blog-background-1920px

Více možností s novými typy komunikačních modulů pro měřiče Ultraheat®

29. března 2017 12:11:24 SELČ

V současné době se zákazníci naučili s daty získanými z měřičů tepla/chladu (případně vody) pracovat a efektivně je ve své práci využívají. Základem většiny odečtových sítí jsou metalická vedení, ale vlivem nové výstavby jsou zákazníci nuceni využívat sítí smíšených, kde nově budovaná část je často bezdrátová. V souladu s tím pak logicky při výběru měřicí techniky zvažují, jakými komunikačními možnostmi konkrétní měřicí zařízení disponuje. Možnosti integrace měřicí techniky do zákaznického systému odečtu dat jsou důležitou vlastností měřidel, která se stala výběrovým kritériem pro mnohé teplárenské společnosti.iStock_000012499038Small_jpg.jpgJe běžné odečítat hodinové i častější profily vybraných dat, odečet 15-minutového maxima výkonu s časovými značkami, událostí z měřidla apod. Stávající moduly vyráběné skupinou neuspokojí všechny požadavky teplárenských společností. Abychom zjednodušili našim zákazníkům integraci měřičů do systémů a tím umožnili provozovatelům zařízení požadované informace z měřičů Ultraheat® využít, musíme stále vynakládat prostředky na vývoj nových technologií pro sběr dat a vyvíjet další moduly pro komunikaci. Dále pak pro zákazníky vyvíjíme odečtové systémy, webové portály a další programy pro efektivní správu a dohled nad měřidly a práci s naměřenými údaji.

Důležitou součástí dodávek měřičů naší společnosti jsou proto nové typy komunikačních modulů pro měřiče Ultraheat®

2017-03-28 13_58_55-ICG_Heat_Sol_Newsletter_1_2017_CZ_final.docx [Read-Only] [Compatibility Mode] - .pngPro komunikační rozhraní RS485 jsme rozšířili nabídku o interní moduly WZU-485E pro dálkové odečty měřiče tepla Ultraheat T550 (UH50 / UC50) pro komunikační protokoly BACnet/MSTP a MODbus RTU. Moduly jsou parametrizovatelné pro různé aplikace pomocí programu do PC, který je ke stažení na webových stránkách společnosti. Moduly pod naším dohledem a s podporou výrobního závodu Landis+Gyr GmbH v Norimberku vyvinula a vyrábí česká společnost. V současné době moduly distribuujeme do centrálního skladu v Norimberku a následně jsou jako volitelné příslušenství dodávány zákazníkům např. do Austrálie a na Nový Zéland. Koncovým odběratelem je ve většině případů společnost Siemens disponující mnoha typy regulátorů, které protokoly BACnet/MSTP a MODbus RTU podporují a které náleží do rodiny Desigo. Připojení měřiče tepla/chladu UH50 modulem BACnet/MSTP je cenově zajímavější než připojení modulem M-Bus, a proto je velmi často využíváno. Tyto moduly nám a našim kolegům v zahraničí umožňují realizovat velmi zajímavé projekty. 

Od zákazníků přicházejí další požadavky na komunikační modul s přenosem typu GPRS, obdobně jako Elvaco Cmi2110, ale s bateriovým provozem, jednodušším nastavením a výhodnější cenou. Proto jsme vyvinuli do měřidel ULTRAHEAT® T550 (UH50 a UC50) interní modul WZU-52 pro GPRS přenosy dat, který je optimalizovaný pro bateriový provoz. WZU-52 má několik provozních režimů v závislosti na požadované četnosti dat. Četnost odečtů dat z měřidla včetně jejich přenosu GPRS lze nastavit dle zákaznických potřeb, které jsou zajištěny časovou synchronizací s centrálním úložištěm dat a měřidlem Ultraheat®. Požadovány jsou odečty měsíční (fakturační) ale i hodinové a volitelně i četnější.fdsfdsdfdsbfdsbfsf.png

Kapacita standardní baterie umístěné uvnitř měřiče Ultraheat® bez problémů překlene dobu mezi ověřeními pro standardní režim, tedy odečet měřidla každou hodinu a odeslání dat GPRS jedenkrát za den. Podporovaný je i provoz měřidla ze síťového napájení, kde množstvím relací nejsme nijak omezováni.

WZU-52 umí data ukládat do své paměti, má řadu kontrolních funkcí, jako je např. sledování stavu baterie – při vyhodnocení potřeby poruchového hlášení či při zjištění poruchy měření zašle okamžité upozornění spolu s mimořádným odečtem aktuálních dat.

Pro místa s větším počtem měřidel, např. na větších předávacích stanicích, lze rozšířit základní modul WZU-52 přídavnými moduly WZU52-MM nebo WZU-52WM a připojit tak další podporované měřiče spotřeb energie vybavené standardním drátovým (až 4 další měřiče) nebo bezdrátovým (až 6 dalších měřičů) rozhraním M-Bus.

Pro zobrazení dat z měřidel připojených k WZU-52 je k dispozici několik variant.  

  • Proprietární odečtové centrály stávajících automatizovaných sběrů dat teplárenských společností jsou podpořeny režimem WZU-52 přes transparentní M-Bus protokol. Lze však doplňovat i zákaznické úpravy včetně požadavků na provozní režimy WZU-52, např. časová okna pro komunikaci.
  • Velmi zajímavým a efektivním nástrojem je e-PointWEB, který splní většinu úloh pro odečet, správu a provoz fakturačních měřidel.

Tyto moduly nám umožnují realizovat velmi zajímavé projekty. V minulém roce jsme moduly WZU-52 nabídli do skupiny a v současné době probíhají jednání o jejich začlenění do produktového portfolia společnosti Landis+Gyr. 

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles