blog-background-1920px

Landis+Gyrin älykkäitä G3-mittareita Itävaltaan

14. lokakuuta 2016 klo 11.27.26

smart_meters_in_austria.jpg

Itävallan Steiermarkin osavaltion kotitaloudet saavat vuoden 2017 lopulla käyttöönsä Landis+Gyrin älykkäät sähkömittarit. Landis+Gyr voitti paikallisten energiayhtiöiden yhteisesti järjestämän tarjouskilpailun ja toimittaa 330 000 kpl E450-mittareita, jotka hyödyntävät G3 PLC -tiedonsiirtotekniikkaa.

Energie Steiermarkin, Energie Grazin, Feistritzwerke Steweagin ja Energy Servicesin yhteenliittymä edustaa kaikkiaan 26:ta Etelä-Itävallan alueella toimivaa pientä ja keskisuurta energiayhtiötä. Konsortio allekirjoitti aiemmin tänä vuonna yhteistyösopimuksen älykkäiden mittareiden hankinnasta, käyttäjätuesta, koulutuksesta ja kunnossapidosta Steiermarkin osavaltiossa.

”Projektista kohdistuu alueen talouteen suoraan jopa 150 miljoonaa euroa”, sanoo Energie Steiermarkin hallituksen puheenjohtaja Christian Purrer. ”Lisäksi kolmivuotinen asennusvaihe työllistää yli 200 henkilöä. Näiden älykkäiden mittareiden ’sisältö’ on kehitetty Itävallassa, ja lähivuosina otamme käyttöön uusia tuotteita ja tariffeja, jotka tarjoavat asiakkaille entistä enemmän joustoa ja säästömahdollisuuksia. Älymittarointi aloittaa uuden aikakauden. Vanhasta tuottaja-kuluttajamallista siirrytään nykyaikaiseen energiakumppanuuteen.”

G3 PLC -teknologia avainasemassa

”Konsortio odottaa innolla yhteistyötä Landis+Gyrin kanssa”, sanoo Energie Steiermarkin hallituksen jäsen Martin Graf. ”Heidän mittarinsa auttavat meitä saavuttamaan projektitavoitteemme esimerkiksi yhteentoimivuuden ja turvallisuuden suhteen. Landis+Gyrin älykkäät mittarit erottaa kilpailijoista G3 PLC -teknologia, joka on nopea, turvallinen ja kustannustehokas ratkaisu tiedonsiirtoon. Lisäksi mittari on IDIS-sertifioitu. Perusteellisesti testatut, yhteentoimivat ja avoimiin standardeihin perustuvat tuotteet ovat tärkeä elementti aidosti avoimen järjestelmäympäristön rakentamisessa.”

Landis+Gyr demonstroi tarjouskilpailun aikana konsortiolle G3 PLC -tekniikan etuja ja sen vahvuuksia kaikkein tärkeimmissä käyttötilanteissa. E450-mittari on testattu ja sertifioitu IDIS (Interoperable Device Interface Specifications) Package 2.0:n mukaisesti ja vastaa yhteentoimivuutta koskevia avoimia kansainvälisiä standardeja, joten se on helposti integroitavissa energialaitosten talous- ja liiketoimintajärjestelmiin.

G3 PLC - OFDM technology

”Älykkäät mittarimme auttavat Energie Steiermarkia ja sen yhteistyökumppaneita parantamaan sähköverkkojensa teknologiatasoa ja kehittämään älykästä mittausta Itävallassa”, toteaa Helmut Scherzer, Sales Manager Landis+Gyr, Itävalta. ”Saimme älykkäille sähkömittareillemme G3-PLC -allianssin sertifioinnin ensimmäisenä yrityksenä Euroopassa. Tiedämme, kuinka tärkeitä IDIS-rajapintaspesifikaatiot ovat energiasektorille, koska ne turvaavat pitkäaikaisia investointeja. Avoimien kansainvälisten standardien noudattaminen takaa yhteentoimivuuden – ja myös meidän ratkaisumme voivat kasvaa jatkuvasti kehittyvän teknologian mukana.”

Itävallan talous-, perhe- ja nuorisoasiain ministeriö hyväksyi huhtikuussa 2012 uuden lain, jonka mukaan 95 prosenttia maan sähkömittareista tulee olla etäluettavia vuoteen 2019 mennessä. Laki vastaa EU:n kolmannen energiapaketin tavoitteeseen, jonka mukaan älymittauksen piirissä on vuoteen 2020 mennessä oltava vähintään 80 prosenttia Euroopan kotitalouksista.

Download: Performance of G3 in smart metering rollouts White Paper

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit