blog-background-1920px

Vždy dva kroky napřed: nový měřič řady E570

13. prosince 2018 13:19:01 SEČ

E570- 2ndPři uvedení komerčního měřiče řady E570 na trh Landis+Gyr už plánuje budoucnost.

Dnes používané technologie inteligentní sítě jsou podstatně pokročilejší než technologie instalované před pouhými deseti lety. Pokroky v inteligentním měření, vzestup prozumentů a vzrůstající integrace obnovitelných zdrojů, to jsou jen některé z faktorů stojících v pozadí této změny. Současné technologie umožňují flexibilní, transparentní management sítě s vylepšenou efektivností a úsporností i pro konečného uživatele. Vývoj se nikdy nezastavuje a Landis+Gyr bez ustání vyvíjí inteligentní řešení formující budoucnost energetiky.

Vývoj nové řady 2 elektroměrů E570 byl motivován rychle se rozvíjejícím provozním prostředím v energetice: drobná infrastruktura se musí flexibilně přizpůsobovat měnícím se požadavkům během svého životního cyklu, zatímco v propojených sítích nabývají na stále větší důležitosti požadavky na zabezpečení. Toto zařízení připojované k transformátoru představuje nejnovější technologii na poli komerčního měření. Je konstruováno pro rezidenční a komerční použití s vysokou spotřebou a nabízí všestrannou funkcionalitu pro billing, zaznamenávání událostí a měření kvality energie; splňuje přitom nejvyšší standardy a celosvětově osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení.

Spolehlivá data pro procesy energetických společností

Dnešní inteligentní měřiče poskytují obrovské objemy provozních dat pro zákaznické služby a billing energetických společností, stejně jako pro management a diagnostiku sítě. Měřič E570s2 podporuje 4G LTE pro mobilní komunikaci a G3 OFDM v technologii PLC, je tedy plně připraven pro infrastrukturu internetu věcí (IoT). A v této éře rychlého rozvoje a integrace je naprosto nezbytná také budoucí kompatibilita. Ta je v měřiči E570 zajištěna odpojitelnou komunikační jednotkou, kterou je možné vyměnit nebo upgradovat bez nutnosti investování do kompletního nového měřiče. To znamená, že ať jsou budoucím vývojem vyžadovány jakékoli nové komunikační protokoly, bude vždy snadno a dostupně k dispozici potřebný hardware. Měřič E570 podporuje RS485 i M-Bus a rozsáhlá nabídka rozšiřujících prvků pro vstupy a výstupy umožňuje flexibilní přizpůsobení specifickým potřebám konkrétní energetické společnosti s ohledem na lokální komunikaci a řízení.

Billing a zajištění kvality energie

Power Quality


U měřiče E570 překračuje nabídka funkcí – a výhod – přesné měření pro účely zúčtování a slouží i pokročilému měření kvality energie. S ohledem na rostoucí počty obnovitelných zdrojů v elektrické síti představuje udržování kvality energie pro provozovatele distribučních soustav stále větší výzvy. Údaje v reálném čase poskytované měřičem E570 jim poskytují transparentnější přehled o stavu sítě. K dispozici jsou například údaje o celkovém harmonickém zkreslení, jednotlivých harmonických, změnách napětí a nerovnováze. Režim odečtu bez napájení s baterií vyměnitelnou v místě instalace navíc podporuje LCD a optické odečty i v případě výpadku napájení. Měřič je dokonce schopen odeslat o takové události poslední zprávu (typu last gasp - poslední vzdech) do HES energetické společnosti a poskytnout tak nejčasnější možnou výstrahu. Společnost potom může co nejdříve zareagovat a minimalizovat tak dopad výpadku.

 

Funkční, interoperabilní a bezpečný

Měřič E570 řady 2 se snadno integruje do stávající inteligentní infrastruktury energetické společnosti. Jedná se o klíčové komerční zařízení v rámci řešení Landis+Gyr Gridstream, umožňuje však také snadnou integraci s HES jiných dodavatelů. Certifikace IDIS a použití DLMS protokolu jsou dokladem interoperability a určujícím rámcem pro návrh zabezpečení měřiče E570.

Tento nový měřič splňuje nejpřísnější podmínky pro bezpečnost a zabezpečení. Ve všech oblastech od konstrukce až po používané protokoly pro přenos dat byla bezpečnosti věnována mimořádná pozornost – nikoli pouze s ohledem na splnění dnešních požadavků, ale také na možnost upgradů a vylepšení v budoucnosti. Funkce pro zabránění manipulaci s daty a funkcionalita alarmů v případě závad pomohou zajistit, aby data spotřebitele zůstala zabezpečená. Sada funkcí pro vysokou úroveň zabezpečení poskytne totéž pro přenos dat, šifrování a přístup k měřicímu místu. Další zásadní oblastí je bezpečnost, a díky nové bezpečnostní funkcionalitě, např. zvýšenému krytí (IP54) a splnění bezpečnostní normy IEC 62052-31 pro bezpečnou instalaci a provoz se toto řešení řadí mezi nejlepší na trhu.

Spotřebitelské informační rozhraní v měřiči E570 umožňuje zabezpečenou, přímou komunikaci s aplikacemi jiných dodavatelů pro konečné uživatele. Integrace dat z měřiče Landis+Gyr je tedy bezproblémová pro jakýkoli systém, který si uživatel zvolí.

12

Flexibilita pro množství modelů použití

Měřič E570 je velmi flexibilní pro řešení technických požadavků velkého počtu instalačních scénářů. Lze ho instalovat jako samostatné zařízení nebo jako součást infrastruktury pokročilého měření. Zařízení si poradí s energetickými požadavky různých konfigurací sítě: frekvencí síťového vedení 50 a 60 Hz a napětím v rozsahu od 58/100 do 278/480V v 3-fázových 4-vodičových sítích nebo od 100 do 220V v 3-fázových 3-vodičových sítích. Nabízí také připojení CT i VT pro nízkonapěťové a středněnapěťové aplikace. Díky široké nabídce vstupů, výstupů a příslušenství i dalším prémiovým funkcím je měřič E570 řady 2 možné přizpůsobit na míru i nejnáročnějším kritériím zákazníků.

Měřič E570 vychází z poznatků získaných během posledních desetiletí při vývoji a produktivních instalacích technologií inteligentního měření a uvádí na trh konstrukční pojetí hledící daleko do budoucnosti – je doslova o dva kroky napřed.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles