklání k zajišťování provozu inteligentních sítí ve formě služby. Množství náročných požadavků, mezi něž patří například legislativní tlaky, rostoucí očekávání spotřebitelů či stále složitější infrastruktura inteligentních sítí, přivádí provozovatele distribučních soustav k využívání řízených služeb jako příležitosti k optimalizaci svých fyzických prostředků a obchodních procesů.

  Přečíst článek

  Software jako služba: optimalizace výkonu systému

  Model Software as a Service (SaaS, software jako služba) je mezi firmami stále atraktivnější, protože firmy hledají způsoby zohledňování stále složitějších a nákladnějších integrovaných aplikačních prostředí se zkracujícími se implementačními cykly.  

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše