blog-background-1920px

G3 PLC kehittää etäluentaratkaisun käyttöä

22. toukokuuta 2017 klo 12.12.38

Verrattuna aikaisempiin PLC-teknologioihin G3 PLC:n etuja ovat parantunut tietoturva sekä tiedonsiirron lisääntynyt nopeus ja luotettavuus. G3 PLC -tiedonsiirto mahdollistaa suurten datamäärien käsittelyn  ja parantaa sekä etäluentaratkaisun käyttöä että toimitusvarmuutta.

g3_improving_cases.jpg

G3 PLC -tiedonsiirtotekniikan suuri kaistanleveys sallii suuremmat datamäärät ja datan keräämisen useammalta mittarilta. Tämä on äärimmäisen tärkeää kaupungeissa, joissa tuhatta kotitaloutta kohti voi olla vain yksi muuntoasema. Laajempi kaistanleveys myös nopeuttaa datankeruuta mittareiden määrän kasvamisesta huolimatta. Lisäksi se parantaa tiedonsiirtokerroksen tietoturvaa ja mahdollistaa FEC-koodin (forward error correction) käytön fyysisessä kerroksessa, mikä takaa vakaan PLC-tiedonsiirron vaativissa olosuhteissa.

Suuremman kaistanleveyden ansiosta G3-PLC mahdollistaa myös paremman suorituskyvyn etäluentaratkaisun käyttötapauksissa.

Tutustu tarkemmin G3 PLC -teknologiaan videollamme.

 

Nopeammin tietoa poikkeamista sähkönlaadussa

Etäluentajärjestelmän aktiivisilla hälytyksillä järjestelmän käyttäjä saa nopeasti tiedon esimerkiksi sähkönlaatuun liittyvistä ongelmista. G3-IDIS nopeuttaa tiedonsaantia Gridstream©-ratkaisun aktiivisista hälytyksistä, sillä suurempi kaistanleveys tehostaa tiedonsiirtoa laitteiden ja järjestelmän välillä. Lisäksi hälytysten siirtoprosessia on parannettu.

Perinteisellä PLAN-tekniikalla siirtoprosessi etenee seuraavasti: mittari antaa keskittimelle tiedon, että on tullut hälytys. Keskitin lukee mittarilta hälytyksen yksityiskohtaiset tiedot ja siirtää hälytyksen tiedot hallitusti järjestelmään.

Pienemmän tiedonsiirtokapasiteetin takia on hyödyllistä ohjata tiedonsiirtoa järjestelmän suuntaan hallitusti keskittimeltä käsin mittarin sijaan. Näin vältetään tiedonsiirron ruuhkautuminen esim. sähkökatkosten aikana.

G3 PLC:n suurempi kaistanleveys pienentää ruuhkautumisen riskiä merkittävästi, joten heti hälytyksen lauettua mittari välittää sen keskittimelle. Laboratoriotestimme ovat osoittaneet, että aika hälytyksen havaitsemisesta siihen, kun keskusjärjestelmä ottaa sen vastaan, on tuntuvasti lyhentynyt ja on nyt lähes reaaliaikainen. Mahdollisiin ongelmiin voidaan siis reagoida entistä nopeammin.

Mittarin rekisteröinti tehostuu

Suuremman kaistanleveyden ansiosta myös asennuksen yhteydessä tapahtuvaa mittarin rekisteröintiprosessia on voitu parantaa. Uuden mittarin asennusaika kentällä lyhenee, kun tiedonsiirtoyhteys keskittimeen muodostuu nopeammin. Uuden mittarin ei tarvitse odottaa, että keskitin löytää sen, vaan mittari ilmoittaa itse keskittimelle olemassaolostaan. Lyhyemmän asennusajan lisäksi mittari palautuu nopeammin sähkökatkoista.

G3-tekniikan suurempi tiedonsiirtokapasiteetti parantaa älykkään mittauksen suorituskykyä ja tarjoaa mahdollisuuden tarkastella keinoja, joilla voidaan edelleen tehostaa etäluentaratkaisun käyttöä. Tällä hetkellä G3 PLC on varteenotettavin vaihtoehto, kun puhutaan sähköverkon luotettavuudesta ja sen suorituskyvyn kehittämisestä.

Lue myös aikaisemmat artikkelit G3 PLC:stä.

 

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit