Anoop Gangadharan

Anoop Gangadharan

Head of Marketing EMEA

Landis+Gyr blogi

Sähköverkon valvonta – näkyvyyttä ja tehokasta hallintaa

Kun ajattelemme maailman energiahuollon tulevaisuutta, avainsanoja ovat kestävyys ja hajautetut järjestelmät. Verkko-operaattoreille ne tarkoittavat kasvavia haasteita verkon häiriönkestävyyden ylläpitämisessä, verkko-omaisuuden ja energian hallinnassa, verkon tasapainotuksessa sekä turvallisuuden ja käyttövarmuuden takaamisessa. Minkälaisia nämä haasteet ovat ja miten niitä voitaisiin ratkaista?

Lue lisää

7 tärkeintä seikkaa etäluentaekosysteemin rakentamisessa

Energiayhtiöillä on tänä päivänä ennennäkemättömiä haasteita ja toisaalta myös mahdollisuuksia pyrkiessään vastaamaan asiakkaiden ja sidosryhmien kasvaviin vaatimuksiin. Vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan älykäs, etäluettava mittausinfrastruktuuri (AMI), joka tuottaa luotettavaa ja tarkkaa dataa, tukee monenlaisia käyttötapauksia ja tarjoaa organisaatiolle käyttökelpoista tietoa toiminnan ja asiakaspalvelun optimoimiseksi. Mutta mitä sitten mittausekosysteemin rakentamisessa pitäisi ottaa huomioon? Tässä on seitsemään olennaista seikkaa, joita on syytä miettiä etäluentainfrastruktuuria rakennettaessa.

Lue lisää

Kuusi keskeistä viestiä Enlit Europe 2022 -tapahtumasta

Vietimme marraskuun viimeisen viikon Frankfurtissa Enlit Europe 2022 -tapahtumassa, COP27-ilmastokokouksen jälkeen järjestetyssä merkittävässä eurooppalaisessa energia-alan tapahtumassa, jossa keskityttiin ihmisten tarinoihin, projekteihin ja energiasiirtymää tuleviin teknologioihin. Saimme eri keskusteluista, Hub-sessioista ja keynote-puheenvuoroista ja paneeleista paljon eväitä kotiin viemisiksi. Seuraavassa on pikainen katsaus mielestämme tapahtuman tärkeimpiin anteihin. 

Lue lisää

Kyberturvallisuus Utility 4.0 -aikakaudella

Tietotekniikan (ICT) sekä tuotantotekniikan (OT) yhdistyminen ns. älykkääksi sähköverkoksi, ”smart grid”, on kaksipiippuinen juttu. Tietotekniikka antaa yhtäältä työkalut, joilla voi parantaa olennaisesti sähköverkon luotettavuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta helpottamalla tiedonvaihtoa sekä hallitsemalla hajautettuja sähkön tuotanto- ja varastointiresursseja. Samalla se luo edellytykset kuluttajien aktiiviseen osallistumiseen. Toisaalta vihamieliset hyökkääjät voivat käyttää tiedonsiirron haavoittuvuuksia hyväkseen tavoitellessaan rahallista tai poliittista hyötyä.

Lue lisää

Etäluenta palveluna – mahdollisuus uudistaa toimintatapoja

Energia on huimissa hinnoissa ja saatavuudestakin on synkkiä huolia, joten edessä on kova talvi. Myös energiayhtiöillä riittää haasteita: talous ylipäänsä ja tulovirta eritoten olisi suojattava isoimmilta riskeiltä, sääntelystä tulee omat paineensa ja asiakkaita on palveltava yhä rajummissa markkinaheilahteluissa. Yhä useampi energiayhtiö lisää liiketoiminnan joustavuutta, vähentää teknologiariskejä ja minimoi kustannuksia palvelupohjaisten toimitusmallien avulla.

Lue lisää

Sähköinen kokemus – Asiakasodotukset Utility 4.0 -aikakaudella

Sähköllä on ollut tapana kulkea vain yhteen suuntaan arvoketjua. Voimalat tuottavat sähköä, korkeajännitelinjat siirtävät sen oman kulmakunnan sähköasemalle ja ilmajohdot tuovat kotiin saakka. Tämä kaikki ennen kuin sähkö on kulkenut kuluttajan oman sähkömittarin kautta, eikä hänen ole tarvinnut muuta kuin käyttää sähköä ja maksaa laskut. Kuluttajat eivät ole juurikaan tienneet, miten sähkö heille kulkeutuu, puhumattakaan, että he olisivat tehneet asialle jotain. Asiat ovat kuitenkin muuttumassa.

Lue lisää

Artikkelit aiheen mukaan

Näytä kaikki