blog-background-1920px

Energian säästäminen helpottuu pian Itävallassa

7. maaliskuuta 2017 klo 17.31.03

blog_burgenland.jpgTulevaisuudessa yhä suurempi osa energiankuluttajista Itävallan Burgenlandin osavaltiossa pystyy säästämään energiakustannuksissaan. Netz Burgenland -verkkoyhtiö on asentanut asiakkailleen 20 000 etäluettavaa mittaria. Kokemukset ovat olleet positiivisia, ja yhtiö aikoo ottaa etäluettavat mittarit käyttöön koko toiminta-alueellaan. Vuoden 2019 loppuun mennessä asennetaan 180 000 uutta älykästä mittaria ja samalla täytetään lainsäädännön vaatimukset.

Itävallan talous-, perhe- ja nuorisoasiainministeriö antoi huhtikuussa 2012 asetuksen, jonka mukaan 95 prosenttia maan sähkömittareista tulee olla etäluettavia vuoteen 2019 mennessä. Uusien laitteiden käyttöönoton myötä asiakkaat voivat seurata energiankulutustaan ajantasaisesti. Näin he voivat muuttaa kulutustottumuksiaan, säästää kustannuksia ja vähentää verkon kuormitusta huippukulutuksen aikana. Energiayhtiöille etäluettavat mittarit antavat mahdollisuuden suunnitella paremmin energianjakeluaan ja siten pienentää kustannuksiaan. Kun tämä yhdistetään mahdollisuuteen tarjota asiakkaille kulutuskäyttäytymiseen pohjautuvia tariffeja, kustannussäästöt vain lisääntyvät.

Uusinta teknologiaa

Itävallan johtaviin verkkoyhtiöihin kuuluva Netz Burgenland Strom GmbH alkoi toteuttaa asetuksen määräyksiä marraskuussa 2015. Verkkoyhtiön toiminta-alueella on jo asennettu ja testattu noin 20 000 Landis+Gyrin älykästä mittaria. Netz Burgenland onkin Itävallan ensimmäinen energiayhtiö, joka ottaa käyttöön Landis+Gyrin mittausteknologiaa. Mittarit ovat IDIS- ja G3 Alliance -sertifioituja, ja Itävallan kalibrointiviranomainen on hyväksynyt ne käyttöön sähkönkulutuksen laskutuksessa.

Seuraa meitä LinkedInissä:   Landis+Gyr in the Nordics

Uusinta G3 PLC -tiedonsiirtoteknologiaa hyödyntävien älykkäiden mittareiden lisäksi Landis+Gyr toimittaa Netz Burgenlandille myös keskittimet ja HES-etäluentajärjestelmän. Netz Burgenlandin toimitusjohtajan Peter Sinowatzin mukaan kokemukset Landis+Gyrin ratkaisusta ovat yksinomaan myönteisiä: ”Landis+Gyrin teknologialla pystymme hyödyntämään PLC-tiedonsiirron potentiaalin täysimääräisesti.” Toisin sanoen, teknologialla voidaan käsitellä suurempia datamääriä kuin muilla markkinoilla olevilla teknologioilla. Netz Burgenland on siis jo valmistautunut tulevaisuuden energianhallinnan vaatimuksiin.

G3 PLC - OFDM technology

Yksityisyydensuojasta ei tingitä

Sinowatz painottaa, että datan valtavasta määrästä huolimatta tietoturva varmistetaan kaikissa tilanteissa. ”Tiedonsiirto on suojattu tiukimmilla mahdollisilla tietoturvaratkaisuilla, samankaltaisilla kuin pankeissa on käytössä. Jokaisella laitteella on yksilöllinen avain, joka mahdollistaa koko järjestelmän varman salauksen.” Pienimmätkin tiedot salataan ja henkilötietoja, kuten nimiä ja osoitteita, ei tiedonsiirrossa välitetä ollenkaan. Yksityisyyden suojan varmistamiseksi etäluettavat mittarit lähettävät vain kotitalouksien kokonaisenergiankulutusta koskevat tiedot eikä yksittäisten laitteiden, kuten pesukoneiden tai ilmastointilaitteiden, kulutustietoja kerätä.

Asiakkaat voivat myös itse päättää, hyödyntävätkö he kaikkia uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Laki määrää, että kuluttaja voi valita, lähetetäänkö kulutustiedot vain kerran vuodessa tai muuton yhteydessä eikä päivittäin. Tällöin asiakas ei tosin saa käyttöönsä tietoja, jotka auttaisivat häntä optimoimaan energiankäyttönsä. Halutessaan asiakas voi tarkistaa mittarinlukemat verkosta koska tahansa jopa 15 minuutin tarkkuudella, mikä auttaa havaitsemaan sähkösyöpöt laitteet ja maksimoimaan energiansäästömahdollisuudet.

Toinen asennuskierros käynnissä

Jotta mahdollisimman moni Netz Burgenlandin asiakas pääsisi nauttimaan uuden teknologian eduista, verkkoyhtiö on nyt aloittanut älykkäiden mittareiden toisen asennuskierroksen. Vuoteen 2019 mennessä kotitalouksiin asennetaan vielä 180 000 älykästä mittaria. Mittarit vaihdetaan laaditun aikataulun mukaisesti vaiheittain.

 

Read more about our other efforts in Austria

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit