blog-background-1920px

Landis+Gyrin toimitusjohtaja nimettiin Global Smart Energy Elite vaikuttajaksi

2. helmikuuta 2016 klo 14.56.00

Andreas_Umbach.jpgMetering & Smart Energy Internationalin kustantamaan The Global Smart Energy Elites: Projects and People -julkaisuun haastateltiin hiljattain yhtätoista Euroopan älyverkkojen keskeistä vaikuttajaa. Landis+Gyrin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Andreas Umbach oli yksi haastatelluista. Seuraavassa otteita haastattelusta, jossa Umbach puhuu toimialan kasvumahdollisuuksista ja haasteista sekä tulevaisuuden trendeistä. Koko haastattelun voi lukea täällä.

Missä näet toimialalla kasvunvaraa? Mitä mahdollisuuksia ei mielestäsi hyödynnetä riittävästi?

Maantieteellisesti katsottuna tilaa kasvulle on selvimmin Euroopassa. Pohjois-Amerikassa, Australiassa, Kiinassa ja Japanissa etäluennan toteutus on jo valmis tai loppusuoralla, mutta Eurooppa on monena vuonna peräkkäin jäänyt jälkeen ennusteista. Eurooppalaiset tavoitteet (ympäristöön ja puhtaaseen energiaan liittyvät) ovat riippuvaisia etäluennasta ja älykkäistä verkoista.

Minkä kolmen seikan ennustat vaikuttavan eniten älykkäiden energiaratkaisujen markkinoihin seuraavan kahden vuoden aikana?

1. Tuleva menestys on sidoksissa loppuasiakkaiden sitouttamiseen. Siinä onnistuva verkkoyhtiö turvaa nykyisen asiakaskuntansa, hankkii kilpailuetua ja profiloituu tulevan kasvun edelläkävijänä.

2. Kaikki energiaan liittyvä toiminta yhdentyy. Nykyisin verkkoyhtiön vastuualue päättyy perinteiseen tapaan mittauspisteeseen, jonka toisella puolella ovat kotitalouden omat laitteet, esimerkiksi lämminvesivaraajat, katolle sijoitetut aurinkopaneelit, rakennustekniikan ohjauslaitteet ja kodin älykkäät järjestelmät. Tulevaisuudessa kaikki osaset integroituvat sovelluskokonaisuuksiksi.

3. Tietomassoja hyödyntävistä ratkaisuista ja teollisesta Internetistä (IoT) tulee olennainen osa verkkoyhtiöiden liiketoimintastrategiaa ja arkipäivää. Ne auttavat kahden ensin mainitun kohdan toteutuksessa. Etäluenta tuottaa jo nyt merkittäviä tietomääriä, joiden hallintaan tarvitaan tehokkaita tietojen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmiä sekä analytiikkaratkaisuja.

Millainen on tulevaisuuden verkkoyhtiö? Onko huhuissa verkkoyhtiöiden vähittäisestä katoamisesta mitään perää?

Tulevaisuudessa verkkoyhtiöt ovat taatusti erilaisia kuin ne, joihin on totuttu viimeisen sadan vuoden aikana. Energianjakelujärjestelmä muuttuu dynaamisemmaksi ja hajautetummaksi. Toimialan yritystenkin on siksi kehityttävä joustavammiksi ja nopealiikkeisimmiksi. Toimijat lisääntyvät nykyisestä merkittävästi: mukaan tulee entistä pienempiä tuottajia, asiakkaiden yhteenliittymiä, jälleenmyyjiä ja energianhallintayrityksiä. Verkkoyhtiöiden on pakko sopeutua tilanteeseen tai ne putoavat armotta kehityksen vauhdista.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit